Sa Shan - Naga cytra.pdf

(1985 KB) Pobierz
803785502.001.png
803785502.002.png
Shan Sa
Naga cytra
przełożyła
Krystyna Sławińska
Warszawskie Wydawnictwo Literackie
MUZA SA
803785502.003.png
Wielkie barbarzyńskie najazdy zaczęły się w III wieku. Na
Zachodzie Frankowie, Alamanowie, Hunowie, Goci, Germanie,
Wandalowie wdarli się do Cesarstwa Rzymskiego, wywołując
destabilizację imperium. W roku 476 abdykacja cesarza Romulu-
sa Augustulusa przypieczętowała upadek.
W tym samym czasie koczownicze ludy Xianbei, Xongnu,
Di, Jiang, wtargnęły do Cesarstwa Chińskiego. Doprowadziły
do upadku dynastii Han, potem dynastii Jin, zmusiły Chińczy­
ków do opuszczenia swych ziem i ucieczki na południe od rzeki
Jangcy. Kraj został wówczas podzielony na dwie części. Na
północ od rzeki koczownicze ludy uległy schińszczeniu. Przyjęły
administrację i pismo chińskie, stworzyły swoje królestwa. Na
południu Chińczycy jednoczyli się wokół Syna Niebios, cesarza
posiadającego - według nich - mandat boży.
Królestwa Północne i dynastie z Południa toczyły zaciekłe
walki. Równolegle z wojną Północy z Południem rozgrywały się
liczne tarcia wewnętrzne. Na Północy plemiona walczyły ze sobą
o powiększenie swych terytoriów. Na Południu lokalni władcy
wydzierali sobie tron.
Na Północy uformowało się szesnaście królestw. Ich liczba
malała z upływem lat konfliktu. Na Południu dynastie Wschod­
nia Jin, Song, Qi, Liang, Chen następowały po sobie w szyb­
kim tempie wojen domowych. Dwieście lat później Yang Jian,
5
minister pochodzenia chińskiego, zdobył tron królestwa założo­
nego przez wędrowne plemiona. Zjednoczył Północ, rzucił wy­
zwanie Południu i zjednoczył Chiny w roku 589.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin