Karty pracy - algebra.pdf

(653 KB) Pobierz
96414447 UNPDF
Imię ...............................................
PRÓBY Z¸OTA
8
Nazwisko .........................................
Klasa .............. Data ........................
RACHUNEK PAMI¢CIOWY
1. Uzupełnij zdania: 25% godziny – to ........ minut. 10% metra – to ......... centymetrów.
2. Znajdź liczbę, której:
75% jest równe 9 miesięcy. Tą liczbą jest ....................
80% jest równe 200 zł. Tą liczbą jest ........................
3. Uzupełnij zdania: 4 godziny stanowią .......% doby. 1 metr stanowi .......% kilometra.
4. Rozwiąż krzyżówkę:
1. Kwota wpłacana do banku.
2. Tysiączna część wielkości.
3. Jednostka długości, której 1% to 10 m.
4. Łacińska nazwa setnej części,
zapisywanej za pomocą znaku %.
5. Liczba procent, którą stanowi
10 znaczków z zestawu 125 znaczków.
6. Jednostka długości, która stanowi
1% metra.
7. Liczba procent, której odpowiada całość.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
CZY WIESZ, ˚E
STOP – to zestalone mieszaniny metali lub metali z niemetalami.
PRÓBA – to zawartość szlachetnego metalu w stopie jubilerskim.
KARAT – to bardzo stara jednostka wagi jubilerskiej, równa średniej wadze wysuszonego ziarenka ze strąka
drzewa rosnącego w klimacie śródziemnomorskim. Drzewo to nazywane jest szarańczynem, a jego brązowy
strąk o miodowym smaku – jest nazywany chlebem świętojańskim.
Współcześnie umówiono się, że:
l w kamieniu szlachetnym 1 karat = 200 mg = 0,2 g,
l w stopie złota 1 karat = 1/24 wagi stopu.
Czyste złoto – to złoto 24-karatowe. Stop I próby – to złoto 23-karatowe.
Stop II próby – to złoto 18-karatowe. Stop III próby – to złoto 14-karatowe.
0.
0.
5. Uzupełnij zdanie. Jeśli masz kłopot, to poszukaj pomocy np. u jubilera lub w Internecie.
Nie wykonuje się biżuterii z 24-karatowego złota, ponieważ .................................
..............................................................................................
6. Złotnik ma 30 g stopu II próby. Ile 24-karatowego złota jest w tym stopie?
Odpowiedê
0.
0.
7. Jakiej próby jest stop, w którym jest 14 8
g złota i 10 3
8
g miedzi?
Odpowiedê
23
96414447.045.png
 
0.
0.
8. Ile waży pierścionek I próby, zawierający 0,13 g innego metalu?
Odpowiedê
9. Złotnik przygotowuje wystawę. Przy biżuterii ułożonej w oknie wystawowym musi ustawić
etykiety określające cechy wyrobów ze złota i uzupełnić ceny wg przedstawionego cennika.
Pomóż mu wykonać to zadanie. Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, zajrzyj do
podręcznika na ss. 34, 35.
CENNIK (cena 1 g z∏ota w wyrobie)
0.
0.
10. W ciągu tygodnia nikt nie zainteresował się modelem „Kleopatra”. Postanowiono obniżyć
jego cenę o 30%. Oblicz cenę po obniżce.
...........................................................................................
Odpowiedê .................................................................................
DOSKONALENIE UMIEJ¢TNOÂCI
Zadania: 4 – 7, s. 35.
24
96414447.046.png 96414447.047.png 96414447.001.png 96414447.002.png 96414447.003.png 96414447.004.png 96414447.005.png 96414447.006.png 96414447.007.png 96414447.008.png
Imię ...............................................
DIAGRAMY S¸UPKOWE
26
Nazwisko .........................................
Klasa .............. Data ........................
ZASTOSOWANIE ARKUSZA KALKULACYJNEGO DO WYKONANIA DIAGRAMU S¸UPKOWEGO
1. W tabeli przedstawiono dane dotyczące różnych rodzajów powierzchni na kuli ziemskiej.
Korzystając z poniższej instrukcji, wykonaj diagram słupkowy w programie Microsoft Excel.
Rodzaj powierzchni
Powierzchnia w tys. km 2
Lądy
148 190
Wody
362 810
Pustynie
29 638
Lody
1482
Instrukcja:
Efekt:
1. Uruchom arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel.
2. W komórkach od A1 do A4 wpisz dane rodzaje
powierzchni.
3. W komórkach od B1 do B4 wpisz odpowiednią liczbę
określającą wielkość tej powierzchni.
4. Zaznacz (podświetl) otrzymaną tabelę danych.
5. Kliknij na ikonę kreator wykresów .
6. Wybierz wykres: kolumnowy; typ niestandardowy,
a następnie kliknij na DALEJ, DALEJ.
7. Z menu wybierz tytuły i wpisz tytuł wykresu, np. POWIERZCHNIE NA ZIEMI; następ-
nie wybierz – oś kategorii X i wpisz „rodzaje powierzchni" oraz – oś kategorii Y
i wpisz „w tys. km kw.”.
8. Z menu wybierz legenda i usuń zaznaczenie przy opcji pokazuj legendę , a następnie
kliknij na DALEJ.
9. Wybierz ZAKOŃCZ, akceptując wykres.
10. Porównaj otrzymany wykres z poniższym rysunkiem.
Uwaga: Ze względu na dużą rozpiętość danych wykres dla wiecznych lodów jest niewidoczny.
Zwróć uwagę na równe szerokości kolumn i odstępy między nimi, które są wymagane dla
cech jakościowych.
69
96414447.009.png 96414447.010.png 96414447.011.png 96414447.012.png
 
96414447.013.png 96414447.014.png 96414447.015.png
 
96414447.016.png 96414447.017.png 96414447.018.png
 
96414447.019.png 96414447.020.png 96414447.021.png
 
96414447.022.png 96414447.023.png 96414447.024.png
 
96414447.025.png 96414447.026.png 96414447.027.png 96414447.028.png 96414447.029.png 96414447.030.png 96414447.031.png 96414447.032.png 96414447.033.png 96414447.034.png 96414447.035.png 96414447.036.png 96414447.037.png
2. 30 uczniów klasy I głosowało w wyborach na przewodniczącego klasy. Były cztery kandyda-
tury: osoba A, osoba B, osoba C, osoba D. Oto wyniki głosowania:
Osoba
Liczba zwolenników
A
|||| |||||
11
B
||||
4
C
|||| |
6
D
|||| ||||
9
a) Uzyskane dane przedstawiono na dwa sposoby:
b) Który z tych diagramów jest nieprawidłowy i dlaczego? Jeśli masz kłopoty z odpowiedzią,
przeanalizuj przykład 2 ss. 135, 136 w podręczniku.
..........................................................................................
..........................................................................................
3. Wybierz z rocznika statystycznego dane, które Cię zainteresują, opracuj je oraz przedstaw
za pomocą diagramu słupkowego, wykorzystując program Microsoft Excel.
Otrzymany diagram wklej w ramkę.
70
96414447.038.png 96414447.039.png 96414447.040.png 96414447.041.png 96414447.042.png 96414447.043.png 96414447.044.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin