Arkusz indywidualnego programu edukacyjnego - propozycja.pdf

(53 KB) Pobierz
Microsoft Word - Arkusz indywidualnego programu edukacyjnego - propozycja.doc
Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogiczne
Pracownia Wspomagania Rozwoju i Integracji
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Arkusz indywidualnego programu edukacyjnego
Nazwisko i Imi ucznia:………………………………………………………………………..
Rozpoznanie wiodce:
Klasa…………………Wychowawca………………………
Nauczyciel wspierajcy…………………………………………………………………………
I Charakterystyka psycho-pedagogiczna ucznia(na podstawie obserwacji i
dokumentacji)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
mocne strony ucznia:
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
II Cel główny indywidualnego programu
Terapeutyczny…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Edukacyjny………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
III Zasadnicze tre&ci programowe (realistyczne dla tego ucznia) z poszczególnych
przedmiotów wynikaj'ce z podstawy programowej
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogiczne
Pracownia Wspomagania Rozwoju i Integracji
65231095.001.png
IV Rodzaj pomocy i wsparcia niezbdny dla realizacji celów głównych i tre&ci nauczania
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
..metody i zaj'cia indywidualne (specjalistyczne)
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
V Przewidywane osi'gnicia ucznia (prognozowanie)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
VI Raport roczny , podsumowanie postpów
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
VII Wnioski i propozycje do dalszej pracy
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………….
Podpisy:
Nauczyciel:
Rodzic:
Ucze+:
Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogiczne
Pracownia Wspomagania Rozwoju i Integracji
Zgłoś jeśli naruszono regulamin