Before.The.Rain.1994.CRiTERiON.DVDRip.XViD.AC3-FtS.txt

(27 KB) Pobierz
{910}{1020}{y:i}Sp�oszone ptaki lec� przez czarne niebo,
{1030}{1156}{y:i}ludzie milcz�, moja krew wrze od czekania|-Mesa Selimovic-
{1581}{1684}ZANIM SPADNIE DESZCZ|Before the Rain
{1701}{1775}(opowie�� w 3 cz�ciach)
{3693}{3751}B�dzie padad�.|Pola s� wyschni�te.
{3771}{3822}Chod�, ju� czas.
{3894}{3942}Ju� pada tutaj.
{4155}{4245}Ta rozmowa jest zbyt|jednostronna, Kiry�.
{4832}{4884}Pachnie deszczem.
{4922}{5002}Gromy zawsze powoduj�|u mnie dr�enie.
{5023}{5083}Obawiam si�|�e w nas uderz�.
{5120}{5211}Dalej, dalej, ��wie Ninja!|Zabij go!
{5323}{5370}Spokojnie, dziecko...
{5382}{5469}Czas nigdy nie umiera.|Ko�o nigdy nie jest okr�g�e.
{5763}{5848}Chcia�em, jak ty,|z�o�y� �luby milczenia.
{5867}{5945}Ale to niebia�skie pi�kno|zas�uguje na s�owa.
{5984}{6004}1.
{6008}{6069}1.|S�OWA
{7745}{7776}Kule!
{7849}{7889}Uciekajcie!
{8979}{9002}Bo�e pom� nam!
{9011}{9084}Dobranoc synu.|Niech Pan b�dzie z nami.
{10659}{10693}Ciii!
{10911}{10961}Nie bij mnie, prosz�.
{11100}{11133}Nie wydaj mnie.
{11409}{11468}Odezwij si� do mnie.|Jeste� niemow�?
{11579}{11619}Nie m�wisz po alba�sku.
{11700}{11744}Ja nie m�wi� po macedo�sku.
{13000}{13058}Co tu robisz synu?
{13212}{13312}Wieczorny spacer?|W porz�dku, te� musz� si� wysika�.
{13561}{13631}Cho� Kiryle.|Co tam robisz?
{13677}{13736}Nie mam ca�ej nocy.
{15774}{15820}Na imi� mam Zamira.
{15989}{16057}Jeste� dobrym cz�owiekiem.
{22457}{22495}Witam.
{22508}{22559}Dzi�kuj� Ojcze.
{22807}{22844}C�, Mitre?
{22861}{22917}Szukamy alba�skiej dziewczyny.
{22925}{23002}-Ona zabi�a mojego brata.|-Bo�e zbaw jego dusz�.
{23017}{23119}Dzieci m�wi�,|�e si� tu ukrywa.
{23145}{23238}Mamy tylko uchod�c�w|z Bo�ni, Muzu�man�w.
{23264}{23313}Przed Bogiem wszyscy jeste�my r�wni.
{23363}{23410}Pami�tasz pi�� wiek�w|muzu�ma�skiego panowania?
{23425}{23532}Ojcze, jeste� jednym z nas.|Wydaj t� alba�sk� dziewczyn�.
{23547}{23593}Nie ma �adnej dziewczyny|w moim klasztorze.
{23602}{23638}-Poszukamy jej.|-Nie.
{23659}{23719}Musimy!|Oko za oko!
{23747}{23777}Z�a krew.
{23795}{23832}Nadstaw drugi policzek.
{23840}{23873}Ju� to zrobili�my.
{24009}{24071}Zaczekaj na zewn�trz.
{24395}{24465}-Czy kto� j� widzia�?|-Nie, Ojcze.
{24481}{24531}Chc� tylko wiedzie�|czy ona tu jest.
{24539}{24580}Powiedzieliby�my|ci natychmiast Ojcze.
{24591}{24620}Kici, kici...
{24837}{24864}Nikt?
{24875}{24915}Ojciec Kiry�?
{24925}{24985}Czy widzieli�cie tu jak�� dziewczyn�?
{25022}{25106}Powiedzieliby�my ci o tym,|to grzech.
{25128}{25180}Wi�c nie ma jej tutaj,|Ojcze Kiryle, prawda?
{25691}{25717}Wchod�cie.
{25758}{25830}-B�g widzi wszystko.|-Wybacz nam, Ojcze.
{25844}{25907}-Mo�e to prawda.|-Niczego tobie nie zrobimy.
{25934}{26002}Ale gdy j� znajdziemy,|po�a�uje tego.
{26319}{26352}I jak?
{26411}{26457}Nie ma jej na dole.
{26554}{26632}-Co jest na g�rze?|-Cela ojca Kiry�a.
{26688}{26738}Chod�my, Ojcze.
{26802}{26857}Nie powiniene� tego robi�,|Mitre.
{26863}{26904}Dla twojego w�asnego dobra, Ojcze.
{28035}{28064}Chod�.
{28732}{28789}Stojan, dopilnuj|�eby nikt st�d nie uciek�.
{28945}{29001}Nikogo tu nie ma,|dzieci.
{29012}{29056}To jest grzech.
{29078}{29118}Oko za oko.|Alba�ska dziwka!
{29148}{29186}Stojan, pod ��kiem.
{29270}{29330}Znajdziemy j�, nawet je�li|ucieknie do Ameryki.
{30116}{30183}Wi�c ukrywasz muzu�man�w|w domu Bo�ym. M�w.
{30193}{30248}Kiry� nie m�wi|od dw�ch lat.
{30256}{30303}Z�o�y� �luby milczenia.
{30321}{30360}Niemowa? G�uchy r�wnie�?
{30582}{30635}Zgwa�c� r�wnie� jej alba�sk� matk�.
{30678}{30720}Jeste� zwierz�ciem!
{31059}{31125}Poczekam na na zewn�trz.
{31529}{31682}-Wygra�em, p�acisz.|-Daj mi gorza�y.
{32776}{32819}-We�my jego bro�.|-On jest szalony, zastrzeli ci�.
{32886}{32945}-Mog� go potrzyma�?|-Masz.
{33187}{33253}Biegnij! Biegnij!
{34018}{34122}{y:i}Cho�bym kroczy� ciemn� dolin�...
{34159}{34277}{y:i}...z�a si� nie ul�kn�,|{y:i}bo Ty jeste� ze mn�
{37341}{37392}Wstyd� si�!
{37439}{37486}Wypieram si� ciebie, Ojcze.
{37530}{37600}Wyrzekam si� twojego imienia.
{40359}{40436}Powodzenia wam obojgu.
{40464}{40511}Dzi�kuj�, Ojcze.
{40680}{40724}Wybacz mi.
{41526}{41617}Kici, kici...
{41891}{41982}Strzelaj, kuzynie!|Strzelaj!
{44843}{44947}P�jdziemy do mojego brata|w Skopje, on nam pomo�e.
{44989}{45075}Potem do mojego wuja w Londynie.
{45103}{45149}Jest s�awnym fotografem.
{45160}{45206}Nie rozumiem ci�.
{45266}{45353}Nikt ci� nie odnajdzie.|Nikt.
{45377}{45428}Nie rozumiesz mnie,|prawda?
{45638}{45680}Nikt.
{46018}{46052}Dziadku!
{46176}{46234}Gdzie wczoraj by�a�?
{46279}{46379}Odpowiedz mi, paskudnico!|Gdzie wczoraj by�a�?
{46445}{46522}Znowu by�a� w owczarni?
{46563}{46599}Czy zabi�a� pasterza?
{46647}{46717}Odpowiedz mi.|Zabi�a� go?
{46765}{46816}Co do diab�a tam robi�a�?
{46850}{46911}Teraz krew wo�a o krew.
{47059}{47122}Zapomnia�a� co ci m�wi�em?
{47173}{47266}Nigdy ci� nie uderz�. Nigdy.
{47286}{47413}Zamkn��em ci� w domu.|Obci��em w�osy.
{47442}{47490}Czy powinienem je ogoli�?
{47523}{47552}Kim on jest?
{47580}{47634}On mnie uratowa�, dziadku.
{47644}{47694}Czy�by, ty suko?
{47733}{47781}Dziwka! Paskudnica!
{47845}{47882}On mnie kocha.
{47932}{47965}On ci� kocha?
{48005}{48053}On mnie kocha.
{48084}{48155}Kocha ci�, tak?|Zobaczymy.
{48327}{48375}Pu�� go.
{48397}{48421}Pu�� go!
{48482}{48501}Zje�d�aj!
{48590}{48619}Spadaj!
{49451}{49513}Nie. Nie!
{49548}{49615}Siostro, nie!
{50708}{50751}Wybacz mi.
{52800}{52820}2.|
{52824}{52886}2.|TWARZE
{52896}{52916}Kochanek?
{52920}{52964}Wola�abym, �eby� tego nie robi�.
{52968}{53012}Tak, ja te�.
{53016}{53036}My�lisz, �e to on?
{53088}{53146}Shagy.
{54769}{54861}{y:i}...a teraz pogoda. Do ko�ca dnia|{y:i}utrzyma si� zachmurzenie,
{54865}{54909}{y:i}deszcz, mo�liwe burze...
{54913}{54957}Cholera!
{54961}{54981}{y:i}Kolejne wiadomo�ci...
{54985}{55075}{y:i}W sklepie wybuch�a bomba...
{55081}{55156}Halo.|Witaj Perry.
{55177}{55231}Co?
{55297}{55372}Nie, nie zrobi�am.
{55392}{55436}Tak, zrobi�.
{55440}{55518}B�dzie wstrz��ni�ty.
{55608}{55676}Tak, tak zrobi�.
{55680}{55724}Dzi�kuj�.
{55728}{55785}Cze��
{55975}{56036}O kurwa.
{56880}{56900}Wszyscy �yj�?
{56904}{56948}Cze��! Wr�ci�e�!|Jak by�o?
{56952}{56972}Parno.
{56976}{57096}-Aleks, poczekaj! Przysz�y wiadomo�ci.|-Mam je.
{58175}{58267}My�la�am, �e zadzwonisz wczoraj.|Zostawi�am wiadomo�ci w mieszkaniu Joe.
{58271}{58315}Nik mi nie przekaza�.
{58319}{58387}By� mo� dlatego, �e nie by�o ci�|w domu ponad tydzie�.
{58391}{58411}Zawsze mi to robisz
{58415}{58459}Chc� tylko, �eby� by�a szcz�liwa.
{58463}{58530}Staram si�. Ale nie|musisz si� tak mn� zajmowa�.
{58534}{58602}Nic na to nie poradz�,|matki troszcz� si� o swoje dzieci.
{58606}{58674}-Nie mam prawdziwej pracy.|-Mo�e powinna� j� sobie znale��.
{58678}{58722}Nie b�d� g�upia.|Nik jest twoim m�em.
{58726}{58770}Robi co trzeba.
{58774}{58818}Jest dobry dla ciebie.
{58822}{58886}Tak, wiem.
{59617}{59685}Dlaczego nawet|z nim nie porozmawiasz?
{59689}{59805}-Widz� si� z nim wieczorem.|- Bardzo dobrze!
{59809}{59900}Zbiera sie|na porz�dn� ulew�.
{59905}{59949}Aleks.
{59953}{60025}Co tutaj robisz?
{60121}{60165}Aleks jest w Bo�ni...
{60169}{60253}Powinien by�... w Bo�ni.
{60265}{60309}-Przepraszam...|To jest Aleksander Kirkow
{60313}{60357}Moja matka...
{60361}{60446}-Bardzo mi�o ci� pozna�.
{60457}{60570}Aleksander jest fotografem|w naszej agencji.
{60576}{60620}Jest tym, kt�ry zdoby�
{60624}{60668}w zesz�ym miesi�cu|nagrod� Pulitzera.
{60672}{60743}O, to �wietnie.
{60864}{60908}�aden problem nie jest|tak beznadziejny,
{60912}{61004}�e mo�esz po prostu|od niego niego odej��.
{61008}{61028}A co powiesz na lunch?
{61032}{61125}Masz spotkanie z panem Kirkow.
{61200}{61268}By�o mi�o pozna� pana Kirkow.
{61272}{61360}Gratuluj� zdobycia nagrody.
{61464}{61528}Ty draniu.
{61677}{61745}Miewam te sny, odk�d wyjecha�e�.
{61749}{61846}Palmy rosn�ce przy Oxfort street.
{61893}{61961}Wi�c co si� wydarzy�o w Bo�ni?|Dlaczego wr�ci�e�?
{61965}{62033}Jestem wolny.|Zrezygnowa�em dzisiaj rano.
{62037}{62176}Jasne. Wi�c mo�esz tak po prostu|zrezygnowa� z robienia zdj��?
{62181}{62225}Bzyknijmy si�.
{62229}{62297}-Aleks, b�d� powa�ny.|-Jestem.
{62301}{62345}Urodzi�e� si� by robi� zdj�cia.
{62349}{62393}Nie potrafisz robi� nic innego.
{62397}{62441}Dlatego jestem w��cz�g�.
{62445}{62513}M�g�bym kandydowa�.
{62517}{62585}Pisze ksi��k�:|{y:i}Zen w sztuce hodowli kartofli
{62589}{62632}-B�dziesz mi zmywa� i gotowa�?|-Nie, nie b�d�.
{62636}{62721}Naucz� ci� macedo�skiego.
{62751}{62777}Pieprz si�!
{62786}{62826}Kocham ci�.
{62852}{62896}B�dziemy mieli dwana�cioro dzieci.
{62900}{62968}-Macedonia nie jest bezpieczna.|-Oczywi�cie, �e jest.
{62972}{63016}Jest takie miejsce,|gdzie Bizantyjczycy pojmali
{63020}{63088}14 tysi�cy Macedo�czyk�w.
{63092}{63183}Wy�upili im oczy i wypu�cili.
{63188}{63280}Dwadzie�cia osiem tysi�cy �cz.
{63345}{63437}-Masz kontrakt z agencj�.|-Pieprz� m�j kontrakt.
{63441}{63485}Aleks, nie m�w tak.
{63489}{63533}Wiesz, �e to wa�ne,|by stan�� po czyjej� stronie.
{63537}{63581}-Stan�� po stronie?|-Tak.
{63585}{63652}Nie stronie, �adnego z nich.
{63656}{63731}.... kurwa ma� ...
{63848}{63868}Ok, ok.
{63872}{63892}Przepraszam.
{63896}{63964}Nie martw si� o moje r�ce.
{63968}{64036}Mia�am, na my�li by stan��|przeciwko wojnie, g�upku.
{64040}{64127}Jak by to mia�o znaczenie.
{64136}{64180}Rumunia,
{64184}{64228}Salwador, Azerbejd�an,
{64232}{64276}Belfast, Angola,
{64280}{64345}Bo�nia, ...
{64455}{64558}Pok�j jest stanem wyj�tkowym.|I tyle.
{64575}{64619}Rzu� to wszystko.
{64623}{64713}Przenie�my si� do Macedonii.
{64718}{64762}M�wisz powa�nie, prawda?
{64766}{64833}�miertelnie.
{64886}{64961}Chc� mie� dziecko.
{65054}{65098}Zmieniam si�.
{65102}{65146}Ju� si� zmieni�e�.
{65150}{65218}Sp�jrz na swoj� twarz.
{65222}{65290}Co ci si� sta�o?
{65294}{65362}Nauczy�em si�.
{65366}{65386}Postarza�em si�.
{65390}{65458}W dwa tygodnie?
{6...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin