Produkty strukturyzowane.pdf

(553 KB) Pobierz
221857034 UNPDF
221857034.001.png
Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko
i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek
zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej od-
© Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Marcin Krzywda
rok 2009
Data: 18.01.2010
Tytuł: Produkty strukturyzowane – fragment utworu
Autor: Marcin Krzywda
Projekt okładki: Marzena Osuchowicz-Podleś
Redakcja: Magda Wasilewska, Sylwia Fortuna
Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej
książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowie-
dzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie
praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” nie po-
noszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzy-
stania informacji zawartych w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
221857034.002.png
SPIS TREŚCI
WSTĘP . ...............................................................4
Lokaty bankowe . ......................................................................9
Lokaty na okres krótszy niż rok . ......................................10
Składanie oprocentowania . ..............................................10
Lokata bankowa o rocznej kapitalizacji . ..........................11
Najważniejsze cechy lokat bankowych . ...........................12
Obligacje . ................................................................................13
Obligacje stałokuponowe . .................................................14
Obligacje o zmiennym oprocentowaniu . .........................15
Obligacje zerokuponowe ..................................................16
Dla nas jest to ważny rodzaj obligacji, gdyż — jak się
okaże później — służą one do konstrukcji produktów
strukturyzowanych z gwarancją kapitału. . ......................16
Handel obligacjami . ..........................................................16
Ocena ryzyka (rating) .......................................................16
Akcje . ......................................................................................17
Cena akcji ..........................................................................18
Ryzyko inwestycji w akcje . ...............................................19
Kontrakty futures . ..................................................................19
Definicja kontraktu terminowego futures . ......................21
Kiedy zarabiamy na kontrakcie futures? . ........................21
Opcje . .....................................................................................25
Formuła wypłaty dla opcji call . ........................................27
Formuła wypłaty dla opcji put . ........................................29
Od czego zależy cena opcji? . ............................................30
Strategie opcyjne . .............................................................32
Opcje egzotyczne . .............................................................35
Podsumowanie . ................................................................36
Czym są produkty strukturyzowane? . ..................................37
Zaglądamy pod maskę . .........................................................38
Wbudowana obligacja . .....................................................39
Wbudowana opcja . ...........................................................40
Prowizja . ............................................................................41
Dopasowanie . .........................................................................41
Poziom ochrony kapitału . .................................................41
Współczynnik partycypacji w zyskach . ............................41
Podsumowanie . .....................................................................43
LOKATY STRUKTURYZOWANE . ......................45
Lokaty bankowe a strukturyzowane . ....................................45
Instrumenty bazowe . .............................................................46
Dostęp do jakich rynków dają struktury? . ...........................47
Towary i surowce . .............................................................47
Energia alternatywna . ......................................................48
Polskie i światowe indeksy giełdowe ...............................48
Akcje spółek . .....................................................................49
Zdywersyfikowany portfel . ...............................................49
Forma zewnętrzna produktu (opakowanie) . ........................51
Struktury z regularną składką . .........................................52
Formuły wypłaty i opcje egzotyczne . ....................................53
Niestandardowe opcje amerykańskie . .............................53
Opcje z opóźnionym startem . ..........................................53
Opcje złożone . ...................................................................54
Opcje wyboru . ...................................................................54
Opcje barierowe . ...............................................................54
Opcje binarne . ...................................................................57
Opcje z limitem . ................................................................58
Opcje wsteczne (lookback) . ..............................................58
Opcje azjatyckie . ...............................................................59
Opcje na wymianę . ...........................................................60
Opcje na wiele aktywów ....................................................61
Podsumowanie . .....................................................................62
OBLIGACJE STRUKTURYZOWANE . .................64
Zalety notowania na giełdzie ...........................................64
System notowań obligacji . ....................................................65
Jak oznaczone są obligacje strukturyzowane w
notowaniach giełdowych? . ...............................................67
Jak czytać tabelę notowań? . .............................................67
Sytuacja 1 . .........................................................................69
Sytuacja 2 . .........................................................................70
Sytuacja 3 . .........................................................................70
Pozostałe obligacje . ...........................................................76
Obligacje nienotowane na giełdzie . ......................................76
Podsumowanie . .....................................................................76
CERTYFIKATY INWESTYCYJNE . .....................78
Jak oznaczone są certyfikaty inwestycyjne
Rodzaje certyfikatów . ............................................................80
Certyfikaty indeksowe i udziałowe ..................................80
Certyfikaty dyskontowe . ...................................................81
Certyfikaty bonusowe . ......................................................83
Certyfikaty gwarantowane . ..............................................85
Inne typy certyfikatów .....................................................86
PODSUMOWANIE . ............................................87
SŁOWNIK . ........................................................88
BIBLIOGRAFIA . ................................................93
Zgłoś jeśli naruszono regulamin