Death Note - Napisy PL Sezon 1 HDTV S01E28 [Kuro-Hana].txt

(17 KB) Pobierz
{20}{82}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Od zawsze tacy byli�my, |{C:$999966}{f:Bookman Old Style}by wyzwoli� ca�y b�l
{92}{165}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Od zawsze tacy byli�my, |{C:$999966}{f:Bookman Old Style}by wyzwoli� ca�y b�l
{209}{318}{C:$0000FF}{f:Bookman Old Style}..:: Anime Garden ::.. |{C:$0000FF}{f:Bookman Old Style}www.animegarden.prv.pl
{464}{520}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Banzai, ale� ty u�yteczny!
{521}{537}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Cz�owieku!
{538}{599}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Banzai, ale� ty u�yteczny!
{600}{613}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Cz�owieku!
{614}{674}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej! Wkurzy� mnie chcesz, |{C:$999966}{f:Bookman Old Style}mam si� telepa� z furii?
{675}{685}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Cz�owieku!
{686}{741}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej! Wkurzy� mnie chcesz, |{C:$999966}{f:Bookman Old Style}mam si� telepa� z furii?
{742}{758}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Cz�owieku!
{759}{841}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest? Tyle podstaw do niepokoju, |{C:$999966}{f:Bookman Old Style}a wina nie zamiera
{840}{883}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest? Tyle podstaw do niepokoju!
{884}{914}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Kto wpad� w potrzask oburzenia?
{915}{987}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest? Tyle podstaw do niepokoju, |{C:$999966}{f:Bookman Old Style}a wina nie zamiera
{988}{1035}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest? Tyle podstaw do niepokoju!
{1070}{1082}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1083}{1106}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1107}{1133}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzki... Ludzki popierdole�cu!
{1134}{1157}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1158}{1177}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1178}{1211}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzki... Ludzki popierdole�cu!
{1212}{1232}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1234}{1251}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1252}{1281}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzki... Ludzki popierdole�cu!
{1283}{1302}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1303}{1328}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1329}{1361}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzki... Ludzki popierdole�cu!
{1362}{1378}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1380}{1398}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1399}{1434}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzki... Ludzki popierdole�cu!
{1435}{1452}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1454}{1474}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1475}{1507}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzki... Ludzki popierdole�cu!
{1508}{1527}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1528}{1546}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1547}{1583}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzki... Ludzki popierdole�cu!
{1584}{1583}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1601}{1626}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1639}{1657}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest, ludziska?!
{1687}{1703}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest, ludziska?!
{1735}{1755}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest, ludziska?!
{1784}{1805}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest, ludziska?!
{2125}{2155}Dawno si� nie widzieli�my.
{2169}{2222}Jestem ci wdzi�czna za to, |�e troszczysz si� o mojego tat�.
{2229}{2316}Sayu, ale� wyros�a�.
{2316}{2339}Tu Yagami.
{2350}{2372}{y:i}Zast�pco naczelnika.
{2383}{2428}{y:i}Je�li chodzi o wymian� naczelnika na notes...
{2428}{2457}{y:i}...to jest ju� nieaktualna.
{2460}{2473}Co?!
{2473}{2548}{y:i}Teraz chcemy go wymieni� za Sayu Yagami.
{2583}{2684}{y:i}B�d� sam. Z notesem. |{y:i}Za dwa dni. W LA.
{2701}{2760}Drugi L, mi�o ci� pozna�.
{2808}{2868}Jestem dowodz�cym SPK.
{2900}{2963}Powiedzmy, �e jestem N.
{2973}{3042}{y:i}N? To jaki� �art?
{3051}{3120}{y:i}Teraz... to uczucie...
{3154}{3178}{y:i}...co to jest?
{3192}{3268}{C:$0000FF}{f:Book Antiqua}Niecierpliwo��
{3299}{3416}{y:i}N... to uczucie... |{y:i}Jest podobne do L.
{3434}{3481}{y:i}Wiem, �e m�wili�my |{y:i}i� nie b�dziemy zale�ni od L...
{3494}{3667}{y:i}...i w rzeczywisto�ci ju� teraz w Ameryce agenci |{y:i}CIA i FBI dzia�aj� pod moim dow�dztwem, a nie L.
{3678}{3802}  {y:i}Jednak�e zamordowanie naczelnika japo�skiej |{y:i}policji jest niewybaczaln� zbrodni�.
{3817}{4013}Wierz�, �e ta sprawa doprowadzi nas do schwytania |Kiry. Dlatego chcemy z wami wsp�pracowa�.
{4029}{4099}{y:i}Doprowadzi do schwytania Kiry? |{y:i}O co mu chodzi?
{4111}{4140}{y:i}Ta pewno�� siebie...
{4153}{4192}{y:i}Co� nie tak, L?
{4212}{4229}Nie.
{4247}{4412}Prawda jest taka, �e po zamordowaniu naczelnika |sprawcy porwali c�rk� jego zast�pcy, Yagamiego.
{4421}{4470}Za��dali, by�my przylecieli do LA, |by dokona� wymiany.
{4470}{4549}{y:i}Wymiany? Za notes, jak mniemam.
{4579}{4592}Tak.
{4615}{4645}Dobrze.
{4645}{4752}Postaramy si� zgromadzi� jak najwi�ksz� |liczb� agent�w w LA, nie zdradzaj�c szczeg��w sprawy...
{4759}{4831}...i obserwowa� ca�e miasto przez satelit�.
{4860}{4874}Nie.
{4906}{4980}{y:i}Zostawi� dow�dztwo |{y:i}w tej sprawie tobie, L.
{5078}{5133}Dobrze, przynajmniej to my dowodzimy.
{5149}{5240}Ale m�wi�, �e Ameryka |nie b�dzie d�u�ej liczy� na L...
{5295}{5339}Near, nie przeszkadza ci to?
{5339}{5443}Zostawiasz wszystko w r�kach fa�szywego L, | kt�ry nie potrafi� nawet z�apa� Kiry.
{5467}{5510}Dlatego mi to nie przeszkadza.
{5533}{5593}To oznacza, �e mo�e nam si� to op�aci�.
{5605}{5660}Oczywi�cie ochrona �ycia ludzkiego |jest na pierwszym miejscu.
{5661}{5837}Jednak�e g��wnym celem SPK pozostaje |niezmiennie przej�cie notesu i schwytanie Kiry.
{5895}{5912}Raito.
{5971}{6021}Nawet je�li b�dziesz musia� |po�wi�ci� moje �ycie...
{6052}{6113}...cokolwiek si� stanie... ratuj Sayu.
{6166}{6192}Nawet tak nie m�w!
{6224}{6369}Mo�e dla ciebie to w porz�dku, ale czy nie wiesz, |jak bardzo b�d� cierpie� ludzie, kt�rych opu�cisz?!
{6399}{6481}Nie pozwol� ci umrze� za Sayu.
{6499}{6561}Mo�e si� zdarzy�, |�e stracisz ze mn� kontakt.
{6579}{6669}Je�li znajdziesz si� w sytuacji, |w kt�rej sam b�dziesz musia� podejmowa� decyzje...
{6682}{6823}...wybierz tak�, by�cie ani ty, |ani Sayu nie zgin�li. Obiecaj mi to.
{6847}{6874}Raito.
{6933}{6956}Co?! To niemo�liwe!
{7003}{7049}Naprawd� mog� z tob� lecie�?!
{7063}{7174}Tak. Twoje oczy mog� si� |zn�w przyda�.
{7231}{7300}Dzi�kuj�!
{7307}{7356}Ju� si� bior� za pakowanie!
{7617}{7666}Nie mog� si� zdecydowa�...
{7694}{7756}Raito, kt�ra lepsza?
{8119}{8216}Przy takim obrocie spraw |mo�e b�d� musia� zabi� Sayu.
{8467}{8565}Ojcze, polec� do LA pierwszy |i doko�cz� przygotowania.
{8588}{8635}Ide i reszta, mo�ecie te� lecie�.
{8661}{8719}Ale wybierzcie inne loty...
{8719}{8840}...pr�cz Aizawy, kt�ry poleci |z tob� jako wsparcie.
{8853}{8870}Rozumiem.
{8883}{8949}Obetn� w�osy, by zmieni� wygl�d.
{9011}{9060}Licz� na was.
{9603}{9630}Panie Yagami.
{9641}{9690}O co chodzi? |Jeste� jednym z porywaczy?
{9706}{9804}Lot numer SE333, mam tw�j bilet.
{9815}{9857}Pospiesz si�, wyj�cie 18.
{9884}{9906}Dobrze.
{9920}{9979}Jaki� cz�owiek nawi�za� kontakt. |Mam go aresztowa�?
{9990}{10138}Aizawa, uspok�j si�. |Aresztowanie go teraz nic nie da.
{10154}{10199}Po prostu nie tra� ich z oczu.
{10237}{10349}Cholera! Szef i ten facet lec� innym |lotem ni� planowali�my.
{10357}{10402}Mog� spr�bowa� dosta� si� tam jako policjant...
{10402}{10435}{y:i}Uspok�j si�, Aizawa!
{10452}{10515}Nie mo�emy robi� nic, |co nas zdradzi.
{10529}{10561}Wiesz, dok�d jest ten lot?
{10625}{10653}Do LA.
{10682}{10765}{y:i}Nie do wiary, zmienili samoloty. |{y:i}Niedobrze.
{11034}{11179}{y:i}Lot SE333, lot SE333, s�yszycie mnie? |{y:i}Zbaczacie z kursu!
{11205}{11302}Tu lot SE333, s�yszymy ci� |g�o�no i wyra�nie.
{11319}{11402}Nie zbaczamy z kursu, |celowo lec� w tym kierunku.
{11420}{11498}{y:i}O czym ty m�wisz?! Co z tob�?! |{y:i}To jaki� �art?!
{11519}{11667}To nie jest porwanie. Zmieni�em troch� tras�, |by m�c podrzuci� jednego pasa�era.
{11692}{11742}{y:i}Mo�ecie nas �ledzi� na radarze.
{11742}{11817}{y:i}Ale je�li spr�bujecie nam przeszkodzi�...
{11817}{11905}...nie zawaham si� rozbi� samolotu |razem z pasa�erami.
{12036}{12148}Raito... to znaczy L. Samolot szefa |leci w innym kierunku, nie do LA.
{12162}{12242}Gdy m�wili o podrzuceniu kogo�, |mieli na my�li zast�pc� naczelnika.
{12263}{12305}{y:i}Niech to szlag! |{y:i}Co si� dzieje, u licha?!
{12316}{12427}{y:i}Sprawdzi�em pasa�er�w dzisiejszych lot�w, |{y:i}ale nie by�o nikogo podejrzanego!
{12469}{12514}{y:i}Kapitan jest weteranem wojennym...
{12524}{12563}{y:i}...pilot te� nie wygl�da podejrzanie.
{12582}{12643}{y:i}Czy�by naprawd� potrafili |{y:i}tak manipulowa� lud�mi?
{12702}{12746}{y:i}Cholera, nie mam wyboru.
{12842}{12905}{y:i}Tu L, chc� rozmawia� z N.
{12921}{12942}Dobrze.
{12957}{13024}{y:i}N, na pewno wiesz, |{y:i}jak wygl�da sytuacja.
{13035}{13167}{y:i}Czy m�g�by� poinstruowa� linie lotnicze, |{y:i}policj� i wojsko, by nie podejmowali �adnych dzia�a�?
{13186}{13254}Co ten L sobie my�li?! |W og�le nie mo�na na nich liczy�.
{13290}{13459}Dobrze, L. Gdy ju� wyl�duj�, |b�dziemy ich �ledzi� przez satelit�.
{13481}{13554}Powiadom nas, gdyby�cie |jeszcze czego� potrzebowali.
{13634}{13662}We� to.
{13692}{13725}Za�� s�uchawk�.
{13882}{13968}{y:i}Yagami, tylko ty mnie s�yszysz.
{13989}{14009}{y:i}S�uchaj uwa�nie.
{14062}{14135}To ja stoj� za |porwaniem twojej c�rki.
{14169}{14269}Nie chodzi mi o odebranie �ycia jej ani tobie.
{14296}{14419}Chc� tylko notes.
{14466}{14571}{y:i}Je�li zrobisz dok�adnie to, |{y:i}co ci powiem, nie zabij� was.
{14585}{14695}{y:i}Przygotowa�em metod� wymiany, |{y:i}kt�r� powiniene� zaakceptowa�.
{14717}{14755}{y:i}Nie pr�buj mi si� sprzeciwia�.
{14776}{14898}{y:i}Wymieni� �ycie c�rki za notes z kim�, |{y:i}kogo to�samo�ci nie znamy.
{14932}{14972}{y:i}W obliczu takiej presji...
{15009}{15068}{y:i}...co powinienem wybra�?
{15111}{15141}{y:i}Jako policjant...
{15154}{15181}{y:i}...jako istota ludzka...
{...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin