Apel to słowo.pdf

(99 KB) Pobierz
33841124 UNPDF
Apel, to słowo
! " # $
7
'
' , ' , '
'
G
'
&
( & ' &
'
) * )
, ' , '
# %
'
&
A - pel,
a - pel
to
s!o - wo jak roz - kaz, po -
! " # %
, ' , ' , '
bud - ka, wez -
# $
G
, ' ' &
'
& ( &
G
'
&
'
wa-nie.
A - pel,
"
7
C 9
* * ' , ' '
to s!o-wo
, ' ' '
, ' * ' , ' , ' , '
jak roz- kaz wez -
, ' ' )
'
&
) * ) *
!
'
&
!
"
a - pel
&
) * )
'
'
, '
to
s!o-wo
jak
roz-kaz,
wez -
! "
, ' ' &
'
& ' )
'
D
'
' , '
'
' ' '
'
'
wa-nie.
Wi"c
jes - tem, czu-wam i
ko-cham, wi"c
! " '
C
, ' , ' , ' , '
, ' , ' * , '
'
'
D
'
'
'
'
&
jes - tem, czu-wam i
ko-cham, na a - pel
Twój, Jas - no -
! " &
'
, ' ' '
& ' ' ' '
( G
) *
&
'
&
gór - ska
Pa - - - -
ni.
Zamieszczono w serwisie www.giszowiec.org
Źródło: ks. Stanisław Sierla „Pan moją mocą i pieśnią”, str. 191
Księgarnia św. Jacka - Katowice 1989
&
C 9
(
e
G
G
C
D
33841124.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin