INSTRUKCJA.txt

(0 KB) Pobierz
1 - Zamontuj obraz 1 p�yty (Aliens vs Predator.DVD1) w wirtualnym nap�dzie (np. "DAEMON Tools Lite") .
2 - Po uruchomieniu si� instalatora - wciskasz Install - poka�e si� drugie okienko - podajesz mu �cie�ke do zamontowanego obrazu p�yty - wskazuj�c na plik *sid .
3 - Po pewnym czasie poka�e si� okienko z pro�b� o 2 p�yte - montujesz w wirtualny nap�d DVD 2 czyli "Aliens vs Predator.DVD2" , i ta sama sytuacja co w pkt. powy�ej .
4 - Po zainstalowaniu si� gry - pliki z folderu "Crack" - wklej w C:\Program Files\Aliens Vs Predator .

Skr�t do odpalenia gry tworzy si� domy�lnie w C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Razor 1911\Aliens Vs Predator .

Zgłoś jeśli naruszono regulamin