The Book of Eli TS XVID - IMAGiNE.pl.txt

(34 KB) Pobierz
00:03:58:"Ksi��ka Eli"
00:04:05:Przepisany oko�o: anreith, [inSanos,]
00:08:48:Ty g�odny?
00:08:50:Wiesz, �e masz |dosta� si� przyj�� dostawa� to,
00:08:52:nie graj mocno, by dosta� si�.
00:08:54:b�dziesz Lubi� to.
00:08:56:To jest kot...
00:09:00:Tam idziesz.
00:09:09:Zostaw pok�j |dla �niadania.
00:09:55:mog� pomy�le� z |m�odsze dni
00:09:59:�yj�c dla mojego �ycia
00:10:04:wszystko by�o m�czyzn� |m�g�by zechcie� zrobi�
00:10:12:nie mog�em nigdy |zobacz jutro
00:10:21:nigdy nie zosta�em powiedziany
00:10:26:oko�o smutku
00:10:37:Jak mo�esz naprawi�
00:10:41:rozbite serce?
00:10:47:Jak mo�e ci� |zatrzymaj deszcz
00:10:50:od upadania?
00:10:55:Jak mo�esz zatrzyma�
00:11:01:s�o�ce od �wiecenia?
00:11:06:Co robi |�wiat obracaj� si�?
00:12:11:Cze��?
00:12:17:Cze��?
00:12:26:Prosz�...
00:12:28:nie ra� mnie.
00:12:29:Tu, we� cokolwiek |chcesz.
00:12:31:Mro�onka.
00:12:34:We� to.
00:12:38:- jestem nie gonna zrani� ci�.|- Tak?
00:12:40:To jest co |ostatni faceci powiedzieli.
00:12:45:m�g�by� pom�c mi?
00:12:47:ko�o odpad�o.
00:12:49:nie mog� naprawi� tego.
00:12:51:By� mo�e, je�eli I...|je�eli mog�em...
00:12:54:ale nie mog�.
00:12:57:jedyna dobra rzecz |oko�o �adnego myd�a
00:13:01:Jest, �e mo�esz pachnie� |porywacze mila wy��czona.
00:13:06:jestem zaimponowany!
00:13:08:Ten ch�opiec...
00:13:10:czu� nas...
00:13:12:od trzydziestu st�p daleko!
00:13:16:Co tak m�wi |o naszej higienie?
00:13:21:To, co dosta�e� si� tam |w tym pakunku?
00:13:23:Kt�ry pakunek?
00:13:25:On jest dostawany pistoletem.
00:13:27:Dobrze g�wno, to |ain't za�adowany.
00:13:30:Oni nigdy nie s�.
00:13:33:Ain't tak w�a�ciwy, |stary?
00:13:39:Otw�rz pakunek i |przechyl to z na drodze,
00:13:41:mi�y i powolny.
00:13:45:nie mo�e zrobi� tego.
00:13:50:Wystartuj |pieprz�c pakunek...
00:13:53:i po�� to dalej |ziemia...
00:13:55:lub umrzyj!
00:14:01:s�uchasz mnie?
00:14:03:- jestem teraz.|- Dobry.
00:14:06:- s�uchasz mnie?|- Tak.
00:14:08:Dobry.
00:14:09:Po�� t� r�k� |na mnie zn�w,
00:14:10:i ty przyzwyczajenie |dosta� to z powrotem.
00:14:16:mo�esz uwierzy� |ten pieprzony facet?
00:14:19:W porz�dku, zrobimy |to twarda droga.
00:14:29:Dlaczego zrobi�e� to?
00:14:31:uci��e� m�j |r�ka wy��czona?
00:14:38:Co stoisz |dooko�a dla?
00:14:41:Poca�uj go!
00:14:43:Co on powiedzia�?
00:14:45:On jest zszokowanym.
00:14:49:my�l�, �e on znaczy� |"Zabij go".
00:15:28:powiedzia�em ci, �e nie by�e� |gonna sta� si� tak tylny.
00:15:37:Tak, zrobi�e�.
00:15:46:Kim jeste�?
00:17:14:Gdzie jest twoja woda?
00:17:16:Oni nie maj� �adnego, ich |byli gonna we� ci�,
00:17:18:i wtedy zje�� ci�.
00:17:20:To jest prawdziwe.
00:17:26:To jest w wozie.
00:18:00:Ty gonna we� troch�?
00:18:02:- Dok�d idziesz?|- Zach�d.
00:18:05:- mog� przyj�� z tob�?|- No.
00:19:01:Nie!
00:19:07:Woah, woah, woah...|Dok�d idziesz?
00:19:16:Pozosta� na �cie�ce.
00:19:20:Nie!
00:19:23:Pozosta� na �cie�ce, |to nie jest twoje zainteresowanie.
00:19:29:Pozosta� na �cie�ce, |to nie jest twoje zainteresowanie.
00:21:33:- nie znam ci�.|- Jestem nie od dooko�a tu.
00:21:35:�adne g�wno. Kim jeste�?
00:21:37:nie chc� jakiego� problemu.
00:21:41:W porz�dku.
00:21:45:- Tylko klient, w porz�dku?|- W porz�dku.
00:21:52:Przepraszam ja gotta |zobacz r�ce.
00:21:56:nie jestem jednym z nich.
00:21:59:W porz�dku.
00:22:01:jestem gonna wzi�� troch� |z mojego pakunku.
00:22:04:We� tw�j palec |poza przyczyn�.
00:22:15:Och, s�odki. To jest |Zjawa 900, m�czyzna.
00:22:18:nieprawda�?
00:22:20:nie zobaczy�em jeden z |ci od lat dziewi��dziesi�tych.
00:22:22:Tak, dosta�em to |tylny wschodni.
00:22:23:- to nadal pracuje?|- Tak, tylko potrzebuje oskar�enie,
00:22:26:mo�esz zrobi� to |dla mnie? Oskar�enie.
00:22:27:dosta�em kable.
00:22:29:nie potrzebuj� kabli, |Mog� naliczy� to dla ciebie,
00:22:34:je�eli dosta�e� monet�.
00:22:39:Tak robi�.
00:22:47:- To jest ameryka�skie.|- Och tak.
00:22:49:dosta�em ca�o�� |wi�zka tych.
00:22:52:Co powiesz na Chapstick, |dostawany jaki� Chapstick?
00:22:54:�aden Chapstick.|Dosta�em olej kota.
00:22:56:- �wie�y olej kota.|- Nie, no.
00:22:59:To jest dobry, to jest dobry dla...
00:23:01:pracuje t� sam drog�.
00:23:02:A co z zabawkami, |dostawany jakie� zabawki?
00:23:04 Nie gram.|Och, dosta�em si�...
00:23:10:Och tak.|Tak tak.
00:23:15:W porz�dku, w porz�dku.
00:23:17:b�d� mie� to, |z tymi.
00:23:19:Och ca�kowicie |ci s� tw�j.
00:23:21:W porz�dku, daj mnie |para godzin.
00:23:23:- nalicz� to w g�r� dla tobie |- Dzi�kuje.
00:23:25:Mo�esz zaczeka� tam, |przez ulic�.
00:23:28:- Nie, jestem dobry.|- Bar w�a�nie ma otworzy� si�.
00:23:32:b�d� czeka� tu.
00:23:33:Ty dont zaufanie |mnie, nieprawda�?
00:23:39:- b�d� czeka� tu.|- W porz�dku.
00:24:20:Carnie, jedna z drogi |za�ogi tylko poci�gn�y do miasta.
00:24:25:Oni dostali co� |dla ciebie.
00:24:27:- Ksi��ki?|- Pakunek ca�o�ci ich.
00:24:31:Powiedz im ja wanna |zobacz ich. W�a�nie teraz.
00:24:48:Zrobili�my dobrze.
00:25:00:Ten, kt�ry chcesz.|To ain't tam?
00:25:07:No.
00:25:08:ja tylko dont rozumie.|To jest shitload ksi��ek.
00:25:11:nie masz |aby zrozumie�.
00:25:15:rozumiem.
00:25:17:Zostaw to do mnie i |mo�emy by� przyjaci�mi.
00:25:19:mam wiar� w tobie, |znajdziesz to.
00:25:24:Ach, zaczekaj!
00:25:26:dosta�em to tak�e.
00:25:34:Och, teraz to jest rozprawia�.
00:25:39:To jest schampoo.
00:25:44:P�jd� zosta� trza�ni�ty.|Dosta� jakiego� kotka.
00:25:48:Na mnie tak du�o jak ty |i twoi ch�opcy mog� sta�.
00:25:52:Wtedy wr�� |na drodze.
00:25:55:Wtedy dostaniemy si� |ty twoja ksi��ka!
00:25:57:Z �e mam bez w�tpienia.
00:26:05:Wysy�asz zwiewa |to nie mo�e nawet przeczyta�
00:26:08:szuka� jednej ksi��ki.
00:26:11:Nic dziwne oni |nigdy znajd� cokolwiek.
00:26:17:chyba �e lubi�by� |aby chodzi� z nimi.
00:26:25:- A co z tymi?|- Pal ich.
00:26:30:miejsce przez ulic�.|Oni dostali jak�� wod�?
00:26:37:Oni maj�, je�eli ty |mo�e zap�aci� za to.
00:26:44:Tu. Czuj to.
00:26:54:Jedna z drogi |za�ogi znalaz�y to.
00:26:58:Kto wie...
00:27:02:M�g�by by� ostatnim |schampoo na planecie.
00:27:07:I to jest wszystko tw�j.
00:27:14:oni znale�li twoj� ksi��k�?
00:27:19:No.
00:28:03:Outlander?
00:28:06:Poka� mi.
00:28:11:- W porz�dku, co to b�dzie?|- Woda.
00:28:16:To jest co� dobre.
00:28:18:ja gotta we�ryj si� do mojego |przyznaj si� racjonuje, by sprzeda�,
00:28:20:tak to nie robi� |chod� tanio.
00:28:31:To dostanie ci� |by� mo�e p� drogi.
00:28:55:Solara!
00:29:00:Dosta� to i |dosta� si� to nape�nione.
00:29:06:Zaczekaj. Potrzebujesz tego.
00:29:26:mo�esz prosz� ruszy� si�?
00:29:31:Dzi�kuje.
00:29:48:To by� m�j kot.
00:29:53:Pi�kny okaz.
00:29:55:widzia�em, �e zapukasz |jego poza barem.
00:29:57 Nie jakby p�osz� zrobi�by to to, |Ja didnt naprawd� uderza to.
00:30:00:Podnosi�e� tw�j |wr�cz w niego.
00:30:02:nie powt�rz� si�, |Obiecuj� ci�.
00:30:04:Hej Martz, jak oko�o |inny nap�j?
00:30:08:Ten kot przychodzi |tutaj przez 2 lata.
00:30:12:To jest dostawane wi�cej prawa do |b�d� tu ni� tob�.
00:30:16:nie chc� jakiego� problemu.
00:30:20:To jest zbyt z�y, |spowoduj ci�...
00:30:29:wiem, kim jeste�.
00:30:32:Morderca z niewinnym |podr�ni na drodze.
00:30:37:B�dziesz |trzymany konto
00:30:39:dla rzeczy masz |zrobiony wiesz to?
00:30:47:To jest w porz�dku.
00:30:53:jestem gonna chwyt moje rzeczy, |i wyjd� z tu.
00:30:57:- Jak nale�y, brat?|- Tak.
00:31:40:Przekl�� by� ziemi�, |dla naszego sake.
00:31:46:cierni i ost�w, tego |doprowadz� naprz�d, dla nas.
00:31:54:Dla z z ziemi� |zostali�my wzi�ci
00:31:55:dla kurza jeste�my.
00:32:00:I do kurza |wr�cimy.
00:32:32:Stawaj!
00:32:36:Prosz�.
00:32:48:Redridge!
00:32:50:Redridge.
00:33:06:- I kim jeste�?|- Nikt.
00:33:11:Och, w�tpi� w to.
00:33:14:m�czy�ni ty |zabity w moim barze.
00:33:16:Oni nie byli nikim.
00:33:19:- Ale ty teraz...|- On ain't dosta� dreszcze.
00:33:21:On ain't jeden z nich.
00:33:23:Dobry. To jest |cywilizowane miasto.
00:33:26:nie jemy ludzi.
00:33:30:nie widzimy zbyt du�o |ludzie od wcze�niej.
00:33:32:Nie igdy wi�cej.
00:33:35:- czytasz?|- Ka�dy dzie�.
00:33:40:Jak dobrze dla ciebie.|Mnie tak�e.
00:33:43:Znasz co zabawne?
00:33:44:Tak stary jak jeste�my, |ludzie jak ty i ja,
00:33:48:jeste�my przysz�o�ci�.
00:33:50:Co robi� ci� |czy chcesz ze mn�?
00:33:52:Prosto do rzeczy.
00:33:55:lubi� to.
00:34:03:Tylko nie jeste� wykszta�cony.
00:34:06:nigdy nie widzia�em, jak kto� sprawowa� si� |siebie spos�b, w jaki zrobi�e�
00:34:09:ja dont wie gdzie |nauczy�e� si� tego,
00:34:10:ale ja jak amen w pacierzu |m�g�by u�y� tego.
00:34:14:To jest ma�e miasto, |tylko pocz�tek.
00:34:17:Im oko�o rozszerzy�, |Potrzebuj� kompetentnej pomocy,
00:34:21:m�g�bym u�y� |kto� jak ty.
00:34:23:Dzi�kuje. Ale jestem |naprawd� nie zainteresowany.
00:34:26:Ludzie, kt�rzy pracuj� dla |mnie �yj� lepiej ni�
00:34:28:jaki� pracownik �ni�.|Spytaj Redrige, tu.
00:34:30:Spytaj ch�opc�w, kogo�.
00:34:33:Prawdziwe ��ka, gor�ce jedzenie, |kobiety.
00:34:38:Czysta woda.
00:34:41:M�g�by� zrobi� du�o |gorszy, m�j przyjaciel.
00:34:44:Dzi�kuje.
00:34:47:Ale dosta�em si� gdzie� |Musz� by�.
00:34:50:Gdzie?
00:34:52:Zach�d.
00:34:54:nie jest nic zach�d.
00:34:56:zosta�em powiedziany |inny.
00:34:58:Przez kogo?
00:35:05:Powiedz ci co.|Pozosta� noc.
00:35:08:Spr�buj troch� z |nasza go�cinno��,
00:35:10:zobacz, jak podoba si� tobie to.
00:35:12:b�dziemy Rozmawia� zn�w |rano.
00:35:14:S�owo rady, Piechura.|To nie jest wyb�r.
00:35:19:jest zawsze |wyb�r.
00:35:25:b�dzie kto� |przed twoim pokojem ca�y noc.
00:35:29:- Je�eli potrzebujesz czegokolwiek.|- Ja dont potrzebuje czegokolwiek.
00:35:33:Nigdy nie wiadomo.
00:36:26:To jest dla ciebie. To jest |pij dla mycia
00:36:29:i jakie� jedzenie, troch� |specjalny deser tak�e,
00:36:32:komplementy |domu.
00:36:38:potrzebuj� ci�, by wzi�� |to lub powiedz co�,
00:36:40:wi�c mog� znale�� ci�.
00:36:54:- Dzi�kuje.|- Prosimy bardzo.
00:36:57:mog� dosta� ci� |co...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin