Nagi.Lunch_Naked.Lunch.1991.DvDRip.XviD.txt

(49 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{548}{646}Monolith przedstawia
{827}{908}NAGI LUNCH
{963}{1043}Wyst�puj�
{2766}{2850}Muzyka
{2905}{3001}Scenografia
{3045}{3146}Zdj�cia
{3324}{3419}Na podstawie powie�ci|Williama S. Burroughsa
{3605}{3705}Scenariusz i re�yseria
{3731}{3855}�Nic nie jest prawd�. Wszystko jest|dozwolone.� Hassan I Sabbah
{3872}{3953}�M�skie prostytutki �wiata,|nie potrafi�ce poderwa�
{3960}{4044}tylko jednego klienta: siebie.�|William S. Burroughs
{4102}{4176}Nowy Jork, 1953
{4469}{4502}Dezynsekcja.
{5452}{5541}l co, mam ci teraz naplu� w twarz?!|Chcesz?
{5557}{5614}- Tego chcesz?!|- Sko�czy� mi si�.
{5619}{5681}Sko�czy�? To cudownie.
{5696}{5800}Niemo�liwe, �eby si� sko�czy�!|Wyjadasz to, czy co?!
{5816}{5901}- Chi�czyk mi nie dowa�y�!|- Nie ma! W pi�tek!
{6041}{6126}Bardzo �mieszne.|Opowiadasz bardzo �mieszne rzeczy.
{6155}{6183}Sko�czy� si�...
{6191}{6317}Mo�esz to namalowa�, narysowa�,|albo napisa�, ludzie to przeczytaj�,
{6323}{6405}a potem prze�yj� na nowo.|To jedyny tw�j zwi�zek z lud�mi.
{6411}{6536}Nie wolno pisa� od nowa.|To oszustwo i k�amstwo.
{6541}{6624}Zdradzasz w�asne my�li.|Obmy�lanie nurtu,
{6631}{6716}rytmu i uderzenia s��w|to zdrada.
{6738}{6797}A ta jest grzechem, Martin.|Grzechem.
{6816}{6905}Nie akceptuj� twojej katolickiej|interpretacji mojej potrzeby
{6911}{7035}poprawiania|po sto razy ka�dego s�owa.
{7045}{7117}Kluczem... dzi�ki...|jest tu poczucie winy. Nie grzech.
{7123}{7216}Winy, �e nie pisz� najlepiej,|jak mog�, �e nie
{7222}{7350}rozwa�am wszystkiego|pod ka�dym k�tem, nie wa�� s��w.
{7357}{7442}A wina za cenzorowanie|swych najlepszych my�li?
{7477}{7550}Najszczerszych, najg��bszych|prawdziwych my�li?
{7557}{7638}Bo do tego prowadzi twoje|mr�wcze przerabianie.
{7660}{7765}Czy poprawki to cenzura?|Bo je�li tak, to mam przesrane.
{7782}{7842}Wyt�pi� ka�d� racjonaln� my�l.
{7866}{7916}Do takiego doszed�em wniosku.
{7944}{8008}O czym on gada?|Ja m�wi� serio.
{8014}{8036}On te�.
{8119}{8179}Co nowego w sektorze dezynsekcji?
{8200}{8288}Kto� mi wykrada proszek na karaluchy.|Kto� si� na mnie uwzi��.
{8314}{8355}Mo�e potraktuj to jako znak.
{8366}{8416}Mo�e powiniene� spr�bowa� si�|w pornografii?
{8421}{8497}Powie�� na tydzie�, 120 dolc�w.|Powa�na sumka.
{8503}{8606}Mog� ci� spikn�� z wydawc�.|My te� o tym my�limy.
{8622}{8735}Rzuci�em pisanie maj�c 10 lat.|Zbyt niebezpieczne.
{8749}{8837}Tylko je�li kto� ci� czyta.|Dot�d nie mieli�my tego problemu.
{8842}{8906}Znalaz�em sw�j zaw�d.|T�pi� karaluchy.
{8912}{8996}Oczywi�cie, tego potrzeba �wiatu -|pi�miennych t�picieli.
{9136}{9274}Oczywi�cie, jak nie wytropisz wycieku|proszku, b�dzie kiepsko.
{9469}{9519}Zaraz, wy co� o tym wiecie?
{9545}{9663}- W�a�ciwie nie wiemy...|- Podejrzewamy, �e to problem rodzinny.
{10496}{10579}- Bo�e, co ty robisz?|- Nie mia�e� tego ogl�da�.
{10597}{10647}Ale ogl�dam. Co to?
{10697}{10802}Wstrzykuj� sobie proszek na karaluchy.|Mo�e spr�bujesz?
{10844}{10883}A mo�e nie.
{10896}{10953}Sko�czy� mi si� w po�owie zlecenia.
{11032}{11146}Przesta� go zu�ywa�,|racjonuj� go jak surowic�.
{11156}{11252}Rozr�b go ze �rodkiem na|przeczyszczenie, jak wszyscy.
{11267}{11331}Karaluchy zasraj� si� na �mier�.
{11365}{11457}To moja najlepsza posada.|Jak zn�w mi zabraknie, to koniec.
{11607}{11635}To ...
{11722}{11814}...bardzo literackie upojenie.|Bardzo literackie.
{11833}{11891}Czy to dlatego Hank i Martin|o tym wiedz�?
{11916}{12005}Spr�bowali�my go kiedy� razem,|chwilowe natchnienie.
{12011}{12053}lm si� nie podoba�o, mnie tak.
{12126}{12167}Co w tym literackiego?
{12216}{12300}Bardzo w stylu Kafki.|Czujesz si� jak robak.
{12392}{12418}Spr�buj.
{12514}{12544}Nie wiem...
{12640}{12671}Nie wiem.
{12767}{12897}- R�nimy si� metabolizmem...|- Ty i Kafka?
{12933}{13000}My�la�em, �e sko�czy�a�|z dziwactwami.
{13041}{13123}Te� tak s�dzi�am.|Ale chyba nie.
{13270}{13384}Wol� pracowa� z proszkiem|perskim ni� z fluorkiem.
{13411}{13522}Przynajmniej zabija robale|na oczach Boga i klienta.
{13541}{13643}A zostawisz ten krochmal z fluorkiem,|to wszystko ze�r�.
{13649}{13721}Wracasz za par� dni,|a karaluchy spasione jak �winie.
{13766}{13840}W�a�nie, Bill, jak chcesz|troch� przyty�,
{13845}{13979}przejd� z twojej diety ��tego|proszku na smaczny fluorek!
{14022}{14091}Chi�czykowi pomaga.|Zdrowo wygl�da.
{14096}{14147}Widzieli�cie, �eby �yka� t� trucizn�?
{14177}{14224}On jej nie zjada.
{14247}{14316}- To tylko sztuczka.|- Jak to nie zjada!
{14321}{14387}Wdycha go od tak dawna,|�e go tylko roz�miesza.
{14392}{14440}Tak jak karaluchy.
{14745}{14777}William Lee?
{14900}{14998}- O co chodzi?|- Hauser i O'Brien, antynarkotykowa.
{15005}{15111}Zabieramy ci�, Bill. Za|posiadanie podejrzanych substancji.
{15294}{15418}Sporo masz w aktach. Niema�o|proch�w przesz�o ci przez �y�y.
{15438}{15541}Kiedy� by�em niepoczytalny.|Teraz mam �on�, dobr� prac�.
{15561}{15617}To dobrze, Bill, milutko.
{15656}{15696}Ale w takim razie, co to?
{15710}{15816}- T�pi� tym w pracy robaki.|- M�wi, �e to na robaki.
{15822}{15953}- Mo�e m�wi prawd�. Zobaczymy.|- Ja te� ch�tnie popatrz�.
{16031}{16129}Z rozkosz� bym zademonstrowa�,|ale zu�y�em ostatnie pud�o krab�w.
{16162}{16200}Bardzo zabawne.
{16251}{16283}Ale, wiesz...
{16321}{16374}Mamy tu gdzie� chyba robala.
{16381}{16500}Racja! Zobaczymy,|czy ten ��ty kit go zabije.
{17794}{17876}Wr�cimy za chwil�,|zobaczy�, jak ci posz�o.
{18002}{18034}Powodzenia!
{18191}{18326}Williamie Lee, zaaran�owa�em to|wszystko, by porozmawia� w cztery oczy.
{18340}{18387}Jestem twoim oficerem prowadz�cym.
{18426}{18536}- Czym?|- Oficerem. Jeste� moim agentem.
{18541}{18674}Sk�adam raporty do twojego|kontrolera. Ale�, panie Lee,
{18681}{18734}ze mn� nie musi pan gra� komedii.
{18835}{18938}- To by by�o niem�dre.|- Owszem. Powiedz, Bill,
{18963}{19057}m�g�by� wetrze� mi|w usta troch� tego proszku?
{19156}{19205}Jasne.
{19547}{19712}Jak si� mo�na spodziewa�,|mam dla ciebie instrukcje ze sztabu.
{19766}{19844}Chodzi o t� kobietk�.
{19899}{19925}O co?
{19932}{20017}Kobietk�. Twoj� ma�� kobietk�.
{20034}{20103}- Twoj� �on�.|- M�w.
{20131}{20203}Tak naprawd� nie jest twoj� �on�.
{20210}{20303}Jest agentk� Interstrefy Inc.
{20316}{20400}Musisz j� zabi�, zabi� Joan Lee.
{20407}{20482}Musi zgin�� wkr�tce.|W tym tygodniu.
{20488}{20576}l musi to mie� sw�j smaczek.
{20606}{20714}- Interstrefa Inc?|- To organizacja z Interstrefy,
{20719}{20816}przest�pczego wolnego portu|na p�nocnym wybrze�u Afryki.
{20821}{20894}To skupisko zbrodniczych|m�t�w �wiata.
{20905}{21012}Spasiony paso�yt|na podbrzuszu Zachodu.
{21025}{21117}Nie rozumiem. Po co Amerykanka|z klas� jak Joan mia�aby
{21123}{21220}pracowa� dla szemranego|biznesu w stylu Interstrefy Inc?
{21238}{21300}Kto m�wi, �e Joan jest kobiet�?
{21307}{21399}l czy kto� m�wi,|�e w og�le jest cz�owiekiem?
{21427}{21531}- Co masz na my�li?|- Wi�cej nie mog� powiedzie�.
{21666}{21700}Hej, dok�d idziesz?
{21707}{21768}Nie r�b tego!|Drogo za to zap�acisz!
{23266}{23323}Nakryli nas,|musimy ucieka� z miasta.
{23355}{23448}Chwileczk�, co si� dzieje?
{23455}{23507}Aresztowali mnie za ten proszek.
{23532}{23585}Mia�em po nim halucynacje.
{23633}{23702}Cholera wie,|co nagada�em tym gliniarzom.
{23709}{23766}Nawet nie wiem,|jak stamt�d wyszed�em.
{23791}{23843}Przynios�e� racj� proszku na jutro?
{23875}{23922}Przynios�e�?|Tak czy nie?!
{23971}{24068}Bo�e, Joan,|zachowujesz si� jak narkomanka.
{24082}{24150}Poza tym to proszek na robaki!
{24541}{24595}Fakt, troch� jestem uzale�niona.
{24620}{24694}Ale oryginalno�ci nie mo�esz|mi odm�wi�.
{24732}{24783}Sk�d wiedzia�a�, �e ci� nie zabije?
{24823}{24864}Nie wiedzia�am.
{24943}{24995}Poczu�am do niego to przyci�ganie...
{25058}{25158}jakie czuje si�|do dawnego kochanka.
{25244}{25360}Bill, nie wtar�by� mi troch�|proszku w wargi?
{25437}{25468}M�g�by�?
{25546}{25574}Prosz�...
{26956}{26981}Bill?
{27073}{27172}Gdzie si� rano podziewa�e�?|Brakowa�o ci� przy wydawaniu.
{27220}{27312}Mia�em ma�y problem.|Zapodzia� mi si� kanister.
{27366}{27468}S�yszeli�my o tym.|I widzieli�my, jak ci� wyprowadzali.
{27518}{27623}Nie oddali proszku Cohenowi,|podobno to �dow�d�.
{27669}{27714}�enuj�ca sytuacja.
{27757}{27805}Dlatego chcia�e� zw�dzi� m�j?
{27893}{27964}To niemi�e s�owo.|�Zw�dzi�.
{28069}{28206}Pracuj� u przyjaciela.|Wije zrobi�y si� u niego
{28212}{28321}po prostu bezczelne,|atakuj� jego dzieci.
{28327}{28470}M�wi� ci, nie ty pierwszy|wpad�e� w proszek po uszy.
{28512}{28594}Id� do niego, pomo�e ci.
{28633}{28737}Doktor A. Benway,|lekarz domowy.
{28782}{28818}Proszek na robaki?
{28849}{28902}- Chodzi o proszek perski?|- Tak.
{28973}{29043}Mam wielu pacjent�w|zajmuj�cych si� dezynsekcj�.
{29061}{29177}Lepiej pom� kumplowi si� z tego|wygrzeba�, bo go to zabije.
{29197}{29274}- Jak go sk�oni� do kapitulacji?|- S�ucham?
{29289}{29329}Jak go odzwyczai�?
{29438}{29481}Zmieszaj proszek z tym.
{29491}{29571}Po kryjomu stopniowo|zwi�kszaj ilo�� czarnego proszku.
{29577}{29645}Szybko straci upodobanie do|proszku perskiego.
{29813}{29887}- Jak to dzia�a?|- Naturalnie.
{29903}{29987}Zrobiony jest z wodnego wija|brazylijskiego
{29993}{30043}czy czego� r�wnie egzotycznego.
{30049}{30116}Hamuje po prostu reakcj� m�zgu|na proszek.
{30138}{30232}Pacjent oboj�tnieje na proszek,|uzale�nienie znika.
{30284}{30316}Efekty uboczne?
{30343}{30391}Nic zaskakuj�cego pacjenta.
{30426}{30541}�eby zastosowa� kuracj�,|musz� sko�owa� troch� proszku.
{30585}{30616}Sko�owa�?
{30646}{30731}Nie pr�bujesz chyba wykorzysta�|starego doktora?
{30749}{30786}Szukam tu pomocy.
{30826}{30858}Oczywi�cie.
{31010}{31088}Bo�e, pachnie jak...
{31108}{31151}...nadpsuty ser.
{31215}{31282}Zobaczysz, jak g�adko to dzia�a.
{31322}{31369}Czarny proszek zniknie.
{31581}{31644}Nie zostawi zapachu|ani przebarwie�.
{31675}{31767}Jest jak agent, kt�...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin