The Office - 1.3 - The Quiz.txt

(24 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{1}{1}25.000
{850}{900}Ko�cz� dzi� trzydziestk�.
{900}{1050}Mama strasznie wcze�nie mnie obudzi�a,|�eby da� mi prezent.
{1050}{1225}W�a�ciwie, to mi�e.|Lubi� balet i powie�ci Prousta.
{1225}{1325}Uwielbiam Alaina Delona,
{1325}{1450}pewnie dlatego kupi�a mi|czapk� z radyjkiem.
{1450}{1475}Radio te� lubi�.
{1475}{1625}W porz�dku.|To milutki prezent.
{1625}{1725}Chc� si� upewni�,|�e Finchy dotrze wieczorem na quiz.
{1725}{1750}R�wno o si�dmej.
{1750}{1875}Sze�� lat z rz�du wygrywamy.
{1875}{1950}Finchy, tu Brent.
{1950}{2000}Nie zapomnij.
{2000}{2075}Dobra, dawaj.
{2075}{2175}Co jest czarne i wisi na kolumnie Nelsona?
{2175}{2225}Winnie Mandela?
{2225}{2300}Dobre. Nie rasistowskie.
{2300}{2325}Pomy�la�em o kolumnie, bo...
{2325}{2400}Onajest czarna... i pewnie jest m�atk�.
{2400}{2525}Do zobaczyska o si�dmej.
{2525}{2575}Co tu robisz tak wcze�nie?|Narobi�e� do wyra?
{2575}{2675}Od tygodni mi si� nie zdarzy�o.
{2675}{2750}Mamcia obudzi�a mnie przed si�dm�,|�eby mi da� urodzinowy prezent.
{2750}{2800}Wszystkiego najlepszego!
{2800}{2900}Co ci kupi�a?
{2900}{2975}Co�, co mo�na za�o�y�.
{2975}{3500}- Czapk�?|- Czapk�. Trafi�a�.
{3500}{3525}Cze��, co s�ycha�?
{3525}{3650}Bardzo dzi�kuj�.
{3650}{3750}- �adna czapka.|- Dzi�ki.
{3750}{3850}Wszystko w porz�dku.
{3850}{3900}"Jakajest r�nica|mi�dzy twoimi zarobkami a penisem?"
{3900}{3975}"Wiele kobiet ch�tnie poci�gnie|twoje zarobki."
{3975}{4025}- Co to znaczy?|- Nie wiem.
{4025}{4125}Dlaczego?
{4125}{4175}Ukryjcie c�rki.
{4175}{4375}Finchy przyb�dzie na quiz.
{4375}{4575}Kr�� dalej. Zu�yjesz 20%%,|jak my si� spotkamy.
{4575}{4625}O, czapka.
{4625}{4725}- To urodziny Tima.|- A, tak.
{4725}{4825}Chyba zwariowa�e�, �e dopuszczasz|mnie i Fincha przed kamer�.
{4825}{4900}Jeste�my jak Flip i Flap,|jak si� spotkamy.
{4900}{5050}Nie ma grubasa, ani patyka.
{5050}{5150}Ja bardziej gram, a on wali gagi.
{5150}{5275}Ja te� robi� gagi,|ale razem jeste�my lepsi.
{5275}{5350}Jakby�my sobie czytali w my�lach,|kiedy si� zgrywamy.
{5350}{5450}Ludzie patrz� na to i pytaj�:|"A to by�o zabawne, bo...?"
{5450}{5525}My im t�umaczymy.|A oni: "No fakt, jeste�cie najlepsi."
{5525}{5575}Oni tak uwa�aj�.
{5575}{5625}Przy okazji, wszystkiego najlepszego.
{5625}{5650}- Kt�re to?|- Trzydzieste.
{5650}{5725}Wielkie 3 i zero.|Najgorsze.
{5725}{5800}Wiem, co my�lisz - �e to koniec m�odo�ci.
{5800}{5950}Kiedy ja mia�em trzydziestk�, my�la�em:|"Mam bzdetn� prac�, moje �ycie to bzdet.
{5950}{6075}Nic dobrego mi si� nie przydarzy.|Kiedy to si� zmieni?"
{6075}{6125}Ale wiesz, to si� zmienia.
{6125}{6225}A mog�o by� gorzej.|M�j s�siad, Kelvin,
{6225}{6275}ma 32 lata i dalej mieszka z rodzicami.
{6275}{6350}- Ja te�.|- Szanuj ich.
{6350}{6450}Bo b�dzie ci ich brak,|kiedy ich ju� odejd�.
{6450}{6550}Moi oboje nie �yj�.
{6550}{6750}W�a�ciwie, m�j ojciec �yje.|Jest w domu starc�w.
{6750}{6825}Poprzedniej nocy zadzwoni�y piel�gniarki,|o trzeciej.
{6825}{6925}On by� przekonany,|�e na dachu widzi japo�skiego snajpera.
{6925}{6975}Wida� ten dach z jego pokoju?
{6975}{7025}Dok�adnie, ty� dachu.
{7025}{7100}Dobre miejsce. Idealne.
{7100}{7225}Tam bym si� zasadzi�,|gdybym mia� kogo� zdj��.
{7225}{7300}Aja musia�em i�� do jego pokoju|i wyja�nia�, �e tam nie ma snajpera.
{7300}{7375}- To kto tam by�?|- Nikt.
{7375}{7425}Jemu si� wydawa�o.
{7425}{7500}- Tam nikogo nie by�o.|- Mia� szcz�cie.
{7500}{7575}Gdyby tam by� snajper,|ju� by� nie zobaczy� taty.
{7575}{7825}By�oby: "Nikogo tam nie ma".
{7825}{7875}Teraz jestjak warzywko
{7875}{8000}i ka�dego to pewnie czeka.
{8000}{8100}Wi�c, wszystkiego najlepszego.
{8100}{8325}Do zobaczenia.
{8325}{8450}- Mo�esz go tu �ci�gn��?|- Tim, mamy dla ciebie prezencik.
{8450}{8475}Dzi�kuj�.
{8475}{8600}- Wszystkiego dobrego, stary.|- Dzi�ki, Lee. Jeste� mi�ym go�ciem.
{8600}{8725}Podniecaj�ce.
{8725}{8775}To du�e...
{8775}{8850}Du�e i ekscytuj�ce.
{8850}{8925}Ekscytuj�cy wielki dmuchany fiut!
{8925}{8975}Mo�na na tym siedzie�.
{8975}{9050}To nie tylko ode mnie.|Od Dawn te�.
{9050}{9100}Chyba takiego nie masz?
{9100}{9150}Nie. Chocia� nigdy ich za wiele.
{9150}{9225}- Mo�e wola�by� pieni�dze?|- Tak.
{9225}{9325}Wyda�bym je na wielkiego dmuchanego fiuta.
{9325}{9375}Przesta� si� nim bawi�.|Wy mu to dali�cie?
{9375}{9425}Cudne.
{9425}{9525}Popatrz tylko.
{9525}{9650}Sperminator!
{9650}{9725}Cze�� Austinie Powers, to go�y Mini - Ja.
{9725}{9750}Ja wezm�.
{9750}{9975}- Wacu� zjecha� do miasta.|- Fiutog��wka.
{9975}{10050}Nie zabieraj, je�li nie jeste� gotowy.|To nas spowalnia.
{10050}{10125}�wietne.
{10125}{10175}- Wszystkiego dobrego.|- Dzi�kuj�.
{10175}{10250}Pami�taj: "Jeste� tylko tak stary,|jak kobieta, kt�r� dorwiesz".
{10250}{10300}- Czasem sam tak mawiam.|- S�ysza�em, jak to m�wi�e�
{10300}{10350}i pomy�la�em,|�e u�ywasz moich powiedzonek.
{10350}{10425}Nie martwi mnie ten wp�yw,|bo jestem komikiem, a ty nie.
{10425}{10475}- Ale ja m�wi�, czyj �art cytuj�.|- Ajakich twoich u�y�em?
{10475}{10575}To samo g�wno, cho� nowy dzie�.|To moje.
{10575}{10650}Przepierdaszam, zamiast przepraszam.
{10650}{10700}- Brandzluj� bardzo.|- To te� wymy�li�em.
{10700}{10825}Powiedzia�em tak do kelnerki:|"Brandzluj� bardzo".
{10825}{10850}I jeszcze jedno.
{10850}{10900}S� �wiadkowie, �e to moje.
{10900}{10975}Kiedy kto� nie ma farta, nie m�wi�,|�e nie ma szcz�cia,
{10975}{11100}ale gdyby wpad� do beczki pe�nej cyck�w|i tak trafi�by na w�asny kciuk do ssania.
{11100}{11150}A ty ssiesz cycki?|My�la�em, �e ssa�e� co� ca�kiem innego.
{11150}{11225}A ty?
{11225}{11300}Mam ci�.
{11300}{11400}A to rozwala.
{11400}{11500}S� granice moich zgryw�w.
{11500}{11625}Z pewnych rzeczy nigdy bym si� nie �mia�.
{11625}{11675}Z niepe�nosprawnych.
{11675}{11750}Nie ma w tym nic �miesznego.
{11750}{11875}Czy z innych deformacji.
{11875}{11975}To jakby� na kogo� nieco upo�ledzonego|m�wi�:
{11975}{12150}"Patrz, on jest kalek�, aja nie.|Jestem uprzedzony."
{12150}{12275}A mo�e on jest sprawny umys�owo.
{12275}{12350}Trudno powiedzie�, jak to jest|z tymi na w�zkach.
{12350}{12500}Wi�c, b�d�my mili dla nich wszystkich.
{12500}{12575}Nie zapomnijcie za�piewa� Timowi|"Sto lat".
{12575}{12625}Wieczorem wychodzimy na drinka.
{12625}{12675}- O kt�rej?|- Nie dzisiaj.
{12675}{12725}- Dlaczego?|- Mamy quiz.
{12725}{12775}To mo�emy p�j�� wcze�niej.|O kt�rej to si� zaczyna?
{12775}{12825}O si�dmej, jak zawsze.
{12825}{12875}To drink o sz�stej.|Masz dla niego prezent?
{12875}{12950}Nie. My zaczynamy o si�dmej.
{12950}{13000}Drink o sz�stej.
{13000}{13050}- Mo�e kupi� mu kartk� od ciebie?|- Jak chcesz.
{13050}{13125}Chris Finch przyjdzie,|wi�c o si�dmej musimy by� gotowi.
{13125}{13175}Drink o sz�stej.
{13175}{13200}Ale my o si�dmej...
{13200}{13400}Drink o sz�stej.
{13400}{13475}Uczycie si�?|Do quizu?
{13475}{13525}Jako dru�yna?
{13525}{13625}Jest was troje?
{13625}{13675}- Podniecony? Pierwszy wielki quiz.|- Nie mog� si� doczeka�.
{13675}{13775}Cho� to nie m�j pierwszy raz.
{13775}{13825}Gra�em w teleturnieju.
{13825}{13900}- W telewizji?|- Tak.
{13900}{13975}By�e� w parze, czy sam?
{13975}{14075}- Bo gra we dwoje, to oszustwo.|- By�em sam.
{14075}{14125}- Wygra�e� co�?|- Tak. Dwa razy.
{14125}{14175}Wyposa�enie kempingowe i walkmana.
{14175}{14225}- Ja zazwyczaj wygrywam 5 pyta�.|- Pi��?
{14225}{14300}- Tak|- Ale zanim si� dotrze do fina�u,
{14300}{14375}trzeba odpowiedzie� na mn�stwo pyta�.|- Wiem.
{14375}{14425}Na wszystkie odpowiedzia�e�?
{14425}{14500}Zadaj mi jedno z tych, kt�re mia�e�.|Paluchy na przyciskach.
{14500}{14550}Dobra.
{14550}{14675}Kto na Y wyda� hit "The only way|is up and sung with plastic population?"
{14675}{14725}- Yazoo!|- Yazz.
{14725}{14775}Tak.
{14775}{14875}- Ale powiedzia�e� Yazoo. To inna osoba.|- O co ci chodzi? Wiem, �e to Yazz.
{14875}{14950}Ale powiedzia�e� Yazoo.|W teleturnieju by� odpad�.
{14950}{15050}- Nie powiedzia�bym tak w teleturnieju.|- To dobrze.
{15050}{15300}Ja ci zadam pytanko.
{15300}{15400}- Pom�c ci?|- Nie.
{15400}{15450}S�yszysz?
{15450}{15500}Ciutk� g�o�no.
{15500}{15550}- Wybacz.|- Mog� to wzi��, kiedy sko�czysz?
{15550}{15600}- Mo�esz.|- Kiedy dzi� sko�czysz?
{15600}{15675}Nie wiem.|Mo�e by�my wsp�lnie nosili?
{15675}{15875}To ja b�d� po�ycza� na weekendy.
{15875}{15925}- D�ugo to potrwa?|- Nie... to b�dzie...
{15925}{16050}Na liter� D, a odpowied� Dostojewski,|ale nie mog� wymy�li� pytania.
{16050}{16200}Jaki Rosjanin na D napisa� powie��|"Zbrodnia i kara"?
{16200}{16275}- Odpowiedzia�by�?|- Pewnie bym zgad�.
{16275}{16325}Nie dostaje si� punkt�w za zgadywanie.
{16325}{16375}Niestety.
{16375}{16550}Do zobaczenia.
{16550}{16600}Nie mo�esz wej��.|Tylko prowadz�cy quiz.
{16600}{16675}- Co robisz?|- B�d� prowadzi� quiz. Wymy�lam pytania.
{16675}{16725}Wynocha, albo na ciebie donios�.
{16725}{16800}- To s� pytania?|- Nie zagl�daj! Dyskwalifikacja.
{16800}{16825}Oboje jeste�cie zdyskwalifikowani.
{16825}{16900}Mamy ma�y sp�r|i potrzebna nam twoja pomoc.
{16900}{16925}Nie jestem ciekaw.
{16925}{17000}- M�g�by� pom�c.|- Nie chc�. Nie mam czasu.
{17000}{17100}- Chodzi o wojsko.|- Dobra, byle szybko.
{17100}{17250}Zastanawiamy si�, czy taki mundurowy,|jak ty,
{17250}{17375}m�g�by zar�ba� faceta na �mier�?
{17375}{17500}Gdybym by� zmuszony, owszem.|Gdyby to by�o konieczne.
{17500}{17600}Gdyby napiera� bardzo ostro?
{17600}{17675}Tak, gdybym by� w niebezpiecze�stwie.
{17675}{17725}A wyobra�asz sobie,|�e byliby�cie twarz� w twarz,
{17725}{17825}czy wzi��by� go od ty�u?|- Mo�na w ka�dy spos�b.
{17825}{17950}- Od ty�u te�?|- Tak.
{17950}{18225}Cudnie.
{18225}{18300}Jestjaki� b��d.
{18300}{18450}B��d 324, chyba.|Wyjm� papier.
{18450}{18500}Wychodzi.
{18500}{18575}Znasz si� na tym?|Pr�buj� to naprawi�.
{18575}{18675}- Pojawia si� b��d 243.|- Nie.
{18675}{18750}Aja nie wiem, co to...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin