Sekrety prawa przyciągania.pdf

(412 KB) Pobierz
161337631 UNPDF
161337631.001.png
Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej
przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany
w zawartości publikacji bez pisemnej zgody wydawcy.
Zabrania się jej od-sprzedaży, zgodnie z regulaminem
© Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl
Data: 5.02.2009
Tytuł: Sekrety prawa przyciągania
Autor: Krzysztof Trybulski
Projekt okładki: Marzena Osuchowicz
Korekta: Magda Wasilewska, Sylwia Fortuna
Skład: Magda Wasilewska
Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
161337631.002.png
SPIS TREŚCI
PRAWO PRZYCIĄGANIA – ZAMIAST WSTĘPU . ................................5
SEKRET PRAWA PRZYCIĄGANIA . ....................................................9
SEKRET PRAWA OBFITOŚCI . ..........................................................18
SEKRET TWOJEGO ZADANIA . ........................................................23
SEKRET PRAWA DOSTATKU . .........................................................29
SEKRETY PRAWA MYŚLI I WSZECHŚWIATA ................................32
SEKRET PRAWA PIENIĘDZY . .........................................................37
SEKRET PRZYCIĄGANIA SUKCESÓW . ...........................................48
SEKRET PRZYCIĄGANIA PRZYJAŹNI . ...........................................54
SEKRET PRAWA WDZIĘCZNOŚCI . .................................................63
SEKRET POPRAWNEGO MYŚLENIA . ..............................................65
SEKRET PRZYCIĄGANIA SZCZĘŚCIA . ............................................66
SEKRET SIŁY WOLI . ........................................................................67
SEKRET PRZEBACZENIA ................................................................70
SEKRET PRZYCIĄGANIA PEWNOŚCI SIEBIE I
OPANOWANIA
......75
SEKRET SKUTECZNEGO DZIAŁANIA .............................................78
PODSUMOWANIE SEKRETÓW PRZYCIĄGANIA . ...........................80
PODZIĘKOWANIA . .........................................................................82
SEKRETY PRAWA PRZYCIĄGANIA darmowy fragment kliknij po więcej
Krzysztof Trybulski
str. 4
Sekrety prawa myśli i wszechświata
Celem wykształcenia nie jest napełnienie umysłu człowieka faktami.
Zadaniem jest nauczyć go, jak ma używać umysłu do myślenia.
A często zdarza się, że człowiek lepiej umie myśleć,
nie będąc krępowanym wiedzą przeszłości.
Henry Ford
Wszechświat działa według własnych zasad. Wszystko, z czym masz
do czynienia jako człowiek, działa na tych samych prawach wszech-
świata. Jeśli w Twoim umyśle pojawia się jakaś myśl, oznacza to, że
masz siłę urzeczywistnienia swoich myśli i sprowadzenia do swojego
życia tego, o czym myślisz. Wszystko zostało stworzone w ten sam
sposób. Na początku zawsze była myśl, a dopiero później wydarze-
nia, ludzie, przedmioty.
Myśli zawsze przyjmują formę kształtów, które są z nimi zgodne.
W ten sposób urzeczywistnia się myśl o drzewie, które rośnie według
swoich praw, ale również myśl o wszystkim innym, co istnieje we
wszechświecie.
Kiedy w Twoim umyśle pojawia się myśl, powoduje ona automatycz-
nie rozpoczęcie budowania Twojej rzeczywistości. Każda myśl ma ta-
kie prawa i ukierunkowania. Każda myśl urzeczywistniana jest we-
dług z góry przyjętych zasad i praw. Jeśli na przykład myślisz o sa-
mochodzie, to urzeczywistniają się sytuacje, które pozwolą Ci go po-
siadać na własność. Jeśli myślisz o drzewie, prawo przyciągania skie-
ruje Twoją uwagę do sklepu, gdzie będziesz mógł kupić sobie nasiona
olchy albo gruszy, która w pełni rozwinie się po 20 latach. Myśląc
o czymkolwiek, nie urzeczywistniasz tego natychmiast, ale po dłuż-
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Krzysztof Trybulski
 
SEKRETY PRAWA PRZYCIĄGANIA darmowy fragment kliknij po więcej
Krzysztof Trybulski
str. 5
szym lub krótszym czasie. Całe szczęście, że każda myśl się natych-
miast nie urzeczywistnia. Gdyby się urzeczywistniała, na świecie pa-
nowałby chaos.
Nie istnieją myśli, które nie dają żadnych efektów. Każda
myśl powoduje określone zachowanie czy wydarzenie. Każda myśl do
czegoś Cię prowadzi. Dlatego wybieraj tylko te myśli, które rzeczywi-
ście są dla Ciebie dobre (pozytywne).
Jesteś centralnym punktem wszechświata. Potrafisz wszystko, co tyl-
ko chcesz potrafić. Wszystko, co było w Twoim życiu przeszłym oraz
teraźniejszym, a także wszystko, co będzie w Twoim życiu przyszłym,
miało i ma początek w Twoim umyśle. Nie istnieje możliwość zrobie-
nia czegokolwiek, jeśli najpierw o tym nie pomyślałeś.
Nie zjesz obiadu, jeśli o nim nie pomyślisz, nie powąchasz kwiat-
ków, jeśli o nich nie pomyślisz, nie wejdziesz do domu, jeśli o nim
nie pomyślisz, nie kupisz sobie nowych butów, jeśli o nich nie po-
myślisz, nie będziesz szczęśliwy, jeśli nie pomyślisz o szczęściu, nie
zdobędziesz samochodu, jeśli nie pomyślisz o samochodzie, nie
umyjesz rąk, jeśli o tym nie pomyślisz.
Nic nie zdobędziesz, jeśli sam nie wiesz, co chcesz zdobyć. Włącz
swoją świadomą wyobraźnię, zaprzestań pracy rąk i zacznij tworzyć
szczęście i bogactwo za sprawą Twojego największego skarbu oraz
daru – umysłu. Twórz swoje życie za sprawą myśli. Przyciągaj do
swojego życia za sprawą myśli wszystko, czego pragniesz. Naucz się
pragnąć. Zostań znanym na całym świecie pisarzem, gitarzystą albo
kierowcą Formuły 1.
Ściągaj do swojego życia obfitość i wszelką pomyślność, spokojnie
i powoli. Nie bój się, że coś Ci się nie uda. Wszystko ma prawo Ci się
udać i dlatego Ci się uda. Postanów, że od tej chwili urzeczywistniać
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Krzysztof Trybulski
161337631.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin