The.Jeff.Dunham.Show.S01E01.HDTV.XviD-SYS.txt

(20 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{100}{150}T�umaczenie: Neban
{153}{200}Moje pierwsze t�umaczenie|wi�c przepraszam za b�edy
{201}{260}Poprawki: Skalo01
{494}{569}The Jeff Dunham Show - Sezon 01|Odcinek 01- "Pilot"
{583}{633}{y:i}Witajcie, niewierni.
{636}{745}{y:i}Prosze powitajcie Jeffa Dunhama!
{849}{962}Dzi�ki.|Dzi�kuj� bardzo.
{965}{1017}Dzi�kuje bardzo.
{1020}{1117}Witajcie w Jeff Dunham Show.
{1212}{1286}Du�o ludzi|zastanawia�o si�
{1289}{1327}o czym b�dzie ten program.
{1330}{1396}C�, raczej wiecie|co ja robie,
{1399}{1471}Widzieli�cie mnie i ch�opak�w w TV,
{1474}{1533}widzieli�cie nas w|Comedy Central Specials,
{1536}{1575}mo�e na DVD.
{1578}{1639}Ale tylko s�uszeli�cie|nasze rozmowy o tym
{1642}{1711}co robimy poza scen�.
{1714}{1753}Nigdy nic nie widzieli�cie,
{1756}{1820}wi�c zdecydowali�my|�e w tym programie
{1821}{1900}we�miemy ch�opak�w|do prawdziwego �wiata,
{1902}{1960}prawdziwego �ycia,|prawdziwych sytuacji, z prawdziwymi lud�mi,
{1963}{2005}i zobaczymy co si� stanie
{2008}{2059}i to jest to|co zobaczycie dzi� wieczorem.
{2062}{2136}Wi�c pierwszym go�ciem|kt�ry pomo�e mi dzi� wieczorem
{2139}{2178}b�dzie m�j przyjaciel|od bardzo wielu lat,
{2181}{2226}miejmy nadzieje �e|jest dzi� w dobrym nastroju.
{2229}{2281}Prosz�, powitajcie|mojego starego przyjaciela: Waltera.
{2550}{2608}O, Bo�e.
{2611}{2694}Czy mo�ecie|zamkn�c ryje?
{2697}{2741}- Co jest z tob� nie tak?|- Nic.
{2744}{2775}Ty tak na powa�nie?
{2778}{2839}B�dziesz mia� sw�j|w�asny program w TV?
{2842}{2877}Tak, wiesz dlaczego?
{2880}{2951}No, youtube ma ci�|ju� do��?
{2983}{3018}To nie by�o mi�e.
{3021}{3120}Na prawd�, oni dadz� teraz|program ka�demu.
{3123}{3157}Dlaczego tak powiedzia�e�?
{3160}{3201}Patrz mi na usta:
{3204}{3281}"The Jeff Dunham Show".
{3339}{3437}Cholera jasna, co si�|dzieje z tym �wiatem?
{3440}{3547}Ty w telewizji, Czarny|w Bia�ym Domu...
{3609}{3685}MAM DO��.
{3688}{3735}Daj spok�j, Walter...
{3738}{3824}�yje stanowczo za d�ugo.
{3827}{3887}Zawsze musisz|takim pesymist�?
{3890}{3930}Tak.
{3933}{3978}Wiesz co, zdaje mi si�|�e robimy to znowu.
{3981}{4008}- Co?|- K��cimy si�.
{4011}{4038}- Wcale nie.|- Tak.
{4041}{4076}- Nie.|- Tak
{4077}{4108}- Nie.|- Tak.
{4109}{4192}- Niech ci b�dzie. - Ale pami�tasz|gdzie uczyli�my si� jak tego nie robi�?
{4223}{4279}U terapeuty.
{4463}{4494}Co was tutaj sprowadza?
{4497}{4615}Jestem tu bo dziadek|dotyka� mojej par�wy.
{4618}{4644}Mo�emy ju� i��?
{4647}{4732}Walter i ja|nigdy si� w niczym nie zgadzamy,
{4745}{4836}i Comedy Central boi si�|�e mo�e to mie� wp�yw na program.
{4839}{4910}Wi�c poprosili nas|�eby si� z tob� zobaczy�.
{4921}{4963}Walter, zaczn� od ciebie
{4964}{5041}bo widze �e|z tob� b�dzie troch� wi�cej problem�w.
{5044}{5073}Dzi�ki.
{5076}{5134}Jakie dwie rzeczy|lubisz u Jeffa?
{5223}{5269}My�l� �e �adne.
{5272}{5289}Ok.
{5292}{5334}Jakich dw�ch rzeczy|nie lubisz u Jeffa?
{5336}{5374}Oh, On jest cip�.
{5377}{5404}Ok.
{5407}{5458}Jest cip�,|i co jeszcze?
{5461}{5519}Powiedzia�e�.. Nie wierz�
{5522}{5572}�e terapeuta w�a�nie powiedzia� cipa.
{5575}{5667}to interesuj�ce bo|zabrzmia�o okropnie kiedy ja to powiedzia�em,
{5670}{5767}Zastanawiam si� czy jeste� �wiadom jak|chamsko i arogancko
{5769}{5817}to zabrzmia�o kiedy ty to powiedzia�e�.
{5820}{5857}Nie.
{5860}{5886}Walter, czy ty i twoja �ona
{5889}{5930}du�o rozmawiacie?
{5933}{5981}Nigdy nie m�wie do niej w taki spos�b.
{5984}{6013}Co� l�ejszego?
{6016}{6056}Mo�e ona nie rozmawia z tob�
{6059}{6111}- z tego samego powodu co Jeff...|- A co z twoj� �on�??
{6114}{6172}M�wisz do niej w ten spos�b?
{6175}{6255}Dziele swoje prze�ycia|z moim partnerem, tak.
{6288}{6345}Oh.. Masz na my�li "�on�".
{6348}{6399}Pr�bujesz mnie zapyta�|czy jestem �onaty?
{6402}{6462}Tak, S�dze �e jeste� �onaty.
{6465}{6493}Jeste� �onaty, prawda?
{6495}{6520}- Jestem �onaty|- Dzi�ki bogu!
{6525}{6562}Jestem �onaty z m�czyzn�.
{6599}{6626}Co?
{6629}{6676}Jestem �onaty z m�czyzn�.
{6729}{6824}Jeste�.. �onaty.. aw!|..z facetem.
{6827}{6852}- Facetem|- Facetem?
{6861}{6889}- Facetem!|- Facetem.
{6891}{6921}- Wiedzia�e� o tym?|- Nie.
{6924}{6957}Nie, my nie wiedzieli�my.
{6994}{7108}Doradzasz parom gejowskim?
{7111}{7163}Doradzam parom homoseksualnym.
{7166}{7241}Czy.. ty my�lisz �e..
{7244}{7323}Jeste�my gejami?
{7326}{7455}C�, Walter, je�li jeste� gejem, my�l�|�e powiniene� by� dumny �e
{7458}{7500}jeste� w zwi�zku
{7503}{7551}z m�odym przystojnym m�czyzn�.
{7616}{7702}Jasna cholera!
{7705}{7812}Walter, dlaczego|wsta�e� i wyszed�e�?
{7824}{7900}M�wi�em ci �e nie powinni�my|przyje�d�a� do Hollywood.
{7903}{7954}To jest to co oni tu robi�.
{7957}{8024}Wszyscy my�l� �e jeste�my gejami.
{8027}{8077}Nikt nie my�li �e jeste�my gejami.
{8080}{8168}Wi�c dlaczego przys�ali|nas do gejowskiego terapeuty?
{8171}{8225}To by� tylko zbieg okoliczno�ci.
{8228}{8335}Poza tym, Nigdy nie|chcia�bym by� gejem z tob�.
{8338}{8382}Hej, masz racje.
{8385}{8482}Nigdy nie chcia�bym czyta� Kamasutry|siedz�c na tobie.
{8497}{8542}- Prawda.|- Nigdy nie chcia�bym
{8545}{8632}ta�czy� z tob� wolnego do|"Hello" Lionela Ritchiego.
{8644}{8796}I nigdy nie chcia�bym z tob� i�� do|klubu o nazwie "M�skie miejsce".
{8799}{8879}Nie chcia�bym|robi� ci loda z samego rana.
{8913}{8973}Walter, widzisz|co my teraz robimy
{8977}{8994}Co?
{9003}{9036}Zgdadzamy si�.
{9066}{9116}- Serio?|- Tak.
{9119}{9216}Zgadzamy si� �e nie chcemy|by� w zwi�zku ze sob�.
{9238}{9296}O, m�j bo�e, masz racje!
{9360}{9480}UUUUUUUUUUUUUGH!
{9584}{9653}Doktorze Young,|jest pan geniuszem.
{9656}{9756}U�y� pan faktu �e nie|chcemy by� gejami
{9757}{9809}�eby nas do siebie zbli�y�.
{9829}{9885}Jest pan jak gejowski Yoda.
{9888}{9978}Ah, nigdy nie s�ysza�em takiego|okre�lenia, Walter, ale dzi�kuje.
{9981}{10041}Dzi�ki, doktorze Young.
{10047}{10109}Czy wygl�dam grubo|w tej kamizelce?
{10214}{10292}- Wiesz jaka by�a najsmutniejsza|cz�� tego? - Co?
{10298}{10363}Pr�bowali�my wszystkich przekona�|�e nie jeste�my gejami
{10366}{10413}przez siedzenie|razem w �azience
{10416}{10485}z ca�� band� kamerzyst�w.
{10537}{10573}- Wi�c, Wal...|- Nie dotykaj mnie!
{10579}{10606}Ah...
{10615}{10655}Zaraz wracamy.
{10694}{10778}{y:i}Potem b�de ja, Achmed.
{10781}{10859}{y:i}Kurka wodna, Wygl�dam �wietnie w HD.
{10862}{10951}{y:i}I Penaut spr�buje zrobi�|to z gwiazd�.
{10954}{11009}{y:i}Plus, Bubba J b�dzie zaskoczony,
{11012}{11076}{y:i}co, szczerze, nie|jest bardzo trudne.
{11079}{11176}{y:i}Nie zmieniajcie kana�u bo|wasz pilot wybuchnie!!
{11666}{11729}Wi�c wr�cili�my,|i my�l� �e wszyscy go znacie
{11731}{11793}Achmed, martwy terrorysta.
{11900}{11954}C�, Achmed, chcesz|powiedzie� co� publiczno�ci?
{11960}{11984}Cisza!
{12068}{12133}Czekajcie na to
{12147}{12194}Zabij� was!!
{12319}{12353}To jest �wietne,
{12356}{12427}Czuje si� jak szalony Rod Stewart.
{12439}{12475}Zr�bmy to wszyscy.
{12478}{12514}Raz, Dwa , Trzy.
{12517}{12565}- Zabij� was!|- Zabij� was!
{12590}{12653}Oni m�wi� do ciebie.
{12699}{12779}Achmed, czy podoba|ci si� Los Angeles?
{12782}{12853}Oh, Nie lubie|mieszka� w tym mie�cie.
{12860}{12936}- Czemu? - W tym mie�cie nie ma|�adnej moralno�ci.
{12941}{13019}- Na prawde?|- Jedyne dziewice jakie zosta�y
{13022}{13074}to Jonas Brothers.
{13136}{13218}Co sprawia �e Los Angeles|to idealne miejsce
{13221}{13299}dla mnie do rozpocz�cia|mojego najnowszego projektu.
{13427}{13533}{y:i}To najbardziej |przera�aj�ca osoba na �wiecie.
{13542}{13664}{y:i}Jeden z najbardziej|poszukiwanych terroryst�w.
{13667}{13752}{y:i}A teraz on zamierza zabi� was...
{13779}{13806}Hellooooooo!
{13809}{13854}{y:i}..komedi�!
{13953}{14058}Gospodarka jest okropna,|Musia�em sprzeda� moj� koze.
{14068}{14174}Teraz, kiedy chce seksu, Musz� to|robi� z moj� �on�!
{14182}{14214}{y:i}To prawda!
{14215}{14287}{y:i}Achmed, martwy terrorysta|wysadza �wiat kabaret�w
{14296}{14355}{y:i}swoim nowym stand-upowym DVD:
{14358}{14428}{y:i}"Zabij� was? Zabij� siebie!"
{14437}{14478}Siedemdziesi�t dwie dziewice?
{14481}{14571}Szczerze m�wi�c, by�bym szcz�liwszy|z dwoma Wietnamskimi laskami
{14572}{14644}kt�re wiedz�|jak obrobi� lask�.
{14647}{14719}{y:i}Je�eli lubisz dowcipy|opowiadane przez matrwego go�cia w turbanie
{14725}{14757}{y:i}to DVD jest dla ciebie!
{14769}{14865}Jakie� �ydy s� dzi� na sali?
{14869}{14898}Oh, serio?
{14901}{14935}Ok, omi�my t� cz��.
{14944}{14984}{y:i}Opowiada dowcipy o zwi�zkach!
{14996}{15068}�ona skar�y�a si� �e nie|opu�ci�em deski w kiblu,
{15069}{15117}wi�c j� sprzeda�em.
{15129}{15162}{y:i}Jest aktualny!
{15171}{15256}Czy to rzeczywi�cie|jest szybka wiadomo�� (w np. Gadu-Gadu) ?
{15274}{15329}{y:i}Potrawi na�ladowa�!
{15330}{15385}Nie jestem muzumaninem..
{15386}{15447}Psie!
{15450}{15504}{y:i}Rozmawia z publiczno�ci�!
{15507}{15548}Ty! Czym si� zajmujesz?
{15551}{15570}Jestem ksi�gowym.
{15573}{15616}Wiesz �e masz kiepsk� prace
{15619}{15664}przy kt�rej bycie|martwym terrorystom jest jak:
{15667}{15726}"Dzi�ki Bogu �e nie jestem tob�!"
{15747}{15811}{y:i}I kto by m�g� zapomnie�|o jego s�awnym programie:
{15814}{15871}{y:i}"Mo�esz by� terroryst� je�eli.."?
{15874}{15934}Je�eli lubisz mieszka� w jaskiniach..
{15937}{15989}to mo�esz by� terroryst�.
{15998}{16081}Je�li czasem idziesz zrobi�|"hlalalalala"
{16082}{16117}To mo�esz by� terroryst�!
{16158}{16200}{y:i}Zam�w teraz a otrzymasz tony
{16203}{16247}{y:i}�wietnego materia�u bonusowego,
{16250}{16317}{y:i}wliczaj�c ostatni� wpadk� Achmeda.
{16320}{16387}{y:i}Hej terrorysto, Jeste� do dupy!
{16390}{16428}{y:i}Czy ty kurwa nabijasz si� ze mnie?
{16431}{16511}{y:i}Hej, skurwielu,|Ja �yje z zabijania ludzi!
{16514}{16550}{y:i}Nadal jeste� do dupy!
{16553}{16591}{y:i}ZABIJE CI�!
{16594}{16625}{y:i}O, kurwa!
{16735}{16790}{y:i}To stand-upowy DVD Achmeda
{16793}{16834}{y:i}plus miateria� bonuso...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin