Odblokowanie Asus r300.txt

(3 KB) Pobierz
Tu nic nie trzeba odblokowywa�. Po prostu �adujesz rozpakowane pliki na kart� SD do katalogu g��wnego (tej karty) wy��czasz i w��czasz sprz�t (on/off) i system si� �aduje samoczynnie. Nie musisz w niczym grzeba�. System jest gotowy do pracy. Zainstalowa�em na nim ostatnio Automap� 5.0.5 przez Active Sync i �miga !!! �ci�gnij tylko ten plik

http://rapidshare.com/files/116475795/AsusPocket.zip

INSTALLATION
1. Unzip the archive in the ROOT directory of SDMMC card.
2. Switch the power off\on (hard reset).
3. You must fix the program paths in "MioAutorun\MioPocket.ini" file.
4. Enjoy
USING THE ASUSPOCKET
1. It's not nessecary to make another hard resets, unless you run the Asus_Mainmenu.exe. You can switch the unit off by pressing the X button from the desktop.
2. Many of the usable functions of ASUS You can find at "My Apps -> Programs"
3. Never start the "\windows\explorer.exe" file
UNINSTALLING
1. Delete the Asus_UserFlashCopy.dll from the root directory of SDMMC and the MioAutorun folder. Then hard reset.

Sprawdzi�em na r300 dzia�a !!!! rewelacja wystarczy rozpakowa� jak wy�ej i hard reset (SWITCH off/on)
Mapa igo8 (ta oryginalna asusa jest dost�pna z pulpitu (!!!) jako ikono "igo" natomiast ustawienia asusa z "settings" -> "Mio settings".
Najlepiej mie� dwie karty miniSD. Po wyj�ciu tej z odblokowanym Win CE zawsze mo�na wr�ci� do oryginalnego asusa r300 wk�adaj�c kart� z asusgo (po hard restarcie oczywi�cie). Kart� zawsze mo�na wygenerowa� z p�ytki do r300.
Mi�ej zabawy. Mo�esz ewentualnie pobawi� si� z mapkami do kt�rych skr�ty (niestety tylko skr�ty) s� na pulpicie podstawiaj�c do wskazanej lokalizacji program lub poprostu umieszczaj�c w�asny (np. Auto Map�). Jak b�dziesz mia� co� ciekawego to pode�lij.

w�a�nie wrzuci�em sobie te pliki na karte pamieci, jest ma�y problem , czy te� go macie, a mianowicie jak wchodze w ustaiwenia przez "MIO SETTINGS" i nie moge wlaczyc usatwien bluetootha i nadajnika fm tez nie moge wlaczyc


Dodaj sobie przez MYApps z katalogu windows program ASUS_BT_Settings. Jak lubisz grzeba� to mo�esz sobie skr�t na kt�r�� z kart wrzuci�.Zmie� zawarto�� pliku MioSettings.mscr w katalogu
MioAutoRun\Scripts
na to co jest poni�ej i przy uruchamianiu ustawie� b�dzie startowa� bluetooth

***********************
ErrorLevel("off")

If(FileExists("\Windows\asus_Settings.exe"))
Run("\Windows\asus_Settings.exe")
Run("\Windows\aasus_pause_demon.exe")
Run("\Windows\asus_bt_server.exe")


Else
Run("\Windows\MioUtility.exe")
EndIf

czemu u mnie nie dzia�a skr�t igo?Zaczyna wczytywa� map� po czym pojawia si� komunikat o braku j�zyka.Mam te� drugi dylemat co pozmienia� by do kt�rego� ze skr�t�w podczepi� automap�.

1. musisz wgra� na kart� katalog AsusGo z p�ytki lub z karty
2. najpro�ciej wyedytowa� plik .ini sk�rki jak� u�ywasz w katalogu MioAutoRun\Skin\Pages

np. VistaUltimate_Navigation.ini
----------------------------------
ICONXPBUTTON
x = 18
y = 65
NewIni = \SDMMC\AutoMapa EU\AutoMapa EU.exe
SizeNormal = 48
SizePushed = 48
ScaleAlpha = 100
IconNormal = ..\Icons\Mio.ico
ScaleAlpha = 100
IconPushed = ..\Icons\Mio.ico

TEXT
x = 22
y = 115
Text = Auto Mapa
Color = FFFFFF
FrameColor = 000000
Size = 12
Weight = 700
CreateFont

Zgłoś jeśli naruszono regulamin