neurologia_polska.pdf

(2147 KB) Pobierz
23123389 UNPDF
5 lutego 2003 15:09 s2-03
PL ISSN 0028–3843
Neurologia
i Neurochirurgia
Polska
PolishJournalof Neurology
and Neurosurgery
Organ Polskiego Towarzystwa
Neurologicznego
i
Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów
Referatyidoniesieniawygłoszonenaposiedzeniu
KomisjiRadiologiiKomitetu PatofizjologiiKlinicznej
PAN.Warszawa,25.X.2002
moderatorzy:J.Walecki, J.Kulczycki
Suplement2/2003
Sheet Number 1 Page Number 1
23123389.011.png 23123389.012.png 23123389.013.png
5 lutego 2003 15:09 s2-03
Neurologiai NeurochirurgiaPolska
PolishJournalof NeurologyandNeurosurgery
Organ Polskiego Towarzystwa Neurologicznego
i Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów
Suplement
2003
T. 37 (LIII)Nr2
Redaktor Naczelny i Redaktor Działu Neurologicznego
Doc. dr hab. Andrzej Szczudlik
Zastępca Redaktora Naczelnego i Redaktor Działu Neurochirurgii
Prof. dr med. Zbigniew Czernicki
Redaktor Działu Kroniki i Informacji (neurologia)
Prof. dr med. Jerzy Dymecki
Redaktor Działu Kroniki i Informacji (neurochirurgia)
Prof. dr med. Zbigniew Jagodziński
Sekretarz Redakcji: Dr med. Wanda Lipczyńska-Łojkowska
Komitet Redakcyjny Działu Neurologii
Prof. dr med. Anna Członkowska , Prof. dr med. Teofan Domżał ,
Prof. dr med. Barbara Emeryk-Szajewska , Prof. dr med. Piotr Kozłowski ,
Prof. dr med. Irena Hausmanowa-Petrusewicz , Prof. dr med. Jerzy Kulczycki ,
Prof. dr med. Jacek Zaremba
Komitet Redakcyjny Działu Neurochirurgii
Prof. dr med. Ireneusz Kojder , Prof. dr med. Andrzej Marchel ,
Prof. dr med. Tomasz Trojanowski , Prof. dr hab. Juliusz Wocjan ,
Kolegium Redakcyjne Działu Neurologii
Prof. dr med. Jagna Czochańska , Prof. dr med. Cezary Fryze ,
Prof. dr psych. Danuta Kądzielawa , Prof. dr med. Hubert Kwieciński ,
Prof. dr med. Antoni Prusiński , Prof. dr med. Zbigniew Stelmasiak ,
Prof. dr med. Barbara Stroińska-Kuś , Prof. dr med. Andrzej Wajgt ,
Prof. dr med. Mieczysław Wender
Kolegium Redakcyjne Działu Neurochirurgii
Prof. dr med. Igor Gościński , Prof. dr med. Jan Haftek ,
Prof. dr med. Brunon Imieliński ,Drmed. Jan Jakubowski ,
Prof. dr med. Andrzej Radek , oc. dr hab. Marcin Roszkowski ,
Prof. dr med. Stefan Żarski
Teksty angielskie: Dr med. Przemysław Słomski
Adiustator: Dr med. Danuta Milewska
Sekretarz Techniczny Redakcji: Małgorzata Gorzeń
Adres Redakcji: 02–957 Warszawa, Sobieskiego 9
Instytut Psychiatrii i Neurologii, tel. (0 22) 642–66–11
Nr konta: PTN, PKO BP SA VI O. W-wa, 08–10201068–123070319
Internet: http://www.ia.pw.edu.pl/~wujek/neurol/index.html
Druk: „EFEKT” s. c. Warszawa ul. Lubelska 30/32, tel. (0 22) 618 57 07
nakład 300 egz.
Sheet Number 2 Page Number 2
23123389.014.png 23123389.001.png
5 lutego 2003 15:09 s2-03
Neurologia
i Neurochirurgia
Polska
PolishJournalof Neurology
and Neurosurgery
Organ Polskiego Towarzystwa
Neurologicznego
i
Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów
Referatyidoniesieniawygłoszonenaposiedzeniu
KomisjiRadiologiiKomitetu PatofizjologiiKlinicznej
PAN.Warszawa,25.X.2002
moderatorzy:J.Walecki, J.Kulczycki
Suplement2/2003
Sheet Number 3 Page Number 3
23123389.002.png 23123389.003.png 23123389.004.png
5 lutego 2003 15:09 s2-03
4
Sheet Number 4 Page Number 4
23123389.005.png 23123389.006.png 23123389.007.png
5 lutego 2003 15:09 s2-03
NEUROL. NEUROCHIR. POL. 2003, Suplement 2
5
Treść
J. Kulczycki, W. Łojkowska: Diagnostyka kliniczna i laboratoryjna choroby
Creutzfeldta-Jakoba(sCJDivCJD) ....................... 7
A. Wiercińska-Drapało, E. Tarasów, J. Jaroszewicz: Ośrodkowy układ nerwowy
w przebiegu zakażenia HIV . . .......................... 15
E. Tarasów, A. Wiercińska-Drapało, J. Walecki, D. Prokopowicz: Zmiany w OUN
u chorych zakażonych HIV: diagnostyka obrazowa i spektroskopia 1H MR 21
T. Hermanowska-Szpakowicz, J. M. Zajkowska, S. A. Pancewicz, M. Kondrusik,
S. S. Grygorczuk, R. Świerzbińska: Problemy patogenetyczno – kliniczne
boreliozyz Lyme .................................. 29
A. Ustymowicz: Diagnostyka obrazowa neuroboreliozy . . . ............. 39
E. Kluczewska, E. Jamroz, E. Marszał: Obraz radiologiczny i kliniczny opryszcz-
kowegozapaleniamózguudzieci ........................ 45
E. Kluczewska, J. Pietruszewski, E. Marszał: Neuroobrazowanie w przewlekłym
procesie demielinizacyjnym OUN po przebytym kleszczowym zapaleniu
mózgu......................................... 53
K. Kluczewska-Zygan, E. Emich-Widera, E. Marszał: Gruźlica OUN – opis przy-
padkówwłasnych .................................. 63
B. Fabisiak-Wolszczak, D. Filipczak, I. Sienicka-Turska, B. Stroińska-Kuś, R. Andry-
siak, T. Wierzba-Bobrowicz: Zmiany zatorowo-zakrzepowe licznych OUN
w przebiegu zakażenia kropidlakowego . . . .................. 71
Contents
J. Kulczycki, W. Łojkowska: The clinical and laboratorial diagnosis of sCJD and
vCJD.......................................... 7
A. Wiercińska-Drapało, E. Tarasów, J. Jaroszewicz: The central nervous system
andHIVinfection.................................. 15
E. Tarasów, A. Wiercińska-Drapało, J. Walecki, D. Prokopowicz: CNS changes in
HIV-infectedpatients................................ 21
T. Hermanowska-Szpakowicz, J. M. Zajkowska, S. A. Pancewicz, M. Kondrusik,
S. S. Grygorczuk, R. Świerzbińska: Pathogenetic and clinical problems of
Lymeborreliosis................................... 29
A. Ustymowicz: NeuroimaginginLymedisease .................... 39
E. Kluczewska, E. Jamroz, E. Marszał: Neuroimaging and clinical manifestations
of herpes simplex encephalitis in children . .................. 45
E. Kluczewska, J. Pietruszewski, E. Marszał: Neuroimaging in a chronic demyeli-
nationprocessfollowingtick-borneencephalomyelitis............ 53
Sheet Number 5 Page Number 5
23123389.008.png 23123389.009.png 23123389.010.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin