Betonowa donica z konikami. Odlewy betonowe. Krok po kroku.pdf

(3517 KB) Pobierz
153631349 UNPDF
153631349.002.png
BARTŁOMIEJ ILKIEWICZ
BETONOWA DONICA Z KONIKAMI
Publikacja z serii
ODLEWY BETONOWE. KROK PO KROKU
Wydanie pierwsze, Toruń 2009
 ISBN: 978-83-61744-11-5
Wszelkie prawa zastrzeżone!
Autor oraz Wydawnictwo dołożyli wszelkich starań, by informacje zawarte w tej publikacji były kompletne,
rzetelne i prawdziwe. Autor oraz Wydawnictwo Escape Magazine nie ponoszą żadnej odpowiedzialności
za ewentualne szkody wynikające z wykorzystania informacji zawartych w publikacji lub użytkowania tej publikacji.
Wszystkie znaki występujące w publikacji są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie całości lub fragmentu w jakiejkolwiek postaci jest zabronione.
Kopiowanie, kserowanie, fotografowanie, nagrywanie, wypożyczanie, powielanie
w jakiekolwiek formie powoduje naruszenie
praw autorskich.
Wydawnictwo Escape Magazine
153631349.003.png
Jeśli używasz programu Adobe Acrobat Reader, to teraz możesz
nacisnąć klawisz CTRL, a następnie (przytrzymując CTRL),
wcisnąć literę L. Jeśli używasz programu Foxit Reader, to wciśnij
klawisz F11.
W ten sposób poradnik będzie widoczny na całym ekranie (tzw.
tryb pełnoekranowy), a strony możesz przewijać strzałkami.
Aby wyjść z trybu pełnoekranowego, wystarczy wcisnąć klawisz
ESC.
Bartłomiej Ilkiewicz, Betonowa donica z konikami
2
W ten sposób poradnik będzie widoczny na całym ekranie (tzw.
153631349.004.png
Witam Cię w projekcie „Betonowa donica z konikami”.
Na początek przekażę Ci informację na temat tego, co
chciałem w nim osiągnąć:
Bartłomiej Ilkiewicz, Betonowa donica z konikami
3
Na początek przekażę Ci informację na temat tego, co
153631349.005.png
1. Jak najtańsze wykonanie formy
Takiej, z której mógłbym uzyskać przynajmniej kilkadziesiąt
dobrej jakości odlewów. Musisz wiedzieć, że zrobienie
jakiejkolwiek oryginalnej betonowej donicy, już z samego
założenia nie jest tanie, dlatego, że sumują się tu prace trzech
różnych specjalistów: modelarza, formiarza i odlewnika.
Nie wiem czy wiesz, ale cena samego tylko silikonu formierskiego
potrzebnego do standardowego wykonania formy, potrafi
człowieka po prostu zwalić z nóg.
Postanowiłem się przeciwstawić tym nienaturalnie wysokim
kosztom i finalnie udało mi się z sukcesem zrealizować projekt
mając w kieszeni oszczędności rzędu 70-80% w stosunku do
tradycyjnych modelarsko-formiersko-odlewniczych metod.
Bartłomiej Ilkiewicz, Betonowa donica z konikami
4
153631349.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin