Aktualizacja oprogramowania firmware w modelach D40D40X.pdf

(596 KB) Pobierz
http://www.nikonsupport.eu/europe/kdb/en/2009/27323/Pl/d40d40xa
Aktualizacja oprogramowania firmware w modelach D40/D40X
Strona 1 z 11
Aktualizacja
oprogramowania
firmware w modelach
D40/D40X
—Windows—
Dziękujemy za wybranie produktu firmy Nikon.
Niniejsza instrukcja zawiera opis aktualizacji
oprogramowania firmware w aparatach
fotograficznych D40 i D40X. Jeśli przeprowadzenie
aktualizacji okaże się zbyt skomplikowane, może ją
przeprowadzić pracownik serwisu Nikon.
W modelach D40 i D40X znajdują się dwa zestawy oprogramowania
firmware - A i B. Niniejsza aktualizacja dotyczy tylko
oprogramowania firmware A.
Ważne
Aparat może zostać uszkodzony, jeśli podczas aktualizacji zostanie
przerwane zasilanie lub będą użyte elementy sterowania aparatu. Podczas
aktualizacji nie należy wyłączać aparatu, wyjmować lub odłączać źródła
zasilania lub używać elementów sterowania aparatu. Jeśli aktualizacja nie
zostanie pomyślnie zakończona i nie będzie można używać aparatu,
należy sprawdzić aparat w autoryzowanym serwisie firmy Nikon.
Przygotowanie
http://www.nikonsupport.eu/europe/kdb/en/2009/27323/Pl/d40d40xa_win_pl_ABF.ht...
2010-07-24
330414894.023.png 330414894.024.png 330414894.025.png 330414894.026.png
Aktualizacja oprogramowania firmware w modelach D40/D40X
Strona 2 z 11
W celu aktualizacji firmware aparatu należy przygotować:
•aparat
•kabel UC-E4 lub czytnik kart pamięci
•następujące źródła zasilania:
– zasilacz sieciowy EH-5/EH-5a i łącznik EP-5
– całkowicie naładowana bateria Li-ion wielokrotnego
Sprawdzanie aktualnej wersji firmware
aparatu
1 Włącz aparat.
przycisk MENU
i wybierz
element Pełne w
Menu ustaw. osobistych w menu
ustawień.
3 Wybierz opcję Wersja
D40 : Zarówno oprogramowanie
firmware A jaki i B muszą być w
wersji 1.11. Osoby posiadające w
aparacie wcześniejszą wersję
http://www.nikonsupport.eu/europe/kdb/en/2009/27323/Pl/d40d40xa_win_pl_ABF.ht...
2010-07-24
ładowania EN-EL9/EN-EL9a
•karta pamięci zalecana przez firmę Nikon sformatowana w
aparacie.
Przewodnik po cyfrowej fotografii dołączany do aparatu
2 Naciśnij
oprogramowania w menu
ustawień.
4 Zostaną wyświetlone wersje firmware (A i B).
330414894.001.png 330414894.002.png 330414894.003.png 330414894.004.png 330414894.005.png
Aktualizacja oprogramowania firmware w modelach D40/D40X
Strona 3 z 11
oprogramowania muszą je zaktualizować do wersji 1.11
przed aktualizacją oprogramowania do wersji 1.12.
D40X : Zarówno oprogramowanie
firmware A jak i B musi być w
wersji 1.00.
5 Naciśnij OK i wyłącz aparat.
Pobierz i wyodrębnij nowe
oprogramowanie firmware
1 Kliknij prawym przyciskiem na pustym obszarze pulpitu i z
2 Kliknij prawym przyciskiem na łącze Zgadzam się –
http://www.nikonsupport.eu/europe/kdb/en/2009/27323/Pl/d40d40xa_win_pl_ABF.ht...
2010-07-24
menu podręcznego wybierz Nowy > Folder . Nadaj
folderowi dowolną nazwę.
rozpocznij pobieranie na stronie pobierania i wybierz
Save Target As (Zapisz element docelowy jako) . Zapisz
plik do folderu utworzonego w kroku 3-1.
330414894.006.png 330414894.007.png 330414894.008.png 330414894.009.png 330414894.010.png 330414894.011.png
Aktualizacja oprogramowania firmware w modelach D40/D40X
Strona 4 z 11
3 Otwórz folder utworzony w kroku 3-1 i kliknij dwukrotnie
D40 : F-D40-V112W.exe D40X : F-D40X-V101W.exe
Następujące pliki zostaną wyodrębnione do folderu
„D40Update” lub „D40XUpdate” w nowym folderze:
D40 : AD400112.bin (oprogramowanie firmware A do
modelu D40)
Folder „D40Update”
D40X : A40X0101.bin (oprogramowanie firmware A do
modelu D40X)
Folder „D40XUpdate”
Kopiowanie oprogramowania firmware
http://www.nikonsupport.eu/europe/kdb/en/2009/27323/Pl/d40d40xa_win_pl_ABF.ht...
2010-07-24
pobrany plik.
330414894.012.png 330414894.013.png 330414894.014.png 330414894.015.png 330414894.016.png 330414894.017.png 330414894.018.png
Aktualizacja oprogramowania firmware w modelach D40/D40X
Strona 5 z 11
na kartę pamięci
Oprogramowanie firmware można skopiować na kartę pamięci
przez bezpośrednie połączenie komputera z aparatem kablem
USB lub wyjmując kartę pamięci z aparatu i wkładając ją do
czytnika kart pamięci.
Bezpośrednie połączenie USB
Uwaga : Należy użyć zasilacza EH-5/EH-5a i łącznika EP-5 lub
w pełni naładowanej baterii Li-ion EN-EL9/EN-EL9a
wielokrotnego ładowania.
1 Wyłącz aparat i włóż sformatowaną kartę pamięci.
przycisk MENU , wybierz menu
ustawień i przełącz opcję USB na
wartość Mass Storage .
3 Wyłącz aparat i podłącz kabel USB w poniższy sposób.
Kabel USB UC-E4
•Jeśli jest zainstalowany program Nikon Transfer, ulegnie
on automatycznemu uruchomieniu; aby go zakończyć,
naciśnij Exit z menu File .
http://www.nikonsupport.eu/europe/kdb/en/2009/27323/Pl/d40d40xa_win_pl_ABF.ht...
2010-07-24
Informacje o formatowaniu kart pamięci znajdują się w
Przewodniku po fotografii cyfrowej.
2 Po włączeniu aparatu naciśnij
4 Włącz aparat.
330414894.019.png 330414894.020.png 330414894.021.png 330414894.022.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin