Dzięki Ci, Maryjo.pdf

(136 KB) Pobierz
33841134 UNPDF
Dzięki Ci Maryjo
szeroko
$%&'(
s". Stefania Binioszek
m. ks. W. Wolny
! " " " " # #
E
H 7
A
, ,
E
, ,
Fis
,
*
)
,
) * ,
*
)
*
)
,
*
)
Ref. Dzi! - ki Ci
Ma -
ry - jo,
Ma-ry -
jo
! " " " "
- , , ,
. E
1 *
-
) )
2 )
, ,
1. Za b"!-
gis
, , / , , ,
cis
, ,
*
*
)
dzi!-ki Ci.
ki-tu nie-ba to#,
za po-
! " " " " , , / , , ,
gis
A
, ,
Fis
H 7
, ,
Za na-
*
)
, )
*
* , ,
dzi!-ki
*
)
moc-n$ Two-j$ d"o#
Ma-ry -
jo
Ci.
! " " " " , , / , , ,
gis
cis
, ,
gis
, , / , ,
,
A
, ,
Fis
*
)
*
)
,
*
)
dzie-i Sy-na twarz,
%e ma-
tczy-n$ mi-"o&' masz
Ma-ry -
jo
! " " " " - , , ,
A
. E
- 0 ,
Ref. Ma-
D
, ,
A
E
, , , , , , ,
*
)
) * ,
dzi!-ki Ci.
ry jo,
Ty&
wia-r$,na-dzie-j$,mi-"o-
! " " " " , , * ,
&ci$. Ma -
D
,
A
, ,
, , , , ,
,
)
)* ,
*
ry - jo
b$d(
Mat-k$, Kró-lo-w$, bli-sko -
! " " " " , , * ,
&ci$. Ma -
. D
A
. E
jo!
* , , ,
.
ry - - - - - -
2. Za rado&ci %ycia me, za pociechy s"owa Twe, Maryjo...
Za troskliw$ przy nas stra%, %e obfite "aski dasz...
3. Za ufno&ci wielkiej znak, za s"u%ebne Twoje tak...
Za "askawo&', w której trwasz, %e potrzeby nasze znasz...
Zamieszczono w serwisie www.giszowiec.org
Źródło: „Fantastyczne Śpiewanie” śpiewnik autorski W. Wolnego str 20
Editiones Socientatis Christi - Poznań 1988
A
E
33841134.001.png 33841134.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin