Inwestuj we wlasny etat.pdf

(570 KB) Pobierz
176089321 UNPDF
176089321.002.png
Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko
i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek
zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej od-
© Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Sławomir Śniegocki
rok 2009
Data: 26.10.2009
Tytuł: Inwestuj we własny etat – fragment utworu
Autor: Sławomir Śniegocki
Projekt okładki: Marzena Osuchowicz
Redakcja: Magda Wasilewska, Sylwia Fortuna
Skład: Marcin Górniakowski
Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej
książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowie-
dzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie
praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” nie po-
noszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzy-
stania informacji zawartych w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
176089321.003.png
SPIS TREŚCI
...............................23
................................................26
Magia procentu składanego . ............................................26
................................................................34
...35
........................41
..........................52
.....................46
.............................................................59
.......................................59
...................................................60
.........................................63
.................................66
..................................................81
.........................................83
.............................................85
................................................................87
...................................................93
...............112
...........................................................115
.............121
....................................6
 
INWESTUJ WE WŁASNY ETAT — darmowy fragment — kliknij po więcej
Sławomir Śniegocki
3. Kiedy zacząć inwestować?
Magia procentu składanego
Odpowiedź jest prosta – jak najwcześniej, najlepiej natych-
miast po przeczytaniu tej książki. Dlaczego? Inwestycje to ro-
dzaj koła ratunkowego czy poduszki bezpieczeństwa, które mo-
żesz wykorzystać w przyszłości. Jak już wiesz, to, co pewne
w Twoim życiu, to brak pewności. Tymczasem Twoje inwesty-
cje to koło ratunkowe, które bardzo podnosi poziom Twojego
finansowego bezpieczeństwa. Dlatego też mądre inwestowanie
daje także korzyści psychiczne w postaci dobrego samopoczu-
cia i wysokiej samooceny.
W inwestycjach naprawdę ważne są tylko dwie rzeczy:
1. Twoje nastawienie.
2. Czas.
To rzeczy, nad którymi możesz mieć kontrolę, mimo że często
nie zdajesz sobie z tego sprawy. W jaki sposób czas rozpoczęcia
inwestycji wpływa na jej wartość, pokazuje magia procentu
składanego. Jak ona działa? Otóż jeżeli w wyniku Twoich inwe-
stycji tworzysz zysk, przeważnie go wydajesz. Jeżeli jednak
4
176089321.004.png
INWESTUJ WE WŁASNY ETAT — darmowy fragment — kliknij po więcej
Sławomir Śniegocki
zysk z powrotem zainwestujesz, zwiększa on Twój kapitał. Zysk
w kolejnym okresie to suma zysku z kapitału i zysku… z zysku.
To właśnie procent składany. A gdzie tu magia? Otóż może Ci
się wydawać, że następuje tu zwykłe dodawanie kolejnych
składników. Tak jednak nie jest. Wykres obrazujący działanie
procentu składanego to nie linia prosta, lecz linia wykładnicza,
która bardzo szybko rośnie. Zobacz działanie procentu składa-
nego na poniższym przykładzie.
Wyobraź sobie, że masz jedną złotówkę kapitału i co roku tę
złotówkę podwajasz. Jak myślisz, w ciągu jakiego okresu bę-
dziesz miał milion złotych?
Czy to będzie sto, dwieście, a może pięćset lat? Nic bardziej
mylnego. Tę jedną złotówkę zamienisz na milion złotych po za-
ledwie dwudziestu latach.
Spójrz na poniższy wykres przedstawiający przyrost kapitału
od 1 złotówki do 1 000 000 złotych, dzięki magii procentu skła-
danego:
5
176089321.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin