Własna Firma - przewodnik.pdf

(144 KB) Pobierz
192069897 UNPDF
Własna firma - Przewodnik
Założenie firmy nie jest trudne. Zwłaszcza, jeśli myślisz o jednoosobowej działalności
gospodarczej. Ta forma pozwoli Ci uniknąć spełnienia wielu skomplikowanych czasem
procedur, a daje Ci to, co najważniejsze – niezależność od przełożonego, możliwość realizacji
własnych pomysłów i szansę na sukces. Jeśli biznes się powiedzie...
Zobacz, jak łatwo założyć własną firmę! Wspólnie z SOHOfinance i Centrum Doradztwa
Biznesowego przygotowaliśmy krótki poradnik.
Jeśli po przeczytaniu poradnika będziesz mieć jeszcze jakieś pytania lub wątpliwości, skontaktuj się
ze specjalistami, którzy odpowiedzą na pytania (e-mail: pytania@sohofinance.pl ) .
Jeśli Twoje pytanie nie może czekać i potrzebujesz pilnej odpowiedzi, zamów płatne konsultacje u
eksperta, który jej udzieli jak tylko się z nim skontaktujesz ( ekspert@sohofinance.pl ) .
192069897.001.png 192069897.002.png 192069897.003.png 192069897.004.png
 
Co chcesz robić?
Na pewno już wiesz, czym chcesz się - jako firma - zajmować. Może być to wszystko, co tylko
przyjdzie Ci do głowy (i oczywiście nie jest zabronione). Musisz pamiętać tylko, że niektóre
"biznesy" wymagają koncesji, zezwoleń itd. - ale o tym później.
Jeśli już wiesz dokładnie, na czym ma polegać Twoja działalność, to dobrze. Ale zastanów się przy
okazji, czy nie ma żadnych zajęć podobnych, którymi w przyszłości mógłbyś/ mogłabyś się zająć.
To ważne, bo przedmiot działalności musi być zgłoszony w odpowiednim urzędzie. A nie możesz
zajmować się czymś, czego nie masz wpisanego w dokumenty. Lepiej więc już teraz zaplanować
szerokie spektrum działania, niż po kilku miesiącach zmieniać wpisy w dokumentach.
Przykład:
Planujesz, że Twoja działalność będzie polegała na prowadzeniu pensjonatu w nadmorskiej
miejscowości. Nie zapomnij jednak zaznaczyć w dokumentach rejestrowych firmy (we wniosku o
wpis do ewidencji działalności gospodarczej, o którym więcej w dalszej części), że myślisz też o
usługach gastronomicznych dla gości, a nie wykluczasz również usług cateringowych. Może nawet
nigdy z tego nie skorzystasz, ale będziesz mieć możliwość.
Pamiętaj, że Twoja działalność musi być zgodna z tzw. Polską Klasyfikacją Działalności (PKD).
Opisując swoje plany biznesowe musisz korzystać z wyodrębnionych tam kategorii.
Dostęp do aktualnego PKD możesz uzyskać np. poprzez strony Głównego Urzędu Statystycznego.
Sprawdź, czy potrzebujesz koncesji
Sprawdź, czy zaplanowana przez Ciebie działalność nie wymaga uzyskania specjalnego zezwolenia
lub koncesji. Pamiętaj też, że prowadzenie niektórych przedsięwzięć wymaga spełnienia
określonych warunków, regulowanych przez ustawy i inne akty prawne. Bez zezwolenia nie możesz
np. handlować alkoholem, a bez koncesji nadawać audycji radiowych czy prowadzić firmy ochrony
mienia.
Specjalne zezwolenie wymagane jest np. na obrót środkami ochrony roślin, prowadzenie
działalności w granicach specjalnej strefy ekonomicznej z wykorzystaniem pomocy państwa czy
wywóz śmieci.
Szczegółowe zasady regulują też np. kwestie świadczenia usług prawniczych (trzeba uzyskać prawo
wykonywania zawodu adwokata, radcy prawnego, itd.), lekarskich (jw.) czy budowlanych.
Informacje o podstawowych obszarach działalności gospodarczej, w których konieczne jest
posiadanie koncesji lub zezwolenia, zawarte są w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej z
2 lipca 2004 roku (stan na 31.03.2009 r.).
Dokładne regulacje ujęte są jednak w poszczególnych ustawach (np. prawie farmaceutycznym),
więc jeśli obawiasz się, że planowana przez Ciebie działalność może wymagać specjalnego
zezwolenia, przejrzyj akty prawne związane z daną branżą.
Znajdź lokal
Już wiesz, czym się będziesz zajmować. Najwyższa pora zastanowić się, gdzie będziesz to robić.
Zdecydowana większość jednoosobowych firm działa we własnym mieszkaniu. Ma to wiele zalet,
przede wszystkim taką, że lokal już jest, nie trzeba za niego dodatkowo płacić ani tracić czasu na
poszukiwania. Co więcej, część płaconego czynszu za mieszkanie można "wrzucić w koszty"
prowadzenia działalności - czysty zysk.
Jeśli jednak planowana przez Ciebie praca wymaga odrębnego lokalu, poszukaj go najpierw - we
wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej trzeba podać podstawowy adres
prowadzenia działalności oraz adresy dodatkowe - miejsc prowadzenia firmy o ile takie istnieją.
Jeśli chcesz korzystać z lokalu, który nie jest Twoja własnością, pamiętaj, że musisz mieć podpisaną
umowę (np. najmu lub użyczenia), która potwierdzi Twoje prawo do dysponowania lokalem.
Złóż wniosek do ewidencji
Już wiesz, jakiego rodzaju działalność chcesz prowadzić, wiesz już – czy potrzebujesz koncesji lub
zezwolenia. Czas na wypełnienie pierwszego dokumentu - wniosku o wpis do ewidencji
działalności gospodarczej. Dokument ten składa się w urzędzie gminy właściwym dla miejsca
zamieszkania przedsiębiorcy. Dla osób posiadających miejsce stałego pobytu poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej właściwą gminą do rejestracji działalności jest gmina w której znajduje się
główne miejsce wykonywania działalności.
Od dnia 31.03.2009 r. osoba fizyczna rozpoczynająca działalność gospodarczą składa jeden
zintegrowany wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Ten sam wniosek należy
wypełnić dokonując zmian bądź zawieszając lub zamykając swoją działalność.
Urząd Gminy dokonuje wszystkich formalności dotyczących pełnej rejestracji działalności
gospodarczej osoby fizycznej związanych z wpisem lub zmianą w krajowym rejestrem urzędowym
podmiotów gospodarki narodowej REGON, zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym
NIP oraz zgłoszeniem płatnika składek ZUS. Oznacza to, że nie musisz samodzielnie rejestrować
swojej firmy w każdym urzędzie z osobna. Niezależnie od wniosku mimo wszystko będziesz
musiał/ła uzupełnić niektóre informacje w urzędzie skarbowym oraz ZUS (ale o tym później).
Złożenie wniosku i wydanie zaświadczenia o wpisie nie podlegają żadnym opłatom.
We wniosku musisz podać swoje dane osobowe, dane teleadresowe swojej firmy, miejsca
prowadzenia działalności, przedmiot działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności
(PKD) i datę jej rozpoczęcia. Wpisowi podlegają także numer NIP (o ile posiadasz) oraz numer
REGON (o ile posiadasz).
Jeżeli nie masz nadanego numeru NIP, urząd gminy sam wysyła dokumenty o jego nadanie do
urzędu skarbowego. Otrzymując numer NIP samodzielnie uzupełnia wniosek przedsiębiorcy o ten
numer i następnie przekazuje kompletny wniosek do ZUS.
Każda firma musi posiadać swój numer REGON, czyli numer identyfikacyjny w Krajowym
Rejestrze Podmiotów Gospodarki Narodowej. To odpowiednik numeru PESEL, jakim posługują się
osoby fizyczne. Gmina przesyła Twój wniosek również do urzędu statystycznego, który nadaje
Twojej firmie numer i zaświadczenie wysyłam do Ciebie na adres wskazany we wniosku do
korespondencji.
We wniosku można podać także dane podmiotu prowadzącego dokumentację rachunkową oraz
rodzaj prowadzonej dokumentacji księgowej.
Nowy wniosek można złożyć w wersji papierowej lub elektronicznej, składa się on z co najmniej
części EDG-1 (dwie strony) oraz:
jeżeli przedsiębiorca posiada rachunek bankowy EDG-RB
w przypadku kiedy przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą w wielu miejscach
konieczne jest złożenie części EDG-MW
w przypadku kiedy przedsiębiorca deklaruje wykonywanie więcej niż 10 rodzajów
działalności wypełnia się część EDG-RD
w przypadku pomyłek na ww. formularzach należy wypełnić EDG-POPR
Wypełnienie wniosku to nic skomplikowanego, ale:
Jeśli planujesz zajmować się tylko tłumaczeniami albo tworzeniem stron internetowych, to i
tak w "przedmiocie działalności" wpisz więcej pozycji, nawet luźno powiązanych z główną
działalnością, np. działalność wydawnicza, reklamowa, usługi biurowe, itd. Nie wiesz, czy
za kilka lat nie rozszerzysz działalności, a dzięki temu nie będziesz musiał załatwiać
formalności od nowa.
Wpisując "datę rozpoczęcia działalności" uwzględnij, że kilka tygodni zajmie ci uzyskanie
wszelkich pozwoleń, druków, numerów, itd. Nie wpisuj daty rozpoczęcia zbyt szybko, bo
będziesz musiał(a) płacić ZUS jeszcze przed faktycznym rozpoczęciem pracy.
Możesz podjąć działalność gospodarczą już w dniu złożenia wniosku, z wyjątkiem złożenia
w wersji elektronicznej bez podpisu elektronicznego, która wymaga osobistego zgłoszenia
się do urzędu celem uzupełnienia podpisu.
Uwaga:
Szczegółowe informacje o procedurze składania wniosku znajdziesz we właściwym urzędzie gminy
wraz z instrukcją uzupełnienia wniosku. Tam również dostaniesz (a często i ściągniesz ze strony
internetowej) wzór wniosku. W niektórych miejscach istnieje możliwość złożenia wniosku on-line.
Złóż wniosek o REGON
Każda firma musi posiadać swój numer REGON, czyli numer identyfikacyjny w Krajowym
Rejestrze Podmiotów Gospodarki Narodowej. To odpowiednik numeru PESEL, jakim posługują się
osoby fizyczne.
Wniosek taki powinien być złożony w urzędzie statystycznym lub jego oddziale w województwie,
na terenie którego podmiot ma siedzibę. Wniosek o wpis można również złożyć jednocześnie ze
złożeniem wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców lub do ewidencji działalności gospodarczej
w organie rejestrowym lub ewidencyjnym. Wówczas w ciągu 3 dni wniosek ten przesyłany jest do
właściwego Urzędu Statystycznego.
Do wniosku dołącza się wypis, wyciąg z rejestru lub zaświadczenie potwierdzające powstanie
podmiotu lub podjecie działalności albo zmianę cech objętych wpisem do rejestru podmiotów.
Wniosek o numer REGON należy złożyć najpóźniej w ciągu 14 dni od rozpoczęcia działalności
gospodarczej. Urząd ma 7 dni na jego przyznanie. Zwykle, przy osobistym złożeniu wniosku,
numer przydzielany jest na miejscu.
Sprawdź, gdzie jest Twój urząd statystyczny!
Wyrób pieczątkę firmową
Wyrobienie pieczątki wydaje się drobiazgiem, jednak jest niezbędne do dalszych działań
związanych z uruchomianiem firmy - np. do założenia rachunku w banku.
Pieczątkę można wyrobić w dowolnym punkcie oferującym takie usługi - pamiętać trzeba, żeby
była na niej określona nazwa firmy (w tym przypadku - imię i nazwisko), adres prowadzenia
działalności gospodarczej (najlepiej z numerami kontaktowymi) oraz numery REGON i NIP.
Koszt wyrobienia pieczątki nie powinien przekroczyć 50 złotych.
Załóż konto firmowe
Konto firmowe jest niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej, rozliczania się z
fiskusem, itd. Założenie go jest sprawą prostą – nie wymaga zbyt wiele formalności, ważne, żeby
do banku przynieść dokumenty poświadczające rozpoczęcie działalności gospodarczej, przede
wszystkim – wpis do ewidencji.
Problemem jest wybór najciekawszej oferty na rynku. Banki co kilka tygodni wprowadzają nowe
oferty dla przedsiębiorców, trudno więc wskazać najkorzystniejszą propozycję. Zwrócić uwagę
trzeba szczególnie na stałe koszty prowadzenia rachunku oraz na opłaty za przelewy. Ważne mogą
być tez warunki udzielania kredytów czy rozliczeń zagranicznych – to zależy już jednak od
konkretnej sytuacji przedsiębiorcy.
Wybierz formę opodatkowania
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mają prawo do wyboru formy opodatkowania.
Z pewnymi wyjątkami, do dyspozycji są cztery formy:
zasady ogólne
podatek liniowy
ryczałt ewidencjonowany
karta podatkowa.
Rozliczanie na zasadach ogólnych jest dostępne dla każdego podatnika i – ogólnie mówiąc –
odbywa się na podobnych zasadach jak rozliczanie PIT. Podatek liniowy również jest podobną
konstrukcją, jednak istnieje pewne ograniczenie – nie może go stosować ten przedsiębiorca, który
swoje usługi w bieżącym lub poprzednim roku podatkowym świadczył byłemu pracodawcy
(szczegóły – art. 9a ustęp 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Przejrzyj całą
ustawę (stan na 01.01.2008)!
Podatku liniowego nie można zastosować również w przypadku dochodów uzyskiwanych na
podstawie kontraktu menedżerskiego ( są to tzw. przychody z działalności wykonywanej, a podatek
liniowy można zastosować tylko do opodatkowania przychodów uzyskiwanych z działalności
gospodarczej).
Rozliczać się ryczałtowo może niemal każdy podatnik, z wyjątkami określonymi w art.6 i art. 8
ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez
osoby fizyczne). Przejrzyj całą ustawę (stan na 01.01.2008)!
Karta podatkowa jest dostępna tylko dla wąskiej grupy podatników, określonej w ustawie (art. 23 i
załączniki 1, 2, 3, 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne). Na takich warunkach mogą się rozliczać np. korepetytorzy
udzielający lekcji na godziny czy osoby sprzedające domowe posiłki lub handlujące produktami
spożywczymi. Jednak szczegóły tej działalności są określone w ustawie – warto wcześniej
dokładnie sprawdzić, pod jakimi warunkami takie rozliczanie jest możliwe.
Złóż NIP-1 i zdecyduj, jaka ewidencja księgowa
Osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą zobowiązana jest do złożenia w urzędzie
skarbowym druku NIP-1 – zgłoszenia identyfikacyjnego osoby fizycznej prowadzącej samodzielną
działalność gospodarczą.
Określić tam musisz sposób opodatkowania, jaki wybrałe(a)ś, a tym samym również formę
ewidencji księgowej.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin