Pojedynek w Corralu O. K. (Gunfight at the O. K. Corral) cz.1.txt

(30 KB) Pobierz
{25}{109}Zet^eN  info:|XviD 640x368 23.976fps 700.4 MB  1:02:13
{654}{749}W rolach g��wnych
{757}{825}/OK... Corral
{894}{996}/There the outlaw band|/made their final stand
{998}{1123}/OK... Corral
{1125}{1191}<< POJEDYNEK W CORRALU O.K.>>
{1195}{1253}/Oh, my dearest, one must die,|/lay down my gun
{1255}{1313}/Or take the chance|/of losing you forever
{1315}{1349}W pozosta�ych rolach
{1351}{1450}/Duty calls,|/my back's against the wall
{1452}{1666}/Have you no kind word to say|/before I ride away?
{1669}{1783}/Your love... your love
{1785}{1894}/I need... your love
{1896}{1957}/Keep the flame, let it burn
{1959}{2128}/Until I return from|/the gunfight at OK Corral
{2130}{2188}/If the Lord is my friend
{2190}{2370}/We'll meet at the end|/of the gunfight at OK Corral
{2372}{2484}/Gunfight at OK Corral
{2486}{2719}/OK... Corral
{2721}{2763}/There the outlaw band
{2765}{2827}/Made their final stand
{2829}{2951}/OK... Corral
{2953}{3012}/Oh, my dearest, one must die
{3014}{3052}/Lay down my gun
{3054}{3115}/And take the chance
{3117}{3182}/Of losing you forever
{3184}{3215}/Duty calls
{3217}{3255}/My back's against the wall
{3257}{3331}/Have you no kind word to say|/before I ride away?
{3333}{3378}Re�yseria
{3492}{3577}/Away
{3579}{3625}/Boot Hill
{3661}{3673}/Boot Hill
{3713}{3729}/So cold
{3731}{3779}/Mighty cold, mighty cold,|/mighty cold
{3781}{3799}/So still
{3801}{3899}/Mighty still, mighty still,|/There they lay, side by side,
{3909}{4083}/The killers that died|/in the gunfight at OK Corral
{4085}{4197}/OK... Corral
{4199}{4333}/Gunfight at OK Corral.
{5376}{5435}- Witaj, Ed.|- Gdzie doktor Holliday?
{5438}{5495}Pewnie w hotelu,|czeka na ciebie.
{5507}{5549}Niech mu kto� powie, �e jestem.
{5551}{5623}Nie trzeba, Ed. Ca�e miasto wie,|�e ju� przyjecha�e�.
{5631}{5712}- Zanim zacznie si� strzelanina...|- Sprzedawaj swoj� rozwodnion� whisky
{5714}{5782}i nie wtr�caj si�|do moich spraw, Shanssey.
{5785}{5842}- Tw�j brat przyszed� pijany w trupa...|- Whisky!
{5844}{5899}i chcia� strzela� do Hollidaya.
{5999}{6079}Jak chcesz, Ed.|Ale oddajcie bro�.
{6438}{6462}Zostaw butelk�!
{6560}{6672}Nie masz szans, Doc.|Z Baileyem jest dw�ch ludzi.
{6703}{6740}Wycofaj si�, p�ki czas.
{6742}{6821}Ca�e miasto, ��cznie z tym|nic nie wartym szeryfem,
{6823}{6859}tylko czeka na t� walk�.
{6921}{6999}Tylko czekaj�, �eby ci� powiesi�|za kolejne zab�jstwo.
{7032}{7125}Doc, nawet mnie nie s�uchasz.
{7179}{7252}Kate, pan Bailey przyjecha�|a� z Fortu Worth
{7254}{7303}i chce za�atwi� spraw�,|jak d�entelmen.
{7330}{7393}Zachowa�bym si� nieuprzejmie,|gdybym wyjecha�.
{7395}{7463}Nie m�w mi o d�entelmenach.
{7465}{7539}To kwestia honoru.
{7541}{7622}Kto� taki jak ty, tego nie zrozumie.
{7665}{7785}Zawsze musisz mn� pomiata�?|Nie jeste� lepszy ode mnie!
{7787}{7839}- To dyskusyjna sprawa.|- Czy�by?
{7863}{7927}Ty i twoja woda kolo�ska...
{7929}{7967}Co� ci powiem, Hollidayku.
{7969}{8028}Nosisz wyszukane stroje|i elegancka si� wys�awiasz,
{8030}{8141}ale wcale nie jeste� d�entelmenem!|Jeste� �mieciem, jak ja.
{8146}{8219}Do�� mam twoich opowie�ci|o plantacjach w Georgia
{8221}{8290}i o twoich przyjaci�kach|o alabastrowej sk�rze!
{8292}{8323}Ju� ich nie ma!
{8434}{8494}To prawda...
{8496}{8532}a ja jestem z tob�.
{8534}{8596}Po wojnie twoja rodzina|zaharowywa�a si� na �mier�,
{8598}{8652}aby� ty m�g� zosta� dentyst�.
{8727}{8796}Teraz byliby z ciebie dumni.
{9017}{9077}Nigdy wi�cej nie m�w |o mojej rodzinie.
{9117}{9141}Doc, prosz�...
{9208}{9234}Doc, prosz�.
{9292}{9328}Daj sobie spok�j z Bailey`em.
{9330}{9399}Wyje�d�ajmy, p�ki czas.
{9446}{9480}Mo�e...
{9482}{9516}Mo�e pojedziemy do Laredo,
{9518}{9599}zrobisz co� z tym... kaszlem,|jest coraz gorszy.
{9643}{9710}Wkurzasz mnie.
{9712}{9803}- Wiesz dobrze, co do ciebie czuj�.|- Bardzo dobrze wiem.
{9936}{9999}Co ja bym zrobi�a,|gdyby co� ci si� sta�o?
{10025}{10069}Straci�aby� �ywiciela.
{10093}{10212}Nie b�d� niemi�y, Doc.|Przecie� jestem dla ciebie dobra?
{10214}{10274}Mo�e czasem pomy�lisz o mnie?
{10402}{10465}Id� do saloonu i powiedz,|�e nied�ugo przyjd�.
{10470}{10522}- Prosz�, nie chod� tam.|- R�b, co m�wi�.
{10713}{10747}Potrzebuj� pieni�dzy.
{11300}{11411}**Naszemu kochanemu synowi -|lekarzowi Johnowi Halliday**
{12272}{12296}Witaj, Wyatt.
{12337}{12365}Cotton Wilson.
{12401}{12428}Dawno ci� nie widzia�em.
{12497}{12532}Padam z n�g.
{12609}{12632}Masz dobre wie�ci?
{12634}{12716}Ike Clanton by� tu trzy dni temu.| Pojecha� na wsch�d - do Waco.
{12741}{12787}By� z nim Johnny Ringo.
{12789}{12875}- Nie dosta�e� mojego telegramu?|- Dosta�em.
{12914}{12975}I nie zatrzyma�e� Ika?
{12977}{13023}A za co mia�bym zatrzyma�?
{13112}{13126}Za co?
{13128}{13232}Jest oskar�ony o wiele przest�pstw.|Specjalnie go tu zwabi�em.
{13268}{13358}W ca�ym Teksasie tylko jeden cz�owiek|mo�e go zatrzyma� - ty.
{13360}{13435}Nie ekscytuj si�.
{13489}{13539}To ja, Wyatt Earp.
{13541}{13620}10 lat temu widzia�em,|jak w Oklahoma City,
{13622}{13712}sam za�atwi�e� trzech|najszybszych rewolwerowc�w.
{13714}{13799}10 lat to szmat czasu.|Starzej� si�.
{13971}{14044}Gdybym wiedzia�, �e \Cotton Wilson jest tch�rzem...
{14046}{14158}Nie obra�aj mnie, walczy�em|z najgro�niejszymi bandytami.
{14162}{14255}Wi�c czemu nie aresztowa�e�|Ringo i Clantona?!
{14305}{14378}Strach ci� oblecia�,| to oddaj odznak�!
{14491}{14539}Odznak�?
{14567}{14635}Jestem szeryfem od 25 lat.
{14700}{14836}I co z tego mam?|Obskurny pok�j i blaszan� gwiazd�.
{14876}{14931}My�lisz, �e podoba mi si� w tej dziurze?
{14933}{15070}Sko�czy�em ju� karier�, Wyatt.|Ciebie te� to czeka, jak ka�dego.
{15365}{15464}- Gdzie ten tch�rzliwy skunks?|- Spokojnie, Ed.
{15466}{15531}Holliday chce ci� zdenerwowa�.
{15533}{15637}-Czemu nie przychodzi?|-Doc chce go przetrzyma�.
{15720}{15755}Wyatt Earp.
{15760}{15831}Czemu nas nie uprzedzi�e�, |�e przyje�d�asz?
{15833}{15891}-Mi�o ci� widzie�, John.|-Cze��, szeryfie.
{15896}{15925}Usi�d�my.
{15974}{16001}Cygaro?
{16065}{16140}A niech mnie.|D�ug� drog� przeby�e�.
{16142}{16160}Cheyenne.
{16162}{16251}Ellsworth, Wichita,|teraz Dodge City.
{16262}{16355}Dziwi� si�, �e zosta�e� szeryfem.|Zawsze by�e� hulak�.
{16356}{16400}Ja te� si� dziwi�.
{16402}{16453}Usma� panu Earpowi dobry stek.
{16457}{16495}Z moich prywatnych zapas�w.
{16497}{16565}-Jak bracia?|-Dobrze. Virgil i Morgan si� o�enili.
{16569}{16615}No prosz�, kto by pomy�la�?
{16618}{16761}John, pomo�esz mi.|Byli tu Ike Clanton i Johnny Ringo.
{16788}{16875}�cigam ich za liczne przest�pstwa.|Cotton ich nie zatrzyma�.
{16888}{16935}Cotton ju� si� nie liczy.
{16937}{17003}-Wiesz co�?|-Niestety...
{17008}{17039}Zaraz.
{17041}{17111}Doc Holliday gra� z nimi w pokera.|Mo�e co� us�ysza�.
{17120}{17224}Barman!|Daj nam porz�dnej whisky!
{17298}{17369}Ed Bailey.|Doc Holliday zabi� jego brata.
{17375}{17443}Sam si� prosi�.|By� pijany, oszukiwa� w pokera.
{17444}{17474}Wyci�gn�� rewolwer do Doca.
{17476}{17563}- Znasz Hollidaya?|- Pozna�em go. By� dentyst�.
{17571}{17636}Stale wdaje si� w awantury.
{17638}{17775}Ka�dy rewolwerowiec chcia�by |go pos�a� na cmentarz.
{17828}{17908}Jak ju� przytkn� cz�owiekowi |�atk�, to koniec.
{17910}{17996}Znam go. Gdzie on jest?|Pogadam z nim.
{18016}{18039}W hotelu.
{18041}{18099}Nied�ugo wr�c�. |Stek nie ucieknie.
{18889}{18913}Holliday.
{18961}{19043}Usi�d�, rozgo�� si�, |jakby� by� zaproszony.
{19047}{19081}Pami�tasz mnie...
{19084}{19171}Pami�tam, Wyatt Earp.|10 lat temu wyrwa�em ci z�b.
{19175}{19276}Gdybym wtedy wiedzia�,|jakim cz�owiekiem si� staniesz...
{19285}{19347}Podobno zmieni�e� zaw�d.
{19349}{19444}-Szkoda, by�e� dobrym dentyst�.|-Pacjentom nie podoba� si� m�j kaszel.
{19533}{19643}-Przyszed�em po informacje.|-Ta gra nazywa si� pasjans.
{19678}{19754}-Pohandlujmy.|-Mi�ego wieczoru, panie Earp.
{19756}{19843}-Wiem co�, co ci� zainteresuje.|-To niemo�liwe.
{19972}{20039}Ed Bailey...
{20041}{20113}ma ma�y rewolwer w bucie.
{20115}{20170}-Lewym czy prawym?|-Lewym.
{20176}{20225}By� mo�e.|Bailey to ma�kut.
{20260}{20297}Byli tu Ike Clanton i Johnny Ringo.
{20299}{20382}Gra�e� z nimi w karty.|Dok�d pojechali?
{20388}{20405}Nie wiem.
{20407}{20490}-Co� za co�.|-Niczego nie obiecywa�em.
{20493}{20584}-Wiesz dok�d jad�?|-Przeszkadzasz mi stawia� pasjansa.
{20985}{21091}-Masz prawo za nic, prawda?|-Dziwisz si�?
{21095}{21194}Tw�j brat, Morgan... wygna� mnie| i zabra� 10 tys. dolar�w.
{21225}{21347}Twoi bracia s� szeryfami| na ca�ym pograniczu.
{21373}{21425}Do zobaczenia, Holliday.
{21427}{21469}Je�li b�dziesz �y�.
{21869}{21901}- Wiesz co�?|- Nic.
{21903}{21952}Ale mam przeczucie,| �e jad� do Tombstone.
{21954}{21995}Ojciec Ike`a ma tam du�e rancho.
{21997}{22079}-Nie jestem pewny.|-Tw�j brat, jest tam szeryfem?
{22087}{22190}Tak. Wys�a�em mu |telegram, b�dzie uwa�a�.
{22210}{22266}-Co zamierzasz?|-Nic nie mog� zrobi�.
{22299}{22349}Rano wracam do Dodge City.
{23272}{23335}-Panie Holliday.|-Tak.
{23345}{23407}Zechcia�by pan uregulowa� |teraz rachunek?
{23409}{23437}No c�...
{23450}{23600}-Nie wiem, czy pan tu wr�ci.|-Dowie si� pan za kwadrans.
{24357}{24421}Doc, jeste� w pu�apce.
{24423}{24497}Je�li nie za�atwi ci� Bailey,|to zaaresztuje ci� szeryf.
{24499}{24532}Wycofaj si�.
{24597}{24750}-Jakby� szuka� �mierci.|-Mo�e szukam.
{24877}{24939}Holliday... oddaj bro�.
{25386}{25450}Dobry wiecz�r, Harry.|To, co zwykle.
{25562}{25642}Podobno szuka mnie| d�entelmen z Fort Worth.
{25711}{25793}Szkoda, �e nie nauczy� swojego brata,|�e nie gra si� znaczonymi kartami.
{25798}{25875}Gdyby� go zobaczy�, powiedz mu,
{25877}{25976}�e czekam na cmentarzu w Boot Hill.
{25978}{26066}Stamt�d b�dzie m�g� p�j�� |tylko w jednym kierunku...
{26068}{26082}...w d�.
{26173}{26245}W�a�ciwie...
{26247}{26335}on nie jest d�entelmenem,|tylko tch�rzliwy wieprz.
{26649}{26724}W porz�dku, Doc. Idziemy.
{26726}{26789}W sam� por�.
{26791}{268...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin