ZIOŁOLECZNICTWO - PORADNIK LEKARZY POLSKICH.pdf

(5112 KB) Pobierz
Ziołolecznictwo - Poradnik dla lekarzy
ZIO Ł ŁOLECZNICTWO
WYDANIE III
CIESZYŃSKA DRUKARNIA WYDAWNICZA, CIESZYN, UL. POKOJU 1
39576388.009.png 39576388.010.png 39576388.011.png
AUTORZY
Prof. dr hab. med. Julian Aleksandrowicz
Prof. dr. hab. med. Alfons Chodera
Dr fil. Jan Dobrowolski
Drmed.WitoldDudioki
Doc. dr hab. med.BirutaFąrowic
Dr med. Jerzy Hofman
Dr med. Maria Jurewicz
Dr med. Adam Kazior
Prof. dr hab. med. Jan Kowalewski
Doc.drhab.arm.JanKrupioki
Pro.dr.hab.med.JolantaKrupioka
Prof. dr. hab. med. Piotr Kubikowski
Prof. dr. hab. med. JanŁaocucki
Dr hab. n. farm. lek. Janina Majcherczyk
Doc.dr.hab.arm.lekanderOżarowki
Dr med. Bogdan Pirwitz
Dr med. Wojciech Rewerski
Drmed.rkadiuStaocyk
Pro.drhab.med.KaimierStawioki
Dr med. Augustyn Szozda
Pro.drhab.med.JanSymaoki
Dr med. Andrzej Tilszer
Doc. dr hab. med. MichałTroyoki
Prof. dr hab. fil. Irena Turowska
39576388.012.png
ZIO Ł ŁOLECZNICTWO
PORADNIK DLA LEKARZY
podredakcją
doc.drahab.LEKSNDROŻROWSKIEGO
WYDANIE III
WARSZAWA 1982
PTWOWYZKŁDWYDWICTWLEKRKICH
39576388.001.png 39576388.002.png 39576388.003.png 39576388.004.png
©CopyrightbyPastwowyZakładWydawictwLekarskich
Warszawa 1976, 1980, 1982
Redaktorzy
mgr DanutaBurlioka
mgr Krystyna Niecikowska-Jatrzbka
mgr nnaOłdachowka
mgr ElżbietaPadło
mgr Jadwiga Zawadzka
mgr ZoiaŻakowka
Redaktor techniczny
Teresa Sajdakowska
Korektorzy
Irena Grzybowska
MałgorzataKomicka
Projekt oprawy
Joanna Chmielewska
ISBN 83-200-0640-6
PTWOWYZKŁDWYDWICTWLEKRKICH— WARSZAWA 1982
Wydanie III — predrukwyd.II.Nakład50000+250eg.Objtoda.w.49,2 = 49
a.d. Papier druk. sat. kl. V, 63 g, 82 X 104 cm. Oddanodokładaniawkwietniu
1982r.Podpianododrukuwewreniu1982r.Drukukooconowpadierniku
1982 r. Zam. nr 310-K-82. B-20
CIESZYŃSKA DRUKARNIA WYDAWNICZA, CIESZYN, UL. POKOJU 1
39576388.005.png 39576388.006.png 39576388.007.png
PRZEDMOWA
Drugie wydanie „Ziołolecznictwa” ukazuje się w okresie, gdy nastąpiła
faktyczna akceptacja leków pochodzenia roślinnego, które z pozycji
zaledwie tolerowanych środków para-medycznych awansowały na
„współpartnerów” chemioterapeutyków. Złożyło się na to wiele przyczyn,
ale dwie spośród nich wydają się najważniejsze. Pierwszą było
ujawnienie, jak dalece niektóre z ubocznych działań leków syntetycznych
są szkodliwe, a nawet groźne dla ludzi, szczególnie dla dzieci, kobiet w
ciąży, osób w wieku podeszłym i rekonwalescentów po ciężkich
chorobach lub operacjach. Drugą okolicznością było to, że nowoczesna
medycyna nie poczyniła znaczących postępów w leczeniu wielu chorób
przewlekłych, że ma również trudności w opanowaniu niektórych
zakażeń endogennych, takich jak biegunki dziecięce, zatrucia pokarmowe
lub zespoły czerwonkowe, pomimo wykrycia około 100 tysięcy
antybiotyków, z których 150 znalazło zastosowanie w lecznictwie. Jeśli
dodamy, że najczęstszą przyczyną zgonów jest od lat choroba krążeniowa
oraz nowotwory, to sukcesy medycyny nie wydają się rewelacyjne, jak
się powszechnie sądzi, a masowe stosowanie silnie i szybko działających
leków syntetycznych niekoniecznie i nie zawsze jest uznawane za cechę
nowoczesności.
Preparaty ziołowe mogą oddać nieocenione usługi nie tylko w
schorzeniach przewlekłych, gdy stosuje się je jako leki główne, lecz także
w stanach ostrych i podostrych, gdy towarzyszą chemioterapeutykom
jako środki pomocnicze, uzupełniające, synergiczne lub przemienne.
Nowocześnie pojmowane ziołolecznictwo polega na racjonalnym
wykorzystaniu różnorodnych właściwości leczniczych wyciągów
roślinnych, izolowanych związków czynnych i specyfików ziołowych
oraz na skutecznym łączeniu ich z chemioterapeutykami, jeśli zajdzie
tego potrzeba. W opanowaniu tej trudnej umiejętności pomocna będzie
niniejsza książka (przedruk II wyd.), opracowana przez zespół
specjalistów. Uwzględniono w nim najnowsze dane z piśmiennictwa
naukowego, zarówno odnośnie do właściwości i składu chemicznego
samych roślin leczniczych, jak i działania farmakologicznego oraz
zastosowania klinicznego wielu preparatów i specyfików ziołowych.
Spełniając życzenia wielu lekarzy, w części ogólnej książki zamieszczono
preparaty roślinne wytwarzane w krajach socjalistycznych i w niektórych
krajach zachodnich. W porównaniu z wydaniem poprzednim rozszerzono
część specjalistyczną książki o cztery nowe rozdziały: „Choroby oczu”,
„Choroby jamy ustnej”, „Choroby nosa, gardła, krtani i uszu” oraz
39576388.008.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin