Le vieux fusil [Stara strzelba] [1975].txt

(27 KB) Pobierz
{1}{75}movie info: XVID  512x384 25.0fps 813.7 MB|/SubEdit b.4072 (http://subedit.com.pl)/
{1425}{1535}T�umaczenie ze s�uchu | MP
{1575}{1646}Synchronizacja T....
{1650}{1721}Stara Strzelba
{4025}{4081}Oto!
{4100}{4146}o piesku Marcel
{4150}{4171}Uwaga piesek si� boi
{4175}{4221}Ale jest zadowolony... Tak!
{4225}{4347}Najlepszy, jest najlepszym | pieskiem na �wiecie
{4400}{4460}Tak Tak
{4550}{4634}Moja �liczna boisz si�!
{4650}{4763}A Ty boisz si�? | Tak jak Ty moje kochanie
{5275}{5341}Tak, prosz�
{5350}{5454}Doktorze ten chory | na oczy krzyczy
{5500}{5560}Ju� id�
{5725}{5835}Oczywi�cie nie mamy | ju� wi�cej morfiny
{6475}{6588}AAA..Patrzcie na niego | powinien ju� spa�
{6825}{6893}No spokojnie
{7800}{7906}Nie ruszajcie si� | to nic nie pomo�e
{8050}{8121}Przyby� kto� nowy z wizyt� | s� tylko chorzy
{8125}{8238}Wiem chorzy komuni�ci | chorzy sabota�y�ci
{8250}{8271}Tak
{8275}{8363}To zale�y od dnia i ��ka
{8550}{8627}Szefie znale�li�my
{8675}{8771}Przechowujecie przest�pc�w | ja tu nie uprawiam polityki
{8775}{8896}Prosz� go zostawi� to | mo�e by� niebezpieczne dla Pana
{8900}{8946}Nie uprawiam tu polityki
{8950}{9021}Lecz� rannych | mog� ich zostawi� tutaj
{9025}{9120}Albo mog� ich skaza� na �mier�
{9125}{9246}Panie Dondieur | wojna si� jeszcze nie skonczy�a
{9250}{9321}Nie czytali�cie rozkaz�w
{9325}{9396}Kt�re zosta�y dostarczone przez gestapo
{9400}{9510}Tak to ju� d�ugi czas | Jak Pana �ledz�.
{9575}{9672}Ma pan rodzin� | Kobiet�, c�rk�
{9700}{9814}Niech si� Pan strze�e | i nie pozwala sobie
{10400}{10464}Znowu oni
{10525}{10571}Nie skazujcie go na  �mier�
{10575}{10596}Panie Dandieur
{10600}{10696}Mam jeszcze 25 oficer�w | rannych do ewakuacji
{10700}{10721}Nie wiem gdzie maj� p�j��
{10725}{10821}W ka�dym razie nie | jest to sprawa francuska
{10825}{10921}Acha czy zosta�o wam | jeszcze troch� sulfamid�w
{10925}{11003}Nie nie mam ju� nic
{11125}{11196}Pan ju� na wst�pie | jest bezradny
{11200}{11306}Mo�e pan dostanie | troch� penicyliny
{11875}{11969}Oni pewnie wr�c� | pewnie tak
{11975}{12071}A co z tym rannym w p�uco | z kt�rym
{12075}{12096}Z tym, kt�ry wyskoczy� z poci�gu | do Pary�a jak bohater
{12100}{12206}Zaczyna mnie denerwowa� | ten bohater
{12225}{12271}Mo�esz go po�o�y� | pomi�dzy piwnic� a kot�owni�
{12275}{12346}Czy on nadaje si� do transportu? | Czy on nadaje si� do transportu!
{12350}{12421}Sami nie wiecie czego chcecie | Jest gotowy, jest prawie trupem
{12425}{12508}Poradzicie sobie sami!
{12550}{12631}Kto tam | Tu Dondieur
{12750}{12821}Prosz� sulfamidy | morfiny 18 ampu�ek
{12825}{12871}To wszystko co mog�em Ci znale��
{12875}{12979}S�uchaj to lepsze jak nic | Dzi�kuj�
{13425}{13482}Sta�!
{13575}{13700}Dokumenty!!! Nie wolno | porusza� si� po za�mieniu
{13775}{13858}Czy ma pan przepustk�?
{14025}{14113}Prosz� wybaczy� doktorze.
{14575}{14696}Martwili�my si� Panie Julien | Zupe�nie niepotrzebie
{14700}{14721}Mam nadziej�, �e nie czekali�cie?
{14725}{14771}Nie ale przygotowa�am | panu kolacj�
{14775}{14863}Niech pani ju� idzie spa�
{14875}{14896}Jak posz�o w szpitalu?
{14900}{15006}O m�j piesek Marcel | jaki on pi�kny.
{15025}{15146}Radio z Normandii nadawa�o | �e Niemcy odepchn�li Amerykan�w nad morze,
{15150}{15296}A ludzie z dywizjonu Asralsz powiadaj� | i� odbudowuj� drogi na froncie normandzkim
{15300}{15321}A nast�pnie...
{15325}{15371}Pos�uchaj mamo | jestem zm�czony
{15375}{15421}Napi�by� si� czego�? | Oczywi�cie bardzo ch�tnie
{15425}{15471}Nalej� Ci bia�ego wina, | W�a�nie to
{15475}{15570}Bardzo dobrze brzmi bia�e wino
{16050}{16121}Kochanie oszala�e� | w�a�nie tego nie chcia�am k�a��
{16125}{16196}A kt�ry chcia�a� po�o�y�? | te dwie sz�stki
{16200}{16221}Ona mia�a racj�
{16225}{16321}Oczywi�cie, �e mia�a racj� | i jest dobra dla Ciebie
{16325}{16396}Masz wszystkie kostki pasuj�ce | do sz�stki, zobacz kochanie
{16400}{16471}A �wiat�o, ju� drugi raz | rozla�am wino
{16475}{16546}Zaczekaj mamo, Przesta� Marcel
{16550}{16596}Marcel przesta� | cho� na chwil�
{16600}{16646}To nie jest dobry moment
{16650}{16696}Tato, mamo!
{16700}{16746}Kto to krzyczy? | To Florence?
{16750}{16796}Tak to ona ona jest | w �azience i si� myje
{16800}{16896}Ona si� myje? | To musisz i�� na odsiecz!
{16900}{16946}Przyjdziecie wreszcie?
{16950}{17041}Ju� id�, ju� id� | dzi�kuj�
{17050}{17119}Dzi�kuj� mamo
{17125}{17171}Ju� nadchodz�
{17175}{17196}Czekaj Clara
{17200}{17271}Ja id�... Nie nie zaczekaj | Mam Ci co� do powiedzenia
{17275}{17321}Clara... Tak?
{17325}{17394}Clara... Tak?
{17500}{17566}Kocham Ci�,
{17650}{17721}Mamo czy ju� idziecie? | Tak
{17725}{17838}Tak idziemy kochanie | idziemy....... Auuu
{17850}{17896}Tatku, mam myd�o w oczach
{17900}{18021}Zaczekaj, zaczekaj moja droga | chod� tutaj, przybli� si�, przybli�
{18025}{18121}O nie, nie ruszaj si� | zachlapa�a� mi okulary
{18125}{18237}Nie chcia�am, przepraszam, | Mam nadziej�
{18250}{18296}Marcellll
{18300}{18346}Ju� dobrze moje kochanie
{18350}{18396}Czujesz si� juz lepiej?
{18400}{18421}Do pokojuuuuuu.......
{18425}{18471}W ciemn� noc bezpiecznie | jest tylko w ��ku tak... tak tak
{18475}{18521}Ona jest sprytna | moja c�rka to spryciara
{18525}{18621}Okulary, moje okulary | Zaczekaj
{18625}{18696}A moje okulary | nikt si� nimi nie zajmuje
{18700}{18746}My si� nimi zajmujemy | W�a�nie
{18750}{18771}Dzi�kuj� bardzo
{18775}{18846}Dobrze ja id� do��czy� do Francois, | Id� ju� spa�, id� do ��ka,
{18850}{18871}Dobranoc
{18875}{18956}A Tobie do zobaczenia
{19000}{19071}Ah to ty, | Tak to ja na szcz�cie
{19075}{19187}Na szcz�cie mieli�my | tylko awari� mamo
{19675}{19721}O ju� p�no | powinienem si� zbiera�
{19725}{19796}Gdzie s� moje r�kawice? | S� razem z Twoj� czapk�,
{19800}{19821}S� od�o�one i czekaj� na Ciebie
{19825}{19871}We�m� Twoje auto, | Oczywi�cie
{19875}{19961}Dobranoc Pani | Dobranoc
{20000}{20096}Schowa�em sabota�yst� w kot�owni | Dlaczego?
{20100}{20192}Dominique jest jeszcze chory
{20250}{20321}Znale�li nieszcz�nika
{20325}{20390}Wzi�li go!
{20400}{20489}Nic wi�cej nie mog� zrobi�
{20500}{20571}Troch� si� boj� Francois
{20575}{20646}Oni s� niebezpieczni, wiesz!!!
{20650}{20696}Oni wiedz�, �e wszystko | stracone, wi�c
{20700}{20796}Staj� si� coraz bardziej dociekliwi
{20800}{20895}Czy Ci grozili | Tak, nie, nie
{20900}{20983}Nie mam z tym problemu
{21000}{21096}Znasz ich, m�wili | o mojej rodzinie, widzisz
{21100}{21146}Co my�lisz | �e powinienem zrobi�
{21150}{21221}Jestem usadzony | nie mog� si� nigdzie ruszy�
{21225}{21319}Francois dobranoc, | Dobranoc
{21450}{21496}Lepiej by by�o | gdyby ich tu nie by�o
{21500}{21546}Wiem o tym dobrze
{21550}{21678}Najgorsze jest to i� | p�niej b�dzie jeszcze gorzej
{21925}{21996}Zapomnia�em z ty�u zostawi�em | sulfamidy i troch� morfiny
{22000}{22046}A, dobrze
{22050}{22096}My�l� �e jutro rano | je�li chcesz
{22100}{22146}M�g�bym je zabra� st�d do Barberie
{22150}{22238}Nikt ich tam nie znajdzie
{22250}{22296}Rano mog� Ci� | podrzuci� do szpitala
{22300}{22371}No dobrze nie chcia�bym | �eby wszyscy wiedzieli gdzie one s�
{22375}{22421}Dobrze, musz� ju� jecha�
{22425}{22471}Czym wcze�niej odjad� | tym wcze�niej wstan�
{22475}{22496}No w�a�nie kiedy p�jdziesz spa�
{22500}{22572}Dobrze jed� ju�
{22800}{22896}Po pierwsze ryb� | po drugie frytki
{22900}{22996}I na przystawk� | francuski pasztet z w�tr�bek
{23000}{23046}To nie istnieje |W�a�nie �e tak
{23050}{23071}Tak, tak to istnieje oczywi�cie
{23075}{23167}Francuski pasztet z w�tr�bek
{23175}{23196}Widzisz
{23200}{23221}Istnieje oczywi�cie
{23225}{23320}To idiotyczne | Teraz wierzysz
{23325}{23396}No ju� dobrze ju� p�no
{23400}{23421}Czy mog� zabra� swoj� �on�
{23425}{23521}Oddasz mi j� |Tak, rano, obiecuj�
{23525}{23621}Czesc piesku | Dobranoc moje kochanie
{23625}{23646}Nie mam swoich okular�w
{23650}{23696}S� Ci niepotrzebne do spania
{23700}{23775}Idziemy | idziemy
{23850}{23915}Och Julien
{24550}{24646}Jutro rano | wysy�am Was do Barberi
{24650}{24721}Flo, Mam�, Pani� Jane i Ciebie
{24725}{24771}Dlaczeo?
{24775}{24821}Tak b�dzie lepiej|
{24825}{24871}Francois zabierze | Was tam samochodem
{24875}{24921}Ach tak?
{24925}{24996}Na Flo, Mam� i Pani� Jane | zgadzam si�, ale ja nie pojad�
{25000}{25021}Ale� tak | Nie julien
{25025}{25046}Ale� tak
{25050}{25096}Nie nie pojad� | Kochanie nie r�b trudno�ci
{25100}{25171}Kiedy przyjdzie dzie� | wyzwolenia przyjad� po Was
{25175}{25246}A potem, obiecuj� Ci pojedziemy | w wielk� podr� tylko we dwoje
{25250}{25271}O tak|
{25275}{25346}A je�eli b�dziesz mi�a | zrobi� Ci dzidziusia
{25350}{25371}Tak
{25375}{25479}B�dzie bardzo pi�kny | i bardzo ma�y
{25550}{25609}Julien
{25625}{25646}dziecko... | Tak?
{25650}{25696}Zr�b mi teraz
{25700}{25768}Natychmiast!
{27325}{27400}Nie ruszaj si� Ty
{28925}{28971}A wi�c
{28975}{29021}To ju� postanowione | naprawd� nie chcecie jecha�?
{29025}{29046}Nie m�j kochany
{29050}{29071}A je�eli b�d� bombardowania
{29075}{29146}Nie ma takiego ryzyka
{29150}{29258}No dobrze do zobaczenia | Do zobaczenia
{29325}{29371}Mam mam� naprawd� niemo�liw�
{29375}{29421}Nie prosz� j� o nic | a kiedy jest co� naprawd� wa�nego
{29425}{29471}Robi wszystko | abym mia� j� na g�owie
{29475}{29550}julien ju� dobrze
{30075}{30146}Dlaczego aby by� bezpieczne | musimy jecha� do Barberie?
{30150}{30196}Tak musi by� moja kochana
{30200}{30246}Masz pieni�dze? | Tyle ile potrzeba
{30250}{30321}W zasadzie znasz wszystkich we wsi | wi�c nie ma problemu
{30325}{30441}Nie nie ma problemu | wszystko b�dzie dobrze
{30975}{31055}Podjed� troch� dalej
{31225}{31296}No dobrze | Francois do wieczora
{31300}{31396}A wy do zobaczenia wkr�tce | najszybciej jak to b�dzie mo�liwe
{31400}{31446}Dobrze
{31450}{31471}Do widzenia | Do widzenia
{31475}{31571}B�dzcie m�dre | Tak prosz� pana
{32525}{32596}Tw�j szalik ju� | Ci si� nie przyda
{32600}{32714}A Twoja c�rka potrzebuje | ciep�ych r�kawic
{3...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin