006. Bywaj, dziewczę, zdrowe (nuty).pdf

(17 KB) Pobierz
Nuty103-20080512.pdf
BYWAJ, DZIEWCZÊ, ZDROWE
Lirycznie, niezbyt szybko
&4 3
C
C
C
A
D m
G
œ
œ œ œ œ
˙ œ
œ œ .
œ
œ œ Œ
œ œ œ œ
By waj, dziew czê,
-
-
zdro
-
we,
oj czyz na
-
-
mnie
wo ła,
-
i dê za kraj
-
6 ˙ œ
G
G C
C
C
C
œ œ .
œ œ .
œ
œ
œ œ Œ
œ œ œ œ
˙ œ
œ J œ
wal czyæ
-
wœród ro da ków
- -
ko ła.
-
I choæ przyj dzie
-
œci
-
gaæ
jak naj da
-
-
lej
12 œ œ Œ
F is
o
C/G
D m
G 7
G 7 C
œ œ œ œ
˙
œ
œ œ .
œ
œ
œ œ Œ
wro ga,
-
nig dy nie
-
za
-
pom
-
nê,
jak mi jes
-
teœ
dro ga.
-
G
F
39052985.001.png 39052985.002.png 39052985.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin