życzenia dla mamy.pdf

(763 KB) Pobierz
życzenia dla mamy
¯yczenia dla mamy
Ma-mu-siu dro-ga, ma-mu-siu mi- ³a, prag-nê, byœ zaw-sze we- so-³a by- ³a.
Ta - kie ¿y-cze - nia ma - tuœ je-dy - na sk³a - da ci two - ja dzie - ci - na.
2.
Jak ptaszek æwierka,
tak serce bije.
Niech d³ugo, d³ugo
Mamusia ¿yje.
Takie ¿yczenia
matuœ jedyna
sk³ada ci twoja
dziecina.
Alicja Lizer-Molitorys
25713792.001.png 25713792.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin