Paweł Sygnowski - Angielskie zwroty.pdf

(764 KB) Pobierz
110896682 UNPDF
110896682.001.png
Niniejszy ebook to darmowa wersja promocyjna,
nie przeznaczona do sprzedaży, dołączana do drukowanej
książki o tym samym tytule.
Nr zamówienia: {ORDERID}
Nr Klienta: {USERID}
Data realizacji zamówienia: {ORDERDATE}
Niniejsza publikacja, ani żadna jej część, nie może być kopiowana, ani
w jakikolwiek inny sposób reprodukowana, powielana, ani odczytywana
w środkach publicznego przekazu bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania
się jej publicznego udostępniania w Internecie, oraz odsprzedaży zgodnie z
© Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl
Data: 11.09.2007
Tytuł: Angielskie zwroty
Autor: Paweł Sygnowski
Wydanie I
ISBN: 978-83-7521-452-9
Projekt okładki: Marzena Osuchowicz
Korekta: Anna Popis-Witkowska
Skład: Teresa Kopp
Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli
Netina Sp. z o. o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
SPIS TREŚCI
............................16
Rozmowa . ..............................................................................18
W domu . ...............................................................................31
Złożone konstrukcje . .................................................................35
Ludzie . .................................................................................40
Ruch . ...................................................................................49
Krótkie pytania i krótkie odpowiedzi . ..............................................51
SŁOWO WSTĘPNE .........................................................................4
TEORIA . ....................................................................................7
PRAKTYKA ................................................................................12
Restauracja / Bar / Kawiarnia . .....................................................12
Powitanie i pożegnanie oraz
zwroty
grzecznościowe
ANGIELSKIE ZWROTY – Paweł Sygnowski
Słowo wstępne
str. 4
Słowo wstępne
UWAGA: Jeśli jesteś już po lekturze „Angielskich słówek” i wszyst-
ko jest dla Ciebie jasne, to od razu przejdź do lektury części
„Praktyka”, gdyż z lektury poniższego tekstu nie dowiesz się ni-
czego nowego.
W 9 na 10 przypadków powodem, dla którego kupiłeś ten kurs, jest
fakt, iż w ogóle nie idzie Ci nauka tych przeklętych zwrotów.
Pozostały jeden przypadek to czysta ciekawość. Nie czas i miejsce
tutaj na roztrząsanie przyczyn takiego stanu rzeczy, ale wiadomo, że
pewne określone schematy uczenia się wykształciłeś sobie sam pod
wpływem otoczenia, a zwłaszcza otoczenia szkolnego. Jest to
najzupełniej normalne, ale czy właściwe? Oczywiście, że nie. Sam
przecież wiesz, jakie są tego efekty, prawda?
Instytucja szkoły, w bardzo ogólnym sensie, czyli nauczania jednych
przez drugich, istnieje i towarzyszy człowiekowi od prehistorii. To
właśnie wtedy pojawił się ktoś, kto wiedział lub umiał robić coś lepiej
niż inni. Ci gorsi chcieli nauczyć się tego samego, więc prosili, czy ra-
czej wymuszali na tym kimś zostanie nauczycielem.
Wraz z upływem czasu idea nauczania zaczęła ewoluować do postaci
znanej nam dzisiaj, tj. sala na 30–40 osób i jeden profesor, ktoś, kto
(niby) wie lepiej, gadający tak długo, aż zrobi się zielony na twarzy.
Taka jest rzeczywistość – nie tylko nasza. Jak to wszystko wygląda
w praktyce? Powiedzmy, że właśnie rozpocząłeś naukę języka angiel-
skiego. Nauczyciel zaleca wkuwanie poszczególnych zwrotów na
pamięć, a że jest ich naprawdę sporo – Twoje wyniki nie należą do
najlepszych, a nawet wręcz przeciwnie. Na egzaminie w pewnym
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Paweł Sygnowski
110896682.002.png
ANGIELSKIE ZWROTY – Paweł Sygnowski
Słowo wstępne
str. 5
momencie zaczynasz zdawać sobie sprawę, że istnieje pewna grupa
ludzi, którzy może nie przechodzą przez ten egzamin „śpiewająco”,
ale jakoś nie zauważyłeś, żeby przemęczali się przed właściwym
egzaminem. „Co jest?” – myślisz i postanawiasz to sprawdzić.
Zaczynasz drążyć temat i nagle okazuje się, że oni po prostu uczyli
się tych zwrotów w sposób diametralnie inny od tego zalecanego
przez nauczyciela.
Sytuacja jest bardzo prosta. Pamięć i mózg rządzą się własnymi
prawami. Jeśli próbujesz wykorzystać je do nauki, poznania czegoś
wbrew tym prawom, to nic z tego nie będzie. Musisz najpierw poznać
te prawa, a dopiero potem przystąpić do nauki, która wtedy stanie się
prawdziwą przyjemnością. Właśnie ci „cwaniacy” tak zrobili. Poznali
prawa i wykorzystali je do nauki angielskich zwrotów. Jeśli chcesz
poznać wspomniane prawa pamięci oraz zapoznać się
z technikami nauki stosowanymi przez studentów z wyższej półki, to
Kiedyś stanąłem wobec podobnego problemu. Wkuwanie na pamięć
nie przynosiło żadnego efektu. Czarna rozpacz i depresja, ale tylko
do momentu, kiedy uświadomiłem sobie to samo, co Ty w tej chwili.
Ta publikacja oparta jest w 100% na technikach i metodach odkrytych
i stosowanych z powodzeniem już przez starożytnych. To jest właśnie
to coś, co pozwoliło garstce osób przerosnąć pozostałych. W tamtych
czasach była to najprostsza droga do władzy. Jednym z efektów tego
był kult bogini Mnemozyny, czyli właśnie pamięci.
Już za chwilę poznasz te techniki. Nie ulega najmniejszej wątpliwo-
ści, że to wszystko działa. Pamiętaj tylko o najważniejszym. Musisz
dać sobie czas na zrozumienie samych podstaw tych technik. Jeśli
przypadkiem nie zrozumiesz za wiele lub zgoła nic z tej publikacji, to
nie przejmuj się tym zanadto, tylko drąż temat tak długo, jak to po-
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Paweł Sygnowski
110896682.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin