Sieci_Komputerowe-Ksiega_Eksperta.pdf

(30204 KB) Pobierz
Rozdział 1
1 Część 1 Podstawy sieci
........................................................................................................................................................................................
8
1.1 Rozdział 1 ABC sieci
..................................................................................................................................................................................
8
1.1.1 Ewolucja sieci
.....................................................................................................................................................................................
8
1.1.2 Organizacje ustanawiające standardy
...............................................................................................................................................
10
1.1.2.1 ANSI
.........................................................................................................................................................................................
10
1.1.2.2 IEEE
..........................................................................................................................................................................................
10
1.1.2.3 ISO
............................................................................................................................................................................................
10
1.1.2.4 IEC
............................................................................................................................................................................................
10
1.1.2.5 IAB
............................................................................................................................................................................................
11
1.1.3 Model referencyjny OSI
....................................................................................................................................................................
11
1.1.3.1 Warstwa 1: warstwa fizyczna
...................................................................................................................................................
13
1.1.3.2 Warstwa 2: warstwa łącza danych
............................................................................................................................................
13
1.1.3.3 Warstwa 3: warstwa sieci
.........................................................................................................................................................
13
1.1.3.4 Warstwa 4: warstwa transportu
.................................................................................................................................................
13
1.1.3.5 Warstwa 5: warstwa sesji
..........................................................................................................................................................
14
1.1.3.6 Warstwa 6: warstwa prezentacji
..............................................................................................................................................
14
1.1.3.7 Warstwa 7: warstwa aplikacji
...................................................................................................................................................
14
1.1.3.8 Zastosowania modelu
...............................................................................................................................................................
14
1.1.4 Podstawy sieci
..................................................................................................................................................................................
15
1.1.4.1 Sprzętowe elementy składowe
..................................................................................................................................................
15
1.1.4.1.1 Urządzenia dostępu
..........................................................................................................................................................
15
1.1.4.1.2 Wzmacniaki
......................................................................................................................................................................
16
1.1.4.2 Programowe elementy składowe
.............................................................................................................................................
16
1.1.4.2.1 Sterowniki urządzeń
........................................................................................................................................................
17
1.1.4.2.2 Oprogramowanie komunikacyjne
....................................................................................................................................
17
1.1.4.2.3 Składanie elementów w sieć
............................................................................................................................................
17
1.1.4.2.4 Sieci LAN bez wzmacniaków
..........................................................................................................................................
17
1.1.4.2.5 Sieci oparte na koncentratorze (koncentratorowe)
...........................................................................................................
18
1.1.5 Podsumowanie
..................................................................................................................................................................................
19
1.2 Rozdział 2 Typy i topologie sieci LAN
....................................................................................................................................................
19
1.2.1 Urządzenia przyłączane do sieci LAN
..............................................................................................................................................
20
1.2.2 Typy serwerów
..................................................................................................................................................................................
20
1.2.2.1 Serwery wydruków
...................................................................................................................................................................
21
1.2.2.2 Serwery aplikacji
......................................................................................................................................................................
21
1.2.3 Typy sieci
..........................................................................................................................................................................................
22
1.2.3.1 Sieci równorzędne (każdy-z-każdym)
......................................................................................................................................
22
1.2.3.2 Sieci oparte na serwerach (klient-serwer)
.................................................................................................................................
23
1.2.3.3 Sieci mieszane
.........................................................................................................................................................................
25
1.2.4 Topologie sieci lokalnych
.................................................................................................................................................................
25
1.2.4.1 Topologia magistrali
.................................................................................................................................................................
25
1.2.4.2 Topologia pierścienia
................................................................................................................................................................
26
1.2.4.3 Topologia gwiazdy
....................................................................................................................................................................
28
1.2.4.4 Topologia przełączana
..............................................................................................................................................................
28
1.2.4.5 Topologie złożone
.....................................................................................................................................................................
29
1.2.4.5.1 Łańcuchy
..........................................................................................................................................................................
29
1.2.4.5.2 Hierarchie
.........................................................................................................................................................................
30
1.2.5 Obwary funkcjonalne sieci LAN
......................................................................................................................................................
32
1.2.5.1 Przyłączanie stacji
....................................................................................................................................................................
32
1.2.5.2 Przyłączanie serwera
................................................................................................................................................................
32
1.2.6 Przyłączanie do sieci WAN
...............................................................................................................................................................
32
1.2.7 Przyłączanie do szkieletu
..................................................................................................................................................................
34
1.2.7.1 Szkielet segmentowy
................................................................................................................................................................
35
1.2.7.2 Szkielet równoległy
..................................................................................................................................................................
36
1.2.8 Podsumowanie
..................................................................................................................................................................................
37
1.3 Rozdział 3 Warstwa fizyczna
...................................................................................................................................................................
38
1.3.1 Warstwa 1: warstwa fizyczna
............................................................................................................................................................
38
1.3.1.1 Funkcje warstwy fizycznej
.......................................................................................................................................................
38
1.3.1.2 Znaczenie odległości
...............................................................................................................................................................
40
1.3.1.3 Tłumienie
..................................................................................................................................................................................
41
1.3.2 Nośniki transmisji fizycznej
.............................................................................................................................................................
42
1.3.2.1 Kabel koncentryczny
...............................................................................................................................................................
42
1.3.2.2 Skrętka dwużyłowa
...................................................................................................................................................................
43
1.3.2.3 Kabel światłowodowy
..............................................................................................................................................................
46
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.3 Transmisja wielomodowa
.................................................................................................................................................................
47
1.3.4 Transmisja jednomodowa
.................................................................................................................................................................
48
1.3.5 Podsumowanie
..................................................................................................................................................................................
48
1.4 Rozdział 4 Niezupełnie-fizyczna warstwa fizyczna
................................................................................................................................
49
1.4.1 Spektrum elektromagnetyczne
..........................................................................................................................................................
49
1.4.1.1 Charakterystyki spektrum
.........................................................................................................................................................
50
1.4.1.2 Spektrum a szerokość pasma
....................................................................................................................................................
50
1.4.2 Co to oznacza?
..................................................................................................................................................................................
51
1.4.3 Bezprzewodowe sieci LAN
..............................................................................................................................................................
51
1.4.3.1 Bezprzewodowe łączenie stacji
................................................................................................................................................
52
1.4.3.2 Bezprzewodowe łączenie komputerów w sieci każdy-z-każdym
............................................................................................
52
1.4.3.3 Bezprzewodowe łączenie koncentratorów
...............................................................................................................................
52
1.4.3.4 Bezprzewodowe mostkowanie
.................................................................................................................................................
53
1.4.3.5 Technologie transmisji
..............................................................................................................................................................
53
1.4.4 Częstotliwość radiowa szerokiego spektrum
....................................................................................................................................
53
1.4.4.1 Niebezpośrednia sekwencja częstotliwości
..............................................................................................................................
54
1.4.4.2 Sekwencja bezpośrednia
...........................................................................................................................................................
55
1.4.5 Jednopasmowa częstotliwość radiowa
..............................................................................................................................................
56
1.4.6 Podczerwień
......................................................................................................................................................................................
56
1.4.7 Laser
..................................................................................................................................................................................................
57
1.4.8 Standard IEEE 802.11
.......................................................................................................................................................................
58
1.4.8.1 Dostęp do nośnika
....................................................................................................................................................................
58
1.4.8.2 Warstwy fizyczne
......................................................................................................................................................................
58
1.4.8.2.1 Spektrum szerokie o bezpośredniej sekwencji częstotliwości
.........................................................................................
58
1.4.8.2.2 Spektrum szerokie o niebezpośredniej sekwencji częstotliwości
....................................................................................
59
1.4.9 Podsumowanie
..................................................................................................................................................................................
59
1.5 Rozdział 5 Warstwa łącza danych
............................................................................................................................................................
59
1.5.1 Warstwa 2 modelu OSI
.....................................................................................................................................................................
59
1.5.2 Ramki
................................................................................................................................................................................................
60
1.5.2.1 Składniki typowej ramki
..........................................................................................................................................................
60
1.5.2.1.1 Definicja ramki
.................................................................................................................................................................
60
1.5.2.1.2 Adres źródłowy i docelowy
..............................................................................................................................................
60
1.5.2.1.3 Ramki - podsumowanie ramowe
......................................................................................................................................
60
1.5.2.2 Ewolucja struktur ramek firmowych
........................................................................................................................................
61
1.5.2.2.1 Ramka sieci PARC Ethernet firmy Xerox
........................................................................................................................
61
1.5.2.2.2 Ramka sieci DIX Ethernet
................................................................................................................................................
61
1.5.3 Projekt IEEE 802
..............................................................................................................................................................................
62
1.5.3.1 Sterowanie łączem logicznym w standardzie IEEE 802.2
.......................................................................................................
62
1.5.3.2 Protokół dostępu do podsieci ( protokół SNAP) standardu IEEE 802.2
..................................................................................
64
1.5.3.3 Ramka sieci Ethernet standardu IEEE 802.3
............................................................................................................................
64
1.5.3.3.1 Struktura ramki LCC Ethernet
.........................................................................................................................................
65
1.5.3.3.2 Struktura ramek Ethernet SNAP
......................................................................................................................................
66
1.5.3.4 Sieci Token Ring standardu IEEE 802.5
..................................................................................................................................
66
1.5.3.4.1 Struktura ramki IEEE 802.5
.............................................................................................................................................
66
1.5.4 Architektura FDDI
............................................................................................................................................................................
67
1.5.4.1 Struktura ramki FDDI LLC
.....................................................................................................................................................
67
1.5.4.2 Struktura ramki FDDI SNAP
..................................................................................................................................................
68
1.5.5 Zasady sterowania dostępem do nośnika
.........................................................................................................................................
68
1.5.5.1 Dostęp do nośnika na zasadzie rywalizacji
..............................................................................................................................
69
1.5.5.2 Dostęp do nośnika na zasadzie priorytetu żądań
.....................................................................................................................
69
1.5.5.3 Dostęp do nośnika na zasadzie pierścienia
...............................................................................................................................
69
1.5.5.3.1 Dostęp do nośnika w sieci Token Ring 802.5
..................................................................................................................
70
1.5.5.3.2 Dostęp do nośnika w sieci FDDI
.....................................................................................................................................
70
1.5.6 Wybór technologii LAN
....................................................................................................................................................................
70
1.5.6.1 Sieć Ethernet 802.8
..................................................................................................................................................................
70
1.5.6.2 Sieć Token Ring 802.5
..............................................................................................................................................................
71
1.5.6.3 Sieć FDDI
.................................................................................................................................................................................
71
1.5.6.4 Sieć VG-AnyLAN 802.12
.......................................................................................................................................................
71
1.5.7 Podsumowanie
..................................................................................................................................................................................
71
1.6 Rozdział 6 Mechanizmy dostępu do nośnika
...........................................................................................................................................
71
1.6.1 Dostęp do nośnika
.............................................................................................................................................................................
71
1.6.2 Dostęp do nośnika na zasadzie rywalizacji
......................................................................................................................................
72
1.6.2.1 Półdupleks a pełny dupleks
......................................................................................................................................................
72
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6.2.1.1 Podstawa to timing
...........................................................................................................................................................
73
1.6.2.1.2 Kolizje
..............................................................................................................................................................................
74
1.6.3 Dostęp do nośnika na zasadzie pierścienia
.......................................................................................................................................
75
1.6.4 Dostęp do nośnika na zasadzie priorytetu żądań
..............................................................................................................................
76
1.6.5 Dostęp do nośnika w komutowanych sieciach LAN
........................................................................................................................
77
1.6.6 Podsumowanie
..................................................................................................................................................................................
79
1.7 Rozdział 7 Ethernet
..................................................................................................................................................................................
79
1.7.1 Różne rodzaje sieci Ethernet
.............................................................................................................................................................
80
1.7.2 Obsługiwany sprzęt
..........................................................................................................................................................................
81
1.7.2.1 Karty sieciowe
..........................................................................................................................................................................
81
1.7.2.2 Wzmacniaki
..............................................................................................................................................................................
81
1.7.2.3 Koncentratory nie wzmacniające
..............................................................................................................................................
81
1.7.2.4 Mosty
.......................................................................................................................................................................................
81
1.7.2.5 Routery
.....................................................................................................................................................................................
81
1.7.3 Funkcje warstwowe
.........................................................................................................................................................................
82
1.7.3.1 Funkcje warstwy łącza danych
.................................................................................................................................................
82
1.7.3.1.1 Sterowanie łączem logicznym
..........................................................................................................................................
83
1.7.3.1.2 Sterowanie dostępem do nośnika
.....................................................................................................................................
83
1.7.3.2 Funkcje warstwy fizycznej
.......................................................................................................................................................
83
1.7.3.3 Interfejsy międzynośnikowe warstwy fizycznej
......................................................................................................................
84
1.7.3.3.1 1OBase2
...........................................................................................................................................................................
85
1.7.3.3.2 10Base5
............................................................................................................................................................................
85
1.7.3.3.3 1OBaseT
...........................................................................................................................................................................
85
1.7.3.3.4 10BaseFL
.........................................................................................................................................................................
86
1.7.3.3.5 10BaseFOIRL
...................................................................................................................................................................
87
1.7.3.4 Mieszanie typów nośników
......................................................................................................................................................
87
1.7.4 Ramka Ethernetu IEEE 802.3
...........................................................................................................................................................
88
1.7.5 Struktura ramki Ethernet LLC
..........................................................................................................................................................
88
1.7.6 Struktura ramki Ethernet SNAP
.......................................................................................................................................................
89
1.7.7 Prognozowanie opóźnień
..................................................................................................................................................................
90
1.7.7.1 Szacowanie opóźnień propagacji
..............................................................................................................................................
90
1.7.7.2 Prognozowanie opóźnień Ethernetu
.........................................................................................................................................
90
1.7.8 Podsumowanie
..................................................................................................................................................................................
91
1.8 Rozdział 8 Szybsze sieci Ethernet
............................................................................................................................................................
91
1.8.1 Fast Ethernet
.....................................................................................................................................................................................
91
1.8.1.1 Nośniki Fast Ethernetu
............................................................................................................................................................
92
1.8.1.1.1 100BaseTX
.......................................................................................................................................................................
92
1.8.1.1.2 100BaseFX
.......................................................................................................................................................................
92
1.8.1.1.3 100BaseT4
........................................................................................................................................................................
92
1.8.1.2 Schematy sygnalizacyjne
..........................................................................................................................................................
93
1.8.1.2.1 100Base4T+
.....................................................................................................................................................................
93
1.8.1.2.2 100BaseX
.........................................................................................................................................................................
93
1.8.1.3 Maksymalna średnica sieci
.......................................................................................................................................................
93
1.8.1.4 Podsumowanie sieci Fast Ethernet
..........................................................................................................................................
93
1.8.2 Gigabit Ethernet
................................................................................................................................................................................
94
1.8.2.1 Interfejsy fizyczne
....................................................................................................................................................................
94
1.8.2.1.1 1000BaseSX
.....................................................................................................................................................................
94
1.8.2.1.2 1000BaseLX
....................................................................................................................................................................
94
1.8.2.1.3 1000BaseCX
.....................................................................................................................................................................
94
1.8.2.1.4 1OOOBaseT
.....................................................................................................................................................................
95
1.8.2.2 Co jeszcze nowego?
..................................................................................................................................................................
95
1.8.2.2.1 Odstęp między ramkami
...................................................................................................................................................
95
1.8.2.2.2 Dostęp do nośnika na zasadzie rywalizacji
.....................................................................................................................
96
1.8.2.3 Zbyt dobre, aby mogło być prawdziwe?
..................................................................................................................................
96
1.8.3 Podsumowanie
..................................................................................................................................................................................
96
1.9 Rozdział 9 Token Ring
.............................................................................................................................................................................
97
1.9.1 Przegląd
.............................................................................................................................................................................................
97
1.9.2 Standaryzacja sieci Token Ring
........................................................................................................................................................
98
1.9.3 Struktura ramki Token Ring
..............................................................................................................................................................
98
1.9.3.1 Ramka Token
............................................................................................................................................................................
98
1.9.3.2 Ramka danych
..........................................................................................................................................................................
99
1.9.3.3 Ramki zarządzania MAC
.......................................................................................................................................................
100
1.9.3.4 Ramka przerwania
..................................................................................................................................................................
100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.9.3.5 Sekwencja wypełniania
..........................................................................................................................................................
100
1.9.4 Funkcjonowanie sieci Token Ring
..................................................................................................................................................
101
1.9.4.1 Sprzęt
......................................................................................................................................................................................
101
1.9.4.1.1 Kabel dalekosiężny
........................................................................................................................................................
101
1.9.4.1.2 Kabel stacji końcowej
....................................................................................................................................................
102
1.9.4.1.3 Jednostki dostępu do stacji wieloterminalowej
..............................................................................................................
102
1.9.4.2 Topologia
................................................................................................................................................................................
102
1.9.4.3 Dynamiczna przynależność do pierścienia
.............................................................................................................................
102
1.9.4.4 Przyłączanie stacji
..................................................................................................................................................................
103
1.9.4.5 Awarie
.....................................................................................................................................................................................
104
1.9.4.6 Monitor aktywny
....................................................................................................................................................................
104
1.9.4.7 Wybór nowego monitora aktywnego
......................................................................................................................................
104
1.9.5 Co dalej z Token Ringiem?
.............................................................................................................................................................
105
1.9.5.1 Przełączanie a dedykowane sieci Token Ring
........................................................................................................................
105
1.9.5.2 Zwiększanie szybkości transmisji
..........................................................................................................................................
105
1.9.5.2.1 100 Mbps przy wykorzystaniu nośników miedzianych
.................................................................................................
105
1.9.5.2.2 100 Mbps przy wykorzystaniu światłowodu
.................................................................................................................
106
1.9.5.2.3 Będzie działać?
...............................................................................................................................................................
106
1.9.6 Podsumowanie
................................................................................................................................................................................
106
1.9.7 Zalety Token Ringu
.........................................................................................................................................................................
106
1.9.8 Ograniczenia Token Ringu
..............................................................................................................................................................
107
1.10 Rozdział 10 FDDI
................................................................................................................................................................................
107
1.10.1 FDDI
.............................................................................................................................................................................................
107
1.10.1.1 Składniki funkcjonalne
.........................................................................................................................................................
107
1.10.1.1.1 Protokół warstwy fizycznej
..........................................................................................................................................
108
1.10.1.1.2 Medium transmisyjne warstwy fizycznej
.....................................................................................................................
108
1.10.1.1.3 Zarządzanie stacją (SMT)
............................................................................................................................................
108
1.10.2 Tworzenie sieci FDDI
..................................................................................................................................................................
109
1.10.2.1 Typy portów i metody przyłączania
......................................................................................................................................
109
1.10.2.1.1 Stacje podwójnie przyłączane
......................................................................................................................................
109
1.10.2.1.2 Stacje pojedynczo przyłączane
.....................................................................................................................................
109
1.10.2.1.3 Prawidłowe połączenia portów
....................................................................................................................................
110
1.10.2.2 Topologie i implementacje
....................................................................................................................................................
110
1.10.2.2.1 Pojedyncze drzewo
.......................................................................................................................................................
112
1.10.2.2.2 Podwójne kierowanie docelowe
...................................................................................................................................
112
1.10.2.2.3 Cykliczne zawijanie
......................................................................................................................................................
112
1.10.3 Rozmiar sieci
................................................................................................................................................................................
114
1.10.3.1 Maksymalna liczba urządzeń
................................................................................................................................................
114
1.10.4 Ramki FDDI
..................................................................................................................................................................................
115
1.10.4.1 Ramka danych
.......................................................................................................................................................................
115
1.10.4.2 Ramka danych LLC
.............................................................................................................................................................
115
1.10.4.3 Ramka danych LLC SNAP
...................................................................................................................................................
116
1.10.4.4 Ramka Token
........................................................................................................................................................................
117
1.10.4.5 Ramki SMT
...........................................................................................................................................................................
117
1.10.5 Mechanika sieci FDDI
..................................................................................................................................................................
117
1.10.5.1 Inicjalizacja stacji
.................................................................................................................................................................
117
1.10.5.2 Inicjalizacja pierścienia
.........................................................................................................................................................
118
1.10.6 Podsumowanie
..............................................................................................................................................................................
118
1.11 Rozdział 11.ATM
..................................................................................................................................................................................
118
1.11.1 Podstawy sieci ATM
.....................................................................................................................................................................
119
1.11.2 Połączenia wirtualne
.....................................................................................................................................................................
119
1.11.3 Typy połączeń
...............................................................................................................................................................................
119
1.11.4 Szybkości przesyłania danych
.......................................................................................................................................................
120
1.11.5 Topologia
.......................................................................................................................................................................................
121
1.11.6 Interfejsy ATM
..............................................................................................................................................................................
121
1.11.7 Model ATM
...................................................................................................................................................................................
121
1.11.7.1 Warstwa fizyczna
..................................................................................................................................................................
122
1.11.7.2 Warstwa adaptacji ATM
........................................................................................................................................................
123
1.11.8 Warstwa ATM
................................................................................................................................................................................
125
1.11.9 Komórka
........................................................................................................................................................................................
126
1.11.9.1 Struktura komórki UNI
.........................................................................................................................................................
126
1.11.9.2 Struktura komórki NNI
.........................................................................................................................................................
127
1.11.10 Emulacja sieci LAN
....................................................................................................................................................................
128
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.11.11 Podsumowanie
............................................................................................................................................................................
129
1.12 Rozdział 12 Protokoły sieciowe
...........................................................................................................................................................
129
1.12.1 Stosy protokołów
..........................................................................................................................................................................
130
1.12.2 Protokół Internetu, wersja 4 (Ipv4)
...............................................................................................................................................
131
1.12.2.1 Analiza TCP/IP
.....................................................................................................................................................................
131
1.12.2.2 Warstwa procesu/aplikacji
....................................................................................................................................................
131
1.12.2.3 Typowe działanie protokołu IPv4
.........................................................................................................................................
133
1.12.2.4 Schemat adresowania protokołu IP
......................................................................................................................................
133
1.12.2.5 Wnioski dotyczące IPv4
.......................................................................................................................................................
134
1.12.3 Protokół Internetu, wersja 6 (IPv6)
...............................................................................................................................................
134
1.12.3.1 Struktury adresów unicast IPv6
...........................................................................................................................................
135
1.12.3.1.1 Adres dostawcy usług internetowych (ISP)
.................................................................................................................
135
1.12.3.1.2 Adres użytku lokalnego dla miejsca
.............................................................................................................................
135
1.12.3.2 Struktury zastępczych adresów unicast IPv6
........................................................................................................................
135
1.12.3.2.1 Adres unicast IPv6 zgodny z IPv4
................................................................................................................................
135
1.12.3.2.2 Adres unicast IPv6 wzorowany na IPv4
.......................................................................................................................
135
1.12.3.3 Struktury adresów anycast IPv6
...........................................................................................................................................
136
1.12.3.4 Struktury adresów multicast IPv6
.........................................................................................................................................
136
1.12.3.5 Wnioski dotyczące IPv6
.......................................................................................................................................................
136
1.12.4 Wymiana IPX/SPX Novell
............................................................................................................................................................
136
1.12.4.1 Analiza IPX/SPX
..................................................................................................................................................................
136
1.12.4.2 Protokoły warstwy Internetu
................................................................................................................................................
137
1.12.4.3 Typowe działanie protokołów IPX/SPX
...............................................................................................................................
138
1.12.4.4 Warstwy łącza danych i dostępu do nośnika
........................................................................................................................
138
1.12.4.5 Adresowanie IPX
.................................................................................................................................................................
139
1.12.4.6 Wnioski dotyczące IPX/SPX
................................................................................................................................................
139
1.12.5 Pakiet protokołów AppleTalk firmy Apple
...................................................................................................................................
139
1.12.5.1 Analiza AppleTalk
................................................................................................................................................................
139
1.12.5.1.1 Warstwa aplikacji sieci AppleTalk
...............................................................................................................................
139
1.12.5.1.2 Warstwa sesji sieci AppleTalk
......................................................................................................................................
140
1.12.5.1.3 Warstwa transportu sieci AppleTalk
.............................................................................................................................
140
1.12.5.1.4 Warstwa datagramowa sieci AppleTalk
........................................................................................................................
141
1.12.5.1.5 Warstwa łącza danych sieci AppleTalk
........................................................................................................................
141
1.12.5.2 Schemat adresowania sieci AppleTalk
..................................................................................................................................
141
1.12.6 NetBEUI
.......................................................................................................................................................................................
142
1.12.6.1 Wnioski dotyczące NetBEUI
................................................................................................................................................
142
1.12.7 Podsumowanie
..............................................................................................................................................................................
143
1.13 Rozdział 13 Sieci WAN
.......................................................................................................................................................................
143
1.13.1 Funkcjonowanie technologii WAN
...............................................................................................................................................
143
1.13.1.1 Korzystanie z urządzeń transmisji
........................................................................................................................................
143
1.13.1.2 Urządzenia komutowania obwodów
....................................................................................................................................
143
1.13.1.3 Cyfrowa sieć usług zintegrowanych (ISDN)
........................................................................................................................
144
1.13.1.4 Urządzenia komutowania pakietów
.....................................................................................................................................
144
1.13.1.4.1 X.25
..............................................................................................................................................................................
145
1.13.1.4.2 Frame Relay
................................................................................................................................................................
145
1.13.1.5 Urządzenia komutowania komórek
......................................................................................................................................
146
1.13.1.6 Tryb transferu asynchronicznego (ATM)
............................................................................................................................
146
1.13.1.7 Wybór sprzętu komunikacyjnego
.........................................................................................................................................
147
1.13.1.8 Sprzęt własny klienta (CPE)
................................................................................................................................................
147
1.13.1.8.1 Jednostka obsługi kanału / jednostka obsługi danych (CSU/DSU)
.............................................................................
147
1.13.1.8.2 Interfejs zestawiania i dekompozycji pakietów (PAD)
................................................................................................
147
1.13.1.9 Urządzenia pośredniczące (Premises Edge Vehicles)
..........................................................................................................
148
1.13.2 Adresowanie międzysieciowe
.......................................................................................................................................................
148
1.13.2.1 Zapewnianie adresowania unikatowego
...............................................................................................................................
148
1.13.2.2 Współdziałanie międzysieciowe z wykorzystaniem różnych protokołów
...........................................................................
1.13.2.2.1 Tunele
...........................................................................................................................................................................
149
1.13.2.2.2 Bramy
...........................................................................................................................................................................
149
1.13.3 Korzystanie z protokołów trasowania
..........................................................................................................................................
150
1.13.3.1 Trasowanie na podstawie wektora odległości
......................................................................................................................
150
1.13.3.2 Trasowanie na podstawie stanu łącza
...................................................................................................................................
150
1.13.3.3 Trasowanie hybrydowe
.........................................................................................................................................................
150
1.13.3.4 Trasowanie statyczne
............................................................................................................................................................
151
1.13.3.5 Wybór protokołu
...................................................................................................................................................................
151
149
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin