amos0924_forester.pdf

(1809 KB) Pobierz
Särtryck från AMS Nr 24, november 2009
SUBARU
FORESTER
BÄST I TEST
MOT BMW X1
OCH AUDI Q5
24/2009
32
807299016.017.png 807299016.018.png 807299016.019.png 807299016.020.png 807299016.001.png 807299016.002.png 807299016.003.png 807299016.004.png 807299016.005.png 807299016.006.png 807299016.007.png 807299016.008.png 807299016.009.png
M en gud så liten! Det man tänker vid
Vi lade vantarna på en X1 xDrive 20d.
Alltså en tvåliters turbodiesel med fyrhjuls-
drift, den vanligast förekommande drivli-
nekonigurationen i klassen. För att X1 inte
ska känna sig förbisedd har vi förberett hår-
dast tänkbara motstånd:
En av marknadens exklusivaste småsu-
var samt vinnare i vårt förra test av prestige-
suvar: 170-hästars Audi Q5 2,0 TDI.
Utmanare två är en av de bruksigare su-
varna i mellanklassen. Subaru Forester kav-
lar gärna upp lanellskjortans ärmar. Grus-
vägar är hemmaplan, men asfalt går också
bra. Riktigt bra, ska det visa sig.
Boss-skjortan på Audi Q5 förblir dock
ordentligt struken, knäppt och instoppad i
kavajbyxorna. Det här är en mycket kompe-
tent bil på asfalt.
Om X1 är liten till måtten, säger prislap-
pen delvis annat. Det fattas bara 20 000 kro-
nor upp till Q5 med vald ams-utrustning.
Men det är också 40 000 billigare än X3, så
helt tagen ur luften är prislappen inte.
Med 60 000 kronor till godo (80 000 un-
der Q5) kan man istället slå till på en Sub-
aru Forester. Förvisso bara 150 hästar stark,
men dess oömma framtoning har ett värde
i sig.
Forester tillhör de högre i ligan, den mä-
första anblicken av X1 är föregå-
ende mening. Låg men ändå suv,
liten men ändå stor i stuket. Vem ska den här
kriga emot?
Lilla X1 har inga konkurrenter – ännu.
Audi måste lansera sin Q3 först och kon-
ceptbilen Mini Crossman hade också suttit
int.
Intresset för X1 är utan tvekan stort. För
det första engagerar alla nya BMW, posi-
tivt som negativt. BMW-märket har också
många entusiaster, och de nickar ofta gil-
lande varje gång en ny BMW ser dagens ljus
(med undantag för 5-serie GT).
X1 är också en konceptmässig hit: ju
mindre suv, desto mindre sticker det i ögo-
nen på dagens miljömedvetna publik. Den
utlovade förbrukningen enligt normen är
också strax över halvlitern per mil. Exis-
tensberättigande: Ja.
Måtten för X1 höjer på ögonbrynen, höj-
den är endast 155 centimeter. Det är en till
en och en halv decimeter lägre än konkur-
renterna. Den låga höjden maskerar effek-
tivt den korta totallängden: 4,45 meter.
Bakhjulsdrivna versioner utgör instegs-
modeller, namnet X1 till trots. Men då byter
de namn från xDrive till sDrive.
Markfrigången ser låg ut, men den är fortfarande
nästan 200 mm. Dock ligger frontspoilern som en
skyffel längst fram och begränsar kravlandet.
34
24/2009
807299016.010.png 807299016.011.png
ter 170 centimeter vilket inte bara är högre
än X1, utan också halvdecimetern över Q5.
Lustigt nog är det precis så det också
känns. Subarun går mjukt, den kränger en
del och man känner att man sitter högt. Att
hoppa över i X1 är som att sätta sig i vilken
mindre mellanklasskombi som helst (läs: 3-
serien). Man sitter så lågt och kupén är så
intim att det inte inns någon suvkänsla alls.
Målkunden är alltså den som gillar suvstu-
ket, men avskyr suvens körkänsla.
Ett hopp (upp) i Q5 ger förbluffande
mycket king of the road-känsla. Instru-
mentpanelen sitter lågt i förhållande till
förarstolen. Hela karossen sitter lågt, eller
rättare sagt: man har mycket god sikt över
närområdet runt bilen.
Men det är inget emot glashuset i toppen
av Subaru Forester. Sikten i den här bilen är
mycket bra, man törs mycket mer i trånga
situationer.
Trots att X1:an är minst, är den svårast
att parkera då sikten bakåt och snett bakåt
inte är den bästa. Parkeringsradar fram som
bak inns som tillval till både X1 (rekom-
menderas) och Q5, men i sedvanlig japansk
stil inns inte många ”gadgets” till Subarun.
Parkeringshjälp, regnsensor, kurvljus och bi-
xenon är exempel på tillval som sällan inns
Lilla X1 ser
bara ut som en
suv – den går
som en mindre
sportvagn.
24/2009
35
807299016.012.png 807299016.013.png
till japanska bilar, ej heller Subaru Forester.
Valmöjligheterna till japanare är också mer
begränsade. Det inns bara ett fåtal utrust-
ningspaket (oftast två) att välja till och de
innehåller så mycket att priserna till en
början är avskräckande. Vill man ha läder i
Subarun kostar det i praktiken 55 000 kro-
nor mot runt 15 000 i konkurrentbilarna.
Men ska man också ha navigator och cd-
växlare (med mera) som ingår i Subaruns
högsta nivå, springer tyskarna också iväg
prismässigt.
Anledningen till japanska bilars låga
och begränsande utrustningsalternativ har
med produktionen att göra. Fabrikerna lig-
ger långt bort, ledtiderna vid specialbeställ-
ningar blir knappast kortare. Tack vare få
varianter blir det enklare att bygga bilarna.
En bil som byggs på ett lätt sätt håller också
bättre. Hur var det nu? Japanska bilar (Sub-
aru i synnerhet) tillhör ju de bilmärken som
aldrig går sönder …
Att det aldrig ska gå sönder är också nå-
got som känns i Subaru Forester. I alla fall
de oljiga bitarna. Redan vid första kontak-
ten med bilen (dörrhandtaget) känns det
påtagligt vekare än i tyskarna. Dörrhandta-
gen till Q5 är underverk av teknisk precisi-
on och de har perfekt avvägda returfjädrar.
X1 är ovanligt bra för att vara en BMW och
det är länge sedan en helt ny BMW-modell
var så här solid i dörrarna. Minns bara för-
sta exemplaren av BMW X3 för snart sex år
sedan, där dörrarna var byggda av återvun-
nen ölburksplåt.
Subarun revanscherar ordentligt med
pedalstället. De lesta av oss relekterar inte
ofta över bilarnas pedalställ, men det inns
två märken där vi helt plötsligt börjar dis-
kutera känslan i kopplingspedalen: Porsche
och – Subaru!
Att automatlåda inte inns som tillval är
synd, det utesluter vissa kundgrupper. Det
gör inget när pedalerna är så ina.
Audin i testet är utrustad med den första
dubbelkopplingslådan för längsmonterat
utförande i VAG-gruppen (förutom Bu-
gatti). Den är också sjuväxlad för att oftast
möjligt hitta optimalt varvtal för bränsle-
ekonomin.
De sexstegade manuella lådorna i BMW
och Subaru har det gemensamt att de är
ganska trögväxlade. Visserligen korrekt
i en suv, det ska ju vara lite bastanta pry-
lar, men den lättjefulla föraren missar ofta
uppväxlingar med osnygga skrap som följd.
Detta speciellt i Subaru mellan trean och
fyran. Vi känner också igen Subarulådan
på att den är mycket svårväxlad när oljan
är kall. Använder man rätt olja? Nedväxling
till tvåan kräver dubbeltramp om man inte
sliter i växeln, något som undertecknad har
mentala spärrar för.
Mikael Johnsson, som premiärkörde X1 i
oktober, konstaterade då att den inte är en
komfortvinnare. Helt korrekt, men fjäd-
ringen i Q5 är lika stram och de båda får
betyg strax under godkänt.
En riktigt fjädringsglidare är istället
Subarun som går riktigt mjukt. Ibland
36
24/2009
807299016.014.png 807299016.015.png
Subaru jobbar mer och
mer med design, men det
känns fortfarande tunt när
man känner och klämmer.
Men vi vet att det håller.
Q5:an i testet är den första
vi kört utan navigator. Då
lyttar MMI-systemet
från mittkonsolen upp på
instrumentpanelen.
Rasande trevliga bilar att äga om man ofta
behöver åka på grusvägar. Högre tempo? – ja, gärna!
24/2009
37
807299016.016.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin