BF - ekstrakty roślinne w kosmetykach.pdf

(241 KB) Pobierz
kosmetyka pielęgnacja
Wykorzystanie ekstraktów roślinnych w kosmetyce
Bliżej natury...
C ywilizacyjna potrzeba sięgania
Właściwości i metody
pozyskiwania
Uwzględniając pierwotne właściwości ro-
ślin, ekstrakty z nich pozyskiwane różnią
się przeznaczeniem: mogą opóźniać efek-
ty starzenia, łagodzić podrażnienia, dzia-
łać antybakteryjnie, pochłaniać promie-
nie UV, nawilżać, stymulować krążenie,
działać obkurczająco na naczynka, roz-
jaśniać skórę lub ją zabarwiać, pełnić ro-
lę antyoksydantów, stymulować usuwanie
toksyn i dotlenienie naskórka, złuszczać
naskórek, wygładzać go i odżywiać.
Pozyskiwanie ekstraktów roślinnych odby-
wa się w procesie ekstrakcji odpowiednim
rozpuszczalnikiem, uzależnionym od zdol-
ności rozpuszczania poszczególnych skład-
ników lub ich grup (alkohol etylo-
wy, glikol propylenowy,
oleje roślinne).
Ekstrakcji
Mimo ogromnego postępu technologii
w produkcji kosmetyków, produkty
oparte na naturalnych składnikach
aktywnych znajdują coraz więcej
zwolenników. Wynika to z potrzeb
skóry, która w obliczu postępującego
zanieczyszczenia środowiska coraz
częściej boryka się z podrażnieniami
związanymi z brakiem odpowiedniej
ochrony w postaci stabilnej bariery
płaszcza hydrolipidowego, a co za
tym idzie – mniejszą odpornością na
drażniące działanie składników
w produktach kosmetycznych.
po kosmetyki „bardziej natu-
ralne” skłania do poszukiwań
coraz większej liczby ekstraktów ro-
ślinnych, jako podstawowych składni-
ków aktywnych w nich zastosowanych.
W dobie internetu i większych moż-
liwości poznawczych możemy sporo
dowiedzieć się o ekstraktach wyko-
rzystywanych w profilaktyce ludowej
w różnych częściach świata do le-
czenia i łagodzenia rozmaitych prob-
lemów skórnych. Obecnie przemysł
kosmetyki profesjonalnej poszukuje
rozwiązań wychodzących poza labo-
ratorium, sięga do plemiennych prze-
pisów, badając wpływ
wyciągów mniej lub
bardziej egzotycz-
nych roślin na
skórę.
2
BEAUTY FORUM POLSKA 6/2011
799999255.040.png 799999255.041.png 799999255.042.png 799999255.043.png 799999255.001.png 799999255.002.png
kosmetyka pielęgnacja
poddawane są różne części roślin: kwiaty,
liście, kora, owoce, nasiona lub korzenie.
Roztwór wyekstrahowanego składni-
ka nosi nazwę ekstraktu, natomiast wy-
odrębnienie składnika dokonuje się po-
przez oddzielenie rozpuszczalnika (np.
w wyniku destylacji), a niepożądane skład-
niki mieszaniny pierwotnej usuwane są
w procesie odrębnym (np. krystalizacji).
Rozpuszczalnik zastosowany do ekstrak-
cji składnika aktywnego określa rodzaj
ekstraktu wprowadzanego do receptu-
ry kosmetyku. Wyróżniamy ekstrakty al-
koholowe (najbardziej trwałe), wodne
i olejowe. W porównaniu z ekstraktem
alkoholowym ekstrakt wodny jest mało
trwały i szybko ulega rozkładowi. To de-
cyduje o zastosowaniu w nim odpowied-
nich nośników i stabilizatorów, które na-
leży uwzględnić przy tworzeniu receptury.
Najniższą ilość substancji czynnych za-
wierają ekstrakty olejowe, dlatego też
w recepturze kosmetyku na bazie eks-
traktu olejowego znajdują się najczęściej
dodatkowe substancje czynne.
Wiedzieć więcej…
Jeśli zainteresował Cię ten temat, już dziś zapraszamy na wykład Gaelle Chauvel, międzynarodowej trener-
ki i przedstawicielki firmy Bernard Cassiere „Ekstrakty roślinne w nowoczesnej kosmetologii”, który odbę-
dzie się w niedzielę 17 września 2011 o godz. 10.0 podczas 2. Targów BEAUTY FORUM & SPA, w Warszawie.
Więcej szczegółów znajdziesz na www.beauty-forum.com.pl
wie we wszystkich rodzajach kosmety-
ków i wyrobów toaletowych. Znajdują
się w kremach, serum, tonikach, mlecz-
kach, maseczkach, szamponach, odżyw-
kach do włosów, balsamach do ciała itp.
Najwięcej możemy znaleźć w kosmety-
kach ekstraktów tradycyjnych, z roślin po-
wszechnie znanych, jak rumianek, szałwia,
oczar wirginijski, aloes, arnika, melisa,
kasztanowiec. Jednak coraz częściej wpro-
wadza się surowce pozyskiwane w różnych
częściach świata, których działanie wcześ-
niej nie było powszechnie znane.
odkryło jego zalety. Obecnie spółdzielnie
zatrudniają ok. 800 takich kobiet – prze-
ważnie wdów, rozwódek lub kobiet z bar-
dzo ubogich rodzin. Tak jak przed laty,
kobiety tradycyjnie ręcznie miażdżą pest-
ki, natomiast sam proces ekstrakcji jest
już w pełni zmechanizowany. Pracownice
spółdzielni otrzymują za swoją pracę
godziwe wynagrodzenie. Ponadto każ-
dy pracownik spółdzielni co roku sadzi
10 nowych drzew arganowych, co sprzyja
ochronie gatunku, tym bardziej że pro-
dukcja oleju arganowego przyczyniła się
do rozwoju gospodarczego regionu.
Gdzie szukać naturalnych
składników?
W związku z rosnącą liczbą zwolenników
kosmetyków opartych na ekstraktach ro-
ślinnych, znalazły one zastosowanie pra-
Fair Trade
Na podziw i szacunek zasługują produ-
cenci kosmetyków, którzy wykorzystując
w recepturach ekstrakty roślin występują-
cych np. w ubogich krajach Afryki, opierają
się na zasadach Sprawiedliwego Handlu.
Fair Trade (FT), czyli Sprawiedliwy Handel
(SH), jest formą pomocy rozwojowej rea-
lizowanej z udziałem konsumentów przez
organizacje pozarządowe i przedsiębior-
stwa w celu wsparcia drobnych producen-
tów i pracowników z krajów globalnego
Południa. SH gwarantuje ceny minimal-
ne, premie na inwestycje rozwojowe dla
lokalnych społeczności, przedpłaty i dłu-
goterminowe umowy. SH wyklucza dys-
kryminację, pracę niewolniczą i pracę
dzieci, stosowanie procedur niedemokra-
tycznych oraz niszczenie środowiska.
Przykładem producentów kosmety-
ków działających na zasadach SH mogą
być firmy, które wykorzystują olej arga-
nowy, współpracując z organizacją Gei
Targanine, zrzeszającą spółdzielnie za-
trudniające kobiety z marokańskiego ple-
mienia Amazighów, które jako pierwsze
Nowe odkrycia
Oprócz ekstraktów z Argani Żelaznej,
do odkrytych na nowo, zaczerpniętych
z plemiennych przekazów ludowej pie-
lęgnacji, możemy zaliczyć np. ekstrakt
z kory afrykańskiego drzewa Anogeissus
leiocarpus (o działaniu przeciwrodniko-
wym), pochodzący z Meksyku ekstrakt
z opuncji (o działaniu nawilżającym),
olej Monoi – od wieków przyrządzany
przez ludy Polinezji z kwiatów gardenii
tahitańskiej i bazowego oleju kokosowe-
go tłoczonego na zimno z kopry (suszo-
nej na słońcu pulpy palmy kokosowej)
– o działaniu wygładzającym, zmiękcza-
jącym, przeciwzapalnym, olejek z bao-
babu o właściwościach zmiękczających
i uspokajających, ekstrakt Yerba Mate
o działaniu antyrodnikowym pozyskiwa-
ny w krajach Ameryki Południowej. n
Hity natury
Za najbardziej skuteczne substancje biologicznie
czynne ekstraktów roślinnych uważa się:
n flawonoidy – właściwości antyoksydacyjne,
przeciwzapalne,
n fitosterole – wzmacniają naturalną powłokę
lipidową oraz zapobiegają utracie wody, dzia-
łają przeciwgrzybiczo i przeciwbakteryjnie,
n witaminy – nawilżają, regulują keratynizację
naskórka, działają antyoksydacyjnie,
n polifenole – działają ochronnie, przeciwrodniko-
wo, bakteriobójczo, bakteriostatycznie, filtrują
promienie UV, wspomagają mikrokrążenie,
n karotenoidy – chronią przed promieniami UV,
działają przeciwrodnikowo,
n garbniki – działają przeciwzapalnie, ściągają-
co, obkurczająco naczynka,
n śluzy – łagodzą podrażnienia, swędzenie,
spierzchnięcia, leczą wypryski alergiczne,
działają zmiękczająco i odświeżająco,
n saponiny – naturalne emulgatory.
Liliana Witwicka | Pedagog zdrowia,
technik usług kosmetycznych z 20-letnim
stażem, opiekun merytoryczny marki
Bernard Cassiere w Polsce
BEAUTY FORUM POLSKA 6/2011
799999255.003.png 799999255.004.png 799999255.005.png 799999255.006.png 799999255.007.png 799999255.008.png 799999255.009.png 799999255.010.png 799999255.011.png 799999255.012.png 799999255.013.png 799999255.014.png 799999255.015.png 799999255.016.png 799999255.017.png 799999255.018.png 799999255.019.png 799999255.020.png 799999255.021.png 799999255.022.png 799999255.023.png 799999255.024.png 799999255.025.png 799999255.026.png 799999255.027.png 799999255.028.png 799999255.029.png 799999255.030.png 799999255.031.png 799999255.032.png 799999255.033.png 799999255.034.png 799999255.035.png 799999255.036.png 799999255.037.png 799999255.038.png 799999255.039.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin