SINUMERIK 840D, 840Di, 810D - ShopTurn1.pdf

(8961 KB) Pobierz
13761651 UNPDF
Obsługa/programowanie Wydanie 06/2003
sinumerik
ShopTurn
SINUMERIK 840D/840Di/810D
13761651.001.png
Wprowadzenie
1
Ustawianie maszyny
2
Obróbka
3
Sporządzenie
4
programu ShopTurn
Funkcje ShopTurn
5
Obsługa/programowanie
Program G-Code
6
Zarządzanie
7
narzędziami
Zarządzanie
8
programami
Komunikaty, alarmy,
9
dane użytkownika
Obowiązuje dla
Przykłady
10
Steuerowanie Wersja oprogramowania
SINUMERIK 840D powerline 6
SINUMERIK 840DE powerline 6
SINUMERIK 840Di 2
SINUMERIK 840DiE (wariant eksportowy) 2
SINUMERIK 810D powerline 6
SINUMERIK 810DE powerline 6
Aneks
A
Wydanie 06.03
13761651.002.png
Dokumentacja SINUMERIK ®
Kody wydań
Przed niniejszym wydaniem ukazały się wydania wymienione niżej.
W kolumnie "Uwagi" zaznaczono literą, jaki status mają dotychczasowe wydania.
Oznaczenie statusu w kolumnie "Uwagi" :
A .... Nowa dokumentacja.
B .... Niezmieniony przedruk z nowym numerem zamówieniowym.
C .... Zmieniona wersja jako nowe wydanie.
Wydanie Nr zamówieniowy Uwagi
03.01 6FC5 298-6AD50-0AP0 A
01.02 6FC5 298-6AD50-0AP1 C
06.03 6FC5 298-6AD50-0NP2 (j. pol). C
Marken
SIMATIC ® , SIMATIC HMI ® , SIMATIC NET ® , SIROTEC ® , SINUMERIK ® und SIMODRIVE ® są zarejestrowanymi
markami Siemens AG. Pozostałe określenia w niniejszym druku mogą być markami, których używanie przez
strony trzecie do swoich celów może naruszać prawa właścicieli .
Dalsze informacje znajdziecie w internecie pod:
http://www.ad.siemens.de/sinumerik
Może być możliwe wykonywanie dalszych funkcji sterowania, nie opisanych w
niniejszej dokumentacji. Nie ma jednak roszczenia do tych funkcji przy dostawie
nowego sterowania albo w przypadku usługi serwisowej.
Sporządzenie niniejszej dokumentacji nastąpiło przy pomocy WinWord V 8.0
i Designer V 7.0.
Przekazywanie jak też powielanie niniejszej dokumentacji, korzystanie z niej i
informowanie o jej treści jest niedozwolone, o ile nie ma wyraźnego zezwolenia.
Naruszenie zobowiązuje do rekompensaty szkód. Wszelkie prawa zastrzeżone, w
szczególności w przypadku przyznania patentu albo zarejestrowania wzoru
użytkowego.
Sprawdziliśmy treść niniejszego druku na zgodność z opisanym sprzętem i
oprogramowaniem. Mimo to nie możemy wykluczyć rozbieżności, tak że nie dajemy
gwarancji na pełną zgodność. Dane w niniejszym druku są jednak regularnie
sprawdzane i niezbędne korekty zostaną zawarte w następnych wydaniach. Za
propozycje poprawy będziemy wdzięczni.
Zmiany techniczne zastrzeżone.
© Siemens AG 2001 - 2003. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Nr zamówieniowy 6FC5298-6AD50-0NP2
Printed in the Federal Republic of Germany
Siemens Sp. z o.o.
13761651.003.png
0 06.03
Słowo wstępne
0
Słowo wstępne
Podział dokumentacji Dokumentacja SINUMERIK jest podzielona na 3 płaszczyzny:
Dokumentacja ogólna
Dokumentacja użytkownika
Dokumentacja producenta/serwisowa
Adresat Niniejsza dokumentacja jest przeznaczona dla osoby obsługującej
jednosaniową tokarkę z SINUMERIK 840D/840Di/810D.
Obowiązywanie Niniejsza instrukcja obsługi/programowania obowiązuje dla ShopTurn
wersja opr. 6.4.
Hotline
W przypadku zapytań proszę zwrócić się do następującej hotline:
A&D Technical Support
Tel.: +49 (0) 180 5050-222
Fax: +49 (0) 180 5050-223
W przypadku pytań (propozycji, korekt) dot. dokumentacji proszę wy-
słać telefaks albo e-mail na następujący adres:
Fax: +49 (9131) 98-2176
Formularz telefaksu patrz arkusz na końcu niniejszego druku
E-Mail: motioncontrol.docu@erlf.siemens.de
SINUMERIK 840D power-
line
Od 09.2001 są do dyspozycji SINUMERIK 840D powerline
i SINUMERIK 840DE powerline o polepszonych właściwościach.
Zestawienie dostępnych zespołów konstrukcyjnych powerline znaj-
dziecie w następującym opisie sprzętu:
Literaturaa : /PHD/, Podręcznik projektowania SINUMERIK 840D
Od 12.2001 są do dyspozycji SINUMERIK 810D powerline
i SINUMERIK 810DE powerline o polepszonych właściwościach.
Zestawienie dostępnych zespołów konstrukcyjnych powerline znaj-
dziecie w następującym opisie sprzętu:
Literaturaa : /PHC/, Podręcznik projektowania SINUMERIK 810D
Zakres standardowy W niniejszej instrukcji obsługi/programowania jest opisane działanie
otoczki graficznej ShopTurn. Uzupełnienia albo zmiany, które zostały
dokonane przez producenta maszyny, są przez niego dokumentowa-
ne.
Bliższe informacje o drukach dot. SINUMERIK 840D/840Di/810D jak
też druków, które dotyczą wszystkich sterowań SINUMERIK (np. inter-
fejs uniwersalny, cykle pomiarowe...), otrzymacie w oddziale firmy
Siemens.
Siemens AG 2003 All rights reserved.
SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03
v
SINUMERIK 810D power-
line
13761651.004.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin