Wątroba pecherz nerki - Paweł Glugla.pdf

(4991 KB) Pobierz
111412287 UNPDF
PAWEŁ GLUGLA
WĄTROBA,
NERKI
WYDAWNICTWO ,AMBROZJA"
KRAKÓW 2005 r.
PĘCHERZ,
111412287.002.png
WYDAWNICTWO „AMBROZJA" KRAKÓW 2005 r.
Adres dla korespondencji: 30-960 Kraków 1, skr. poczt. 210
e-mail: redakcja @ uzdrawiacz.com.pl
Autor serii: ZBIGNIEW SATAŁA
ISBN 83-918855-7-7
© Copyright by WYDAWNICTWO ..AMBROZJA"
Zeszyt 1/46
Redaktor techniczny: TADEUSZ PIĘTKA
Korekta: ANTONINA KOBIELUS
Skład: ,,Zecer", Kraków
Druk: EURODRUK Kraków. Kraków, al. Pokoju 3
111412287.003.png
WfJTROfłn, NCRKI, P€CH€RZ
Na mniejsze lub większe dolegliwości wątroby, nerek i pęcherza
cierpiał niemal każdy. Jakże często cierpimy na kłopoty z kolką
nerkową lub wątrobową, mamy kłopoty z oddawaniem moczu,
narzekamy na przeziębiony pęcherz. Słyszymy, że ktoś z bliskich
zachorował na marskość wątroby czy też wirusowe zapalenie wątro-
by. Nasz znakomity współpracownik, autor kilku książek o naturote-
rapii, a także większych i mniejszych publikacji do ,, Poradnika
Uzdrawiacza" '. Paweł GLUGLA opracował tym razem świetny prze-
wodnik po chorobach wątroby, nerek i pęcherza. Pawła Gluglę
możemy zarekomendować choćby jego poprzednimi książkami:
..Choroby skóry", ,, Wszystko o chorobach oczu" ', ..Lecznicze diety na
częste choroby". Stały się one prawdziwym bestsellerem i kilkunas-
totysięczne nakłady rozchodziły się w ciągu kilku miesięcy.
Jest autorem bardzo kompetentnym, znawcą przeróżnych recept i
przepisów zarówno medycznych, jak i naturalnych na wiele doleg-
liwości. Z wykształcenia epidemiolog, posiada specjalizację z za-
kresu higieny.
Książka ,,Wątroba, pęcherz, nerki" zawiera mnóstwo pożytecz-
nych, ciekawych, prostych i sprawdzonych przepisów nazwałczanie
wszełkich, od najdrobniejszych po poważne dolegliwości chorób
podanych w tytule. Zresztą w książce Pawła Glugli nie tylko ważne
3
111412287.004.png
są przepisy i rady dotyczące sporządzania różnych naparów, nale-
wek i mikstur na konkretne dolegliwości. Autor pisze i daje nam
mnóstwo rad jak żyć, aby nie chorować. Znajdziemy tu mnóstwo
dobrych i cennych rad co jeść, jak często, ile i kiedy aby uniknąć
niepotrzebnych i niemiłych przypadłości. Czytając to wszystko wy-
daje się, że większość tych prawd znamy, wszystko wiemy, ale... No
właśnie, nawetjeśli coś jest nam znane, to najczęściej niedokładnie,
często proste zasady przeinaczamy i stosując się do nich źle
robimy sobie krzywdę. Paweł Glugla porządkuje te przeróżne oczywi-
ste i mniej znane zasady, wypunktowujeje, daje nam krótkie i proste
przykazania. Warto mieć je zawsze pod ręką, aby sięgać po te rady,
nie tylko w przypadku, gdy choroba da już o sobie znać. Trzeba je
czytać ciągle, wracać do nich, aby stosując się do tych zasad nie
dopuszczać do cięższych schorzeń.
Książka Pawła Glugli jest też praktycznym przewodnikiem po
ziołach, lekach naturalnych i syntetycznych dostępnych bez recepty,
które leczą i koją dolegliwości wątroby, nerek i pęcherza. Taki
przewodnik jest wręcz niezbędny na półce w każdym domu.
111412287.005.png
WĄTROBA
Wątroba to narząd wewnętrzny, który w organizmie pełni funkcję
wielkiego laboratorium. Bez wątroby niemożliwe jest życie. Poza tym
wiedzieć trzeba, że:
produkuje żółć (odprowadzaną drogami żółciowymi do pęcherzy-
ka żółciowego, a stamtąd jest okresowo wyrzucana do dwunast-
nicy w celu trawienia tłuszczów);
bierze czynny udział w przemianie białek, węglowodanów,
tłuszczów;
• jest magazynem glukozy (cukru) w postaci glikogenu;
• unieczynnia i usuwa z krwi substancje toksyczne i biologicz-
nie czynne (usuwane są z organizmu z moczem lub żółcią z
kałem), np. hormony;
• produkuje niektóre hormony (substancje ustrojowe) — np.
somatomedyny;
• magazynuje niektóre witaminy (np. A, D, B12);
• syntetyzuje wiele ważnych białek ustrojowych (m.in. potrzeb-
nych do wytwarzania hormonów);
jest ważnym narządem regulującym gospodarkę wodno -
elektrolitową i równowagę kwasowo - zasadową;
• wytwarza czynniki krzepnięcia krwi.
U osób młodych, zdrowych regeneracja komórek wątrobowych
przebiega szybciej niż u chorych, czy w zaawansowanym wieku.
Komórki wątrobowe odnawiają się co 50 - 75 dni. Należy jednak
pamiętać, że wątroba nie ma nieograniczonych możliwości. Jest jak
gąbka — pochłania wiele substancji — w tym i silnie trujących. Jak
powszechnie wiadomo w wątrobie często umiejscawiają się prze-
rzuty nowotworowe. Prowadźmy więc zdrowy tryb życia.
5
111412287.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin