Lost - Missing pieces [10] Jack, Meet Ethan. Ethan? Jack.txt

(1 KB) Pobierz
{63}{158}{Y:B}LOST: ZAGUBIENI|BRAKUJ�CE KAWA�KI
{208}{235}{y:b}JACK, POZNAJ ETHANA
{237}{275}Jeste� lekarzem, prawda?
{317}{352}Tak, jestem.
{377}{437}No c�, s�ysza�em, �e kr�cisz si�|wok� lek�w, wi�c pomy�la�em...
{491}{526}Powinno ci sie to przyda�.
{658}{692}Niez�a stawka, co nie?
{734}{781}Chyba co� przegapi�em.
{807}{838}Gdzie to znalaz�e�?
{850}{881}W d�ungli.
{911}{946}Tak przy okazji, jestem Ethan.
{985}{1008}Jack.
{1080}{1108}Dzi�ki, Jack.
{1131}{1155}Za co?
{1182}{1251}Zabra�e� nas wszystkich, doda�e�|perspektyw, wiesz...
{1259}{1295}Min�o juz sporo czasu.
{1323}{1392}Wi�kszo�� z nich nadal s�dzi,|�e mog� nas uratowa� w ka�dej chwili.
{1420}{1455}A dlaczego s�dzisz, �e ja nie?
{1475}{1517}Nie, s�dz�, �e jeste� m�dry.
{1545}{1599}I s�dz�, �e przygl�dasz|si� tej dziewczynie.
{1631}{1703}Wiesz, w�a�ciwie to chcia�by� si�|przygl�dn�� temu dziecku w �rodku.
{1738}{1776}Wiesz, tak w�a�nie s�dz�.
{1808}{1851}No c�, milo wiedzie�, �e nie jestem sam.
{1879}{1916}Na pewno nie jeste� sam.
{1945}{2006}Nie mo�e pracowa�, przynajmniej|wiem, �e mam asystenta.
{2158}{2200}Przepraszam, nie mia�em ci� na my�li.
{2218}{2252}Dobrze, �e sie o ni� troszczysz.
{2352}{2392}Chcesz to.|{y:i}M�wi o jakim� leku.
{2399}{2427}Tak, dzi�kuj�.
{2430}{2452}Nie ma za co.
{2635}{2667}Jack, uhm...
{2748}{2784}Moja �ona zmar�a przy porodzie...
{2895}{2940}dziecku, te� si� nie uda�o.
{3104}{3123}No c�...
{3204}{3265}Miejmy nadziej�, �e si� obaj mylimy i|�odzie ratunkowe s� ju� w drodze.
{3351}{3376}Miejmy nadziej�.
{3516}{3607}{y:b}T�umaczenie:|{y:i}PuZ (puz219)
{3655}{3727}.:: Napisy24 - Nowy Wymiar Napis�w ::.|Napisy24.pl
Zgłoś jeśli naruszono regulamin