Instrukcja_powrotu_do_ustwaien_fabrycznych.pdf

(558 KB) Pobierz
56502542 UNPDF
INSTRUKCJA PRZYWRACANIA NAWIGACJI DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH
Uruchamiamy program CeRegEditor po uruchomieniu naciskamy przycisk połącz
wyświetlą się nam trzy klucze główne. Wybieramy z menu Porównaj – Porównaj
rejestr lub naciskamy przycisk F3 na klawiaturze.
Wyskoczy nam okno k którym musimy podać ścieżkę do pliku z naszą kopią rejestru
56502542.007.png 56502542.008.png
po tym zacznie się porównywanie rejestru oryginalnego z tym co jest na urządzeniu
jak skończy wyskoczy nam takie okno w którym na czerwono są zaznaczone różnice w
rejestrze
zwijamy plusikami pierwszymi od góry po lewej stronie mamy jeden dwa lub trzy
główne klucze, pokażą się tylko te w których jest różnica w rejestrze jeśli takiej różnicy
nie ma okno pokaże informacje oba rejestry są identyczne.
A więc naciskamy na pierwszym głównym kluczu ( tylko na pierwszym dopiero jak
skończy przywracanie to robimy to samo z następnymi głównymi gałęziami kluczy )
prawym przyciskiem i mamy opcje Zaznacz wszystkie klucze może także być Zaznacz
wszystkie wartości zależy co w rejestrze jest zmienione, zatwierdzamy lewym
przyciskiem.
56502542.009.png 56502542.010.png
Teraz naciskamy przycisk Zastosuj wyskoczy nam okno z informacja wybrano
xxx klucze i xxx ( zamiast xxx będą ilości kluczy) wartości kontynuować zapis do
rejestru? Potwierdzamy na tak na wszystkie.
Trwa to około 2 do 5 minut w zależności od ilości zmian po tym wyskoczy nam
komunikat jak poniżej.
Jak skończy jeden główny klucz a mamy różnice też w innych to przechodzimy do
następnego głównego klucza i w nim naciskamy tak samo jak na początku czyli
prawy przycisk zaznacz wszystkie klucze i zastosuj.
Tyle w programie CeRegEditor odłączamy kabel od nawigacji naciskamy
przycisk Power jeśli jest to model z przełącznikiem z tyłu lub z boku to jak
wygasi się ekran przełączamy przełącznik w pozycje OFF za jakieś 2
sekundy przełącz na on właczy się już zablokowana nawigacja jeszcze
jeden program który usunie wpisy po czyszczeniu rejestru czyli ActiveSync
56502542.001.png 56502542.002.png
Po połączeniu się naciskamy narzędzia Tworzenie kopii
zapasowych/przywracanie
a przed wskazaniem ścieżki należy sobie skopiować jeszcze w inne miejsce na
komputerze plik Backupu z naszego urządzenia to jakbyśmy przez przypadek
nacisnęli złą ikonę i nie nastąpiłby odczyt tylko zapis do tego pliku
mamy takie okno w nim opcja Pełna kopia zapasowa po zaznaczeniu naciskamy
przycisk Zmień
56502542.003.png 56502542.004.png
Wskazać lokalizacje naszej kolii Backup z programu ActiveSync wyskoczy nam okno
że kolia już istnieje czy ja zastąpić dajemy na tak
PO TYM NIE NACISNIJ PRZEZ PRZYPADEK IKONY KOPIA ZAPASOWA TERAZ
Trzeba przejść do drugiego okna na górze czyli Przywracanie i nacisnąć przycisk Przywróć
teraz pokaże się takie okno naciskamy Przywróć
56502542.005.png 56502542.006.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin