Final.Fantasy.Advent.Children.2005.DVDRip.XviD.AC3.CD2-MiNY.txt

(5 KB) Pobierz
{48}{143}By� mo�e zbyt d�ugo to ci�gn��em?
{240}{308}Sam wr�c� do magazynu.
{312}{392}B�d� czeka� z Marlene.
{408}{502}Cloud, ty tak�e wr�cisz, prawda?
{3357}{3435}Troch� si� sp�ni�e�!
{4963}{5081}Nie�le, co szefie? Co powinienem teraz przywo�a�?
{5275}{5319}Matka?
{5323}{5395}Rozgry� sobie to.
{5682}{5749}Dalej, Cloud!
{5970}{6024}Tam!
{6569}{6623}Le�!
{6833}{6913}Jeszcze nie sko�czone!
{7768}{7820}Tu!
{9039}{9096}Matko!
{9255}{9310}Szef!
{15153}{15218}Hej, kumplu.
{15225}{15302}Czy to jest pot�ne?
{15345}{15413}To wytw�r z technologii Shinry.
{15417}{15461}Wi�c ty to zrobi�e�?
{15465}{15532}Nie wiem czy jest pot�ne, ale na pewno zab�y�nie.
{15536}{15580}Oh, tak?
{15584}{15652}Lubisz to, co nie, kumplu?
{15656}{15756}Dziwne, �e nie ma nadgodzin dzisiaj.
{17502}{17561}Matko...
{17862}{17906}Matko...
{17910}{17967}Matko!
{20452}{20523}Ruszajmy, Cloud.
{21219}{21311}W ko�cu uda�o mi si� pozna� Matk�.
{21315}{21389}Kto teraz zacznie?
{21435}{21505}Matka mi powie.
{21530}{21620}...dusze nic nie wiedz�, huh?
{21674}{21756}Jestem tylko marionetk�.
{21866}{21936}Zupe�nie jak...
{21962}{22023}stary ty!
{22609}{22677}Cloud, przywioz�am ci Materi�!
{22681}{22725}Nie trz� tym!
{22729}{22797}Hej, Cid! Po�piesz si� i postaw nas na ziemi!
{22801}{22845}Zamknij si�! Po prostu skacz! Skacz!
{22849}{22893}Pozw�lcie im walczy�.
{22897}{22941}Co?!
{22945}{23013}On posiada dusz� Sephirotha.
{23017}{23085}Mo�na powiedzie�, �e jest w stopniu larwalnym.
{23089}{23133}Larwa? Robal? On jest Robakiem?!
{23137}{23181}Uspok�j si�, Ksi�niczko!
{23185}{23253}Chcesz powiedzie�, �e pewnego dnia zmieni si� on w Sephiroth'a
{23257}{23349}Hej, my�licie, �e Cloud o tym wie?
{23353}{23397}Prawdopodobnie.
{23401}{23445}Rozumiem...
{23449}{23492}Zostawmy ich samych.
{23496}{23564}Nie �apie! Wyt�umaczcie!
{23568}{23588}To m�ska rozmowa.
{23592}{23636}Dyskryminacja! Dyskryminacja!
{23640}{23684}Uspok�j si�, Ksi�niczko!
{23688}{23732}My, m�czy�ni r�wnie� nie rozumiemy.
{23736}{23804}Dwa lata temu...
{23808}{23924}To mocne uczucie, kiedy mia� podczas ostatniej bitwy.
{23928}{24044}To by�o dwa lata temu, a to uczucie zgubi� gdzie� po drodze.
{24048}{24116}My�l�, �e to zwr�ci�o nam Cloud'a.
{24120}{24188}Tsh... Ja poczekam 10 minut.
{24192}{24272}Cloud na pewno cierpi.
{24288}{24355}Jest szczery.
{26158}{26246}Poka�e ci moje Zjednoczenie.
{26757}{26844}Min�o troch� czasu, Cloud.
{27189}{27274}Straci�e� swoj� Geostigm�?
{27285}{27329}Jak niefortunnie.
{27333}{27401}Na co ty liczysz?
{27405}{27496}Dusza zmar�ego, kt�ry nosi� Geostigm�...
{27500}{27568}To, r�wnie� jak Lifestream, prowadzi do przep�ywu �wiat�w.
{27572}{27660}Ewentualnie narusza planet�.
{27668}{27736}Licz� na to, Cloud...
{27740}{27879}aby u�y� tego �wiata jako statku do przep�yni�cia wszech�wiata.
{27884}{27984}Tak jak matka to zrobi�a przede mn�.
{28124}{28192}Pewnego dnia odnajdziemy nowy �wiat.
{28196}{28288}Spe�nimy nasz� �wietlan� przysz�o�� na tym �wiecie.
{28292}{28336}Co si� stanie z t� planet�?
{28340}{28441}Kto wie... to chyba zale�y od ciebie.
{28939}{28998}Siostro?
{30066}{30134}Oho... Co zrobi�o ci� silniejszym?
{30138}{30212}Nie chce ci m�wi�.
{31049}{31149}Zastanawia�em si� co ci podarowa�...
{31265}{31356}Czy powinienem da� ci rozpacz?
{31552}{31668}Kl�knij i poka� si� b�agaj�cego o przebaczenie.
{33974}{34069}Co jest dla ciebie najwa�niejsze?
{34094}{34217}Co da�o by mi przyjemno�� w zabraniu tego od ciebie?
{34334}{34435}Wsp�czuje ci, kt�ry nic nie rozumie.
{34597}{34695}Nie ma rzeczy kt�ra nie jest wa�na!
{35245}{35362}Zosta� tam dla mnie, zamkni�ty we wspomnieniach.
{35484}{35541}Ja....
{35556}{35640}Nie zostan� wspomnieniem.
{36348}{36409}Bracie...
{36420}{36477}Kadaj?
{36803}{36896}Przesta�my pracowa� tak ci�ko.
{37019}{37094}Czy to ty... Matko?
{37115}{37200}Wr��my razem ze wszystkim.
{37235}{37287}OK.
{39225}{39269}Zrobi� to! Tak to si� robi!
{39273}{39317}Widzicie? Tak jak m�wi�am.
{39321}{39365}Twardy! Cloud to twardziel!
{39369}{39437}Cloud potrafi wszystko, je�li si� tylko do tego przy�o�y.
{39441}{39519}Trzymajcie si� mocno!
{39656}{39747}Zawsze by�a� z nami, prawda...
{39776}{39837}Dzi�kuje.
{40807}{40885}Wr��my do domu razem.
{40999}{41093}Wszyscy mo�emy si� dobrze bawi�.
{41694}{41751}Cloud!
{41886}{41968}Czy Cloud r�wnie� wr�ci?
{42797}{42856}Matko...
{42869}{42889}Znowu?
{42893}{42998}Kt�ry ju� raz nazwa�e� mnie swoj� matk�?
{43037}{43105}Czy to nie mi�o t�skni� za kim�?
{43109}{43201}Nie potrzebuje dzieciaka tak du�ego jak ty!
{43205}{43315}Szkoda... twoje miejsce jest gdzie indziej.
{44715}{44759}Siostra nam powiedzia�a...
{44763}{44855}Cloud tu przyb�dzie - powiedzia�a.
{44859}{44926}Witaj w domu.
{45147}{45206}Wr�ci�em
{45267}{45359}S� dzieci, kt�re wci�� choruj� na Geostigme.
{45363}{45415}Ta.
{45554}{45642}Dobrze, teraz ci� wyleczymy.
{45698}{45766}Wszystko b�dzie dobrze.
{45770}{45837}Postaraj si�.
{47089}{47133}Teraz wszyscy, wskakujcie!
{47137}{47212}Uleczony, uleczony!
{48312}{48403}Czy teraz wszystko w porz�dku?
{48911}{48965}Tak.
{48983}{49038}Ja...
{49055}{49130}Ju� nie jestem sam.
{49199}{49247}{c:$fffaaa}      R
{49248}{49275}{c:$fffaaa}     Ro
{49276}{49300}{c:$fffaaa}    RoG
{49301}{49325}{c:$fffaaa}   RoGa
{49326}{49350}{c:$fffaaa}  RoGal
{49351}{49375}{c:$fffaaa} RoGall
{49375}{49400}{c:$fffaaa}oGall
{49401}{49425}{c:$fffaaa}Gall
{49426}{49450}{c:$fffaaa}all
{49451}{49475}{c:$fffaaa}ll
{49476}{49500}{c:$fffaaa}l
{49501}{49600}{c:$ff8000} R o G a l l
{49650}{69700}>> Napisy pobrane z http://napisy.org <<|>>>>>>>> nowa wizja napis�w <<<<<<<<
Zgłoś jeśli naruszono regulamin