Piotr Milewski - Maturalne repetytorium z matematyki – liczby i zbiory.pdf

(633 KB) Pobierz
110943194 UNPDF
110943194.002.png
Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez
Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości
publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej
odsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśl i .
© Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl
Data: 08.08.2006
Tytuł: Maturalne repetytorium z matematyki – liczby i zbiory (fragment utworu)
Autor: Piotr Milewski
Projekt okładki: Marzena Osuchowicz
Korekta: Sylwia Fortuna
Skład: Anna Popis-Witkowska
Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli
Złote Myśli s.c.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
EMAIL: kontakt@zlotemysli.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
110943194.003.png
SPIS TREŚCI
PODSTAWIE PRAW RACHUNKU ZDAŃ . ...............................................................14
3. CO TO JEST ZBIÓR LICZB RZECZYWISTYCH I JEGO PODZBIORY, LICZBY
NATURALNE (LICZBY PIERWSZE), LICZBY CAŁKOWITE... . ................................25
5. CO TO JEST OŚ LICZBOWA I CO TO JEST UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH NA
PŁASZCZYŹNIE, PRZEDZIAŁY LICZBOWE NA OSI? . ............................................50
6. DEFINICJA WARTOŚCI BEZWZGLĘDNEJ LICZBY RZECZYWISTEJ I JEJ
INTERPRETACJA GEOMETRYCZNA, ODLEGŁOŚĆ PUNKTÓW NA OSI
LICZBOWEJ... ......................................................................................................58
8. ZASADA INDUKCJI MATEMATYCZNEJ . ...........................................................76
MATEMATYKA - LICZBY I ZBIORY - darmowy fragment - kliknij po więcej
Piotr Milewski
● str. 4
Co to jest zbiór, suma, iloczyn i różnica
zbiorów, dopełnienie zbioru; własności
zbiorów, dopełnienie zbioru; własności
działań na
działań na zbiorach
zbiorach?
Definicje i wzory :
Zbiór jest to pojęcie pierwotne. Oznacza to, że się go nie definiuje, że
jest to pojęcie intuicyjne i oczywiste. Możemy jednak spróbować
określić, czym jest zbiór. Jest to kolekcja, zespół różnych elementów,
które są rozpatrywane jako całość. Mogą to być liczby, przedmioty,
osoby itd.
Zbiór przedstawiamy w matematyce na kilka sposobów:
graficznie, np.
za pomocą wyliczenia, wypisując elementy, np. A ={1,2,3,4}
Sumą zbiorów A i B ozn.A B nazywamy zbiór wszystkich tych
elementów, które należą do zbioru A lub do zbioru B. Innymi słowy,
jest to zbiór elementów, które należą do co najmniej jednego ze
zbiorów: A, B.
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Piotr Milewski
1. Co to jest zbiór, suma, iloczyn i różnica
1.
110943194.004.png
 
MATEMATYKA - LICZBY I ZBIORY - darmowy fragment - kliknij po więcej
Piotr Milewski
● str. 5
Iloczynem zbiorów A i B ozn.A B nazywamy wszystkie elementy,
które jednocześnie należą do obu tych zbiorów. Inaczej rzecz biorąc
jest to część wspólna tych zbiorów (A i B).
Różnicą zbiorów A i B ozn.A B nazywamy wszystkie elementy,
które należą do zbioru A, ale nie należą do zbioru B.
Dopełnieniem zbioru A do przestrzeni Ώ nazywamy wszystkie te
elementy zbioru Ώ, które nie należą do zbioru A, czyli Ώ A
i oznaczamy A'
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Piotr Milewski
110943194.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin