Obcy 3 - Alien 3 (1992) (Wersja Reżyserska) CD2.txt

(29 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{105}{165}Co zamierzacie z tym zrobi�?
{192}{240}Stary, ale to �mierdzi!
{568}{660}- To g�wno strasznie �mierdzi.|- No to nie oddychaj pieprzonymi oparami.
{662}{733}Jestem z nimi w pieprzonej rurze.|Jak mam nimi nie oddycha�!
{736}{814}Mam na my�li, nie oddychaj g��boko.
{817}{898}Wiesz, mi to pomaga.
{1103}{1156}T�sknisz za doktorkiem, co?
{1221}{1281}Dlaczego tak s�dzisz?
{1284}{1339}My�la�em, �e byli�cie ze sob� bardzo blisko.
{1402}{1473}Co� mi si� zdaje, �e odwiedzi�e�|par� dziurek od klucza.
{1475}{1585}- Tylko tak s�dzi�em..|- Oh!
{1693}{1782}- Wszystko wporz�dku?|- Taa.
{1785}{1893}Nie wiem co powiesz... ale... uh,|jak dla mnie nie wygl�dasz w porz�dku, siostrzyczko.
{1935}{1982}Nic mi nie jest.
{2068}{2126}Nienawidz� tego miejsca.
{2211}{2257}Wow.
{2260}{2321}Co� jest tu na pewno z nami.
{2377}{2444}Nie zapalaj ognia, dop�ki|nie dam zna�.
{2447}{2508}To b�dzie sygna�..
{2510}{2589}Widzia�e�? Zapami�tasz to?
{2696}{2737}Cholera!
{3905}{3962}Pom� Mi!
{4192}{4244}Poczekaj na jebany sygna�!
{4429}{4462}Padnij!
{4581}{4663}Dalej! Musimy znale��|rozpryskiwacze wody!
{4665}{4716}Musimy pom�c tym facetom!
{4913}{5007}Dalej! Ruchy! Ruchy!
{5009}{5071}Idziemy do �mietnika.|Nie otwieraj drzwi!
{6505}{6576}Nie! Nie!
{6578}{6623}Wszystko w porz�dku.
{6625}{6729}Wszystko w porz�dku.|Mamy ciebie.
{6732}{6805}Ugaszony.
{7040}{7104}Junior! Junior!|Zejd� na d� i go odetnij.
{7128}{7190}Musimy go st�d wydosta�.
{7341}{7429}Rusz si�.|Wyprowadzamy Ci� st�d.
{7580}{7652}Junior! Za Tob�!
{7654}{8010}Na co czekacie, otw�rzcie dzwi.
{8013}{8082}Szybciej! Ruszaj si�!
{8085}{8146}Chod� tu pojeba�cu!
{10371}{10446}Nawet dla tych,|kt�rzy polegli...
{10449}{10540}jest czas na rado��.
{10573}{10675}Oddajemy honor ich odwadze.
{10677}{10764}B�d� �y� wiecznie.
{10848}{10931}Ci, kt�rzy umarli, nie umarli.
{10933}{11000}Przenie�li si�.
{11003}{11078}Przeniesli si� do wy�szego miejsca.
{11093}{11157}Szalone bekarty.
{11160}{11251}Andrews nazywa� ich boskim oddzia�em Dillon'a.|Trzyma� ich z dala od k�opot�w.
{11294}{11360}- Nie jeste� typem religijnego cz�owieka.|- Ja?
{11362}{11426}Nie, do diab�a. Ja mam prac�.
{11459}{11513}Sp�jrz, uhh...
{11516}{11586}Licz�, �e oddzia� ratunkowy przyb�dzie tutaj|w ci�gu czterech lub pi�ciu dni...
{11589}{11639}sze�ciu, mo�e.
{11641}{11760}Otworz� drzwi, wejd� tam|z najnowsz� broni� i zabij� to co�.
{11823}{11914}- Czego si� od nich dowiedzia�e�?|- Niewiele.
{11917}{11976}Otrzymali�my wiadomo��.
{11978}{12049}I p�niej otrzymali�my co�,|co m�wi�o, �e jeste� nadrz�dnym priorytetem.
{12093}{12145}Nie wprowadzili nas za bardzo.
{12148}{12224}jestesmy na samym ko�cu|ich listy zmartwie�.
{12226}{12279}A co w�wczas, je�eli nie b�da|chcieli tego zabi�?
{12330}{12405}- Tylko zabra�?|- W�a�nie.
{12408}{12509}Oni nie s� lunatykami, wiesz?|Musz� to zabi�.
{12512}{12561}Racja?
{12725}{12797}Morse, prosz�, poluzuj mnie.
{12800}{12884}- Nie ma kurwa mowy.|- No dalej stary. To boli.
{12887}{12933}Oh, przepraszam.
{12936}{13012}Daj spok�j. Nic nie zrobi�em.
{13015}{13123}- Nie m�w do mnie.|- Prosz�, Co ja takiego zrobi�em... prosz�.
{13125}{13234}Powiem Ci, co zamierzam zrobi�.|Zamierzam siedzie� tutaj i pilnowa�|Twojego ty�ka, tak jak powinienem.
{13237}{13299}Nie potrzebuj� �adnych|pieprzonych problem�w z Dillonem.
{13301}{13393}Wszystko co zrobi�em, to powiedzia�em im o smoku.|Co to zrobi�o Boggsowi i Rainsowi.
{13396}{13482}Nie k�ama�em. Widzia�e� to.
{13485}{13529}Pierdolone ''A'' Widzia�em.
{13532}{13589}Oh, prosz�.
{13592}{13663}Je�li to si� tu dostanie,|jestem martwy. Nie mog� ucieka�.
{13665}{13713}Stary, to tutaj nie przyjdzie.|Schwytali�my to co�.
{13805}{13876}Wi�c po co to wszystko?|No daj spok�j. Poluzuj mnie, cz�owieku.
{13924}{14013}Czy nie zawsze cz�stuje|Ciebie pierwszego papierosami?
{14016}{14109}- Taa.|- Nie jestem Twoim przyjacielem?
{14112}{14229}Kocham Ci�, Morse.
{14258}{14316}Dlaczego nie?
{14434}{14494}Ale zachowuj si�.|Bez w��czenia si� kurwa wsz�dzie...
{14497}{14555}albo jedyne co dostane to opierdol.
{14753}{14841}- Wie� gdzie go trzymaj�?|- W zbiorniku na odpady.
{14844}{14949}Przyskrzynili�my palanta.|Mam nadziej�, �e na dobre.
{14952}{15047}- Musz� to zn�w zobaczy�.|- O czym Ty kurwa m�wisz?
{15132}{15201}Nigdy wi�cej papieros�w dla Ciebie.
{15385}{15488}Wi�c, pierwsza cz�� za nami.|A teraz co powiemy?
{15491}{15542}- Powiedz im, �e go z�apali�my.|- Racja.
{15569}{15668}- Jak go nazwiemy?|- Xenomorph.
{15671}{15718}W porz�dku.
{15743}{15816}- Przeliteruj.
{15819}{15878}Tutaj.
{16028}{16200}Uwi�zili�my Xenomorpha. Prosimy o zezwolenie na unicestwienie go.
{16205}{16309}Hej, poczekaj. Nie mo�emy go zabi�.|Nie mamy �adnej broni, mam racj�?
{16311}{16366}W�a�nie.
{16433}{16465}Widzisz? To wszystko co nam m�wi�.|Traktuj� nas jak g�wno.
{16500}{16600}Oddzia� ratunkowy przyb�dzie w ci�gu 12h.|Brak pozwolenia. Unika� kontaktu do przybycia oddzia�u ratunkowego.
{16675}{16750}BRAK POZWOLENIA.
{17100}{17209}- Ze mn� i beze mnie teraz?|- O czym ty do cholery m�wisz?
{17212}{17273}M�w do mnie, bestio.
{17276}{17404}Nie mo�esz tam wej��, Dickens.|Ten wielki skurwiel po�re Ci� �ywcem.
{17629}{17691}Przepraszam.
{17693}{17765}Przepraszam, przepraszam, przepraszam,|przepraszam, przepraszam.
{18372}{18419}Powiedz mi, co robi� dalej.
{19119}{19185}A wi�c, wmawiasz mi, �e oni przyb�d� tu|aby zabra� to co�?
{19188}{19266}Taa, spr�buj�.|Oni nie chc� tego zabi�.
{19269}{19328}My musimy znale�� na to spos�b|zanim oni si� tutaj zjawi�.
{19330}{19427}Dlaczego musimy to zabija�?|Przed chwil� powiedzia�e�, �e firma po to si� zjawi.
{19429}{19502}Dok�adnie.|Oni chc� to spowrotem.
{19505}{19571}- Jako rodzaj broni.|- Taa, a co w tym z�ego?
{19573}{19628}Oni nie s� w stanie tego kontrolowa�.|Nie rozumiej� tego. To zabije ich wszystkich.
{19631}{19705}Tak jak m�wi�em,|co w tym z�ego?
{19708}{19811}Nic nie ma w tym z�ego poza...|poza tym, �e zginie wielu niewinnych ludzi.
{19901}{19973}My�la�em, �e jeste�|religijnym cz�owiekiem.
{19976}{20037}Nie rozumiesz, prawda?
{20084}{20183}�wiat poza t� planet�|dla nas nie istnieje.
{20210}{20276}My mamy sw�j w�asny|ma�y �wiat w�a�nie tutaj.
{20278}{20366}To niewiele, ale jest to nasze.
{20369}{20433}Wi�c pierdolcie si� wszyscy inni.
{20436}{20550}Nie. Pierdoli� ich.
{20611}{20693}- Hej, Dillon?|- Tak?
{20696}{20829}Uh, Dillon, mamy|malutki problem...
{21227}{21279}No to kurwa zajebi�cie!
{21281}{21368}Po�a�owania godny,|g�upi skurwysyn wypu�ci� go.
{21371}{21434}Ma, na co kurwa zas�u�y�.
{21437}{21536}No wi�c, co teraz zrobimy?
{21539}{21615}Andrews mia� racj�. Powinnismy trzyma� tego|zasra�ca zapuszkowanego.
{21697}{21722}W porz�dku?
{21725}{21800}Olej j�. Sprawy wymykaj� si� spod kontroli.|Co robimy?
{21803}{21865}W�a�nie to powiedzia�em.
{21868}{21964}Jeste� g�upim palantem, kt�ry uwolni� Golica.|Ty ma�e, rozdeptane g�wno!
{21966}{22008}Przesta�cie pierdoli�!.
{22011}{22111}Powiedz swemu krety�skiemu|szefowi, �eby si� wzi�� w gar��!
{22113}{22168}Co s�dzisz?
{22171}{22222}Musz� si� dosta� do statku ratunkowego.
{22225}{22323}- Czemu? Co si� sta�o?|- Musz� u�y� neuroskanera.
{22366}{22435}- Nie wygl�dasz za dobrze.|- A kogo to obchodzi! Co zrobimy?
{22437}{22510}Chcesz dosta� w mord�, t�py onanisto?
{22513}{22552}Zakmnijcie si�|i przesta�cie sia� panik�!!
{22555}{22621}Panik�! Jeste� tak g�upi, �e nie umiesz|tego przeliterowa�.
{22624}{22745}- Nie m�w mi o panice!|- Powinnismy panikowa�!|- Zamknijcie si�! Obaj!
{22797}{22845}Zamknijcie si�!
{23237}{23312}- C�, brak mi ju� pomys��w!|- To mnie nie dziwi.
{23351}{23410}- Co na zewn�trz?|- O, �wietny pomys�!
{23413}{23488}S�o�ce nie wschodzi jeszcze przez dwa dni,|jest minus 40 stopni.
{23490}{23561}Oddzia� ratunkowy jest 10 godzin drogi st�d.|To czyni spraw� jasniejsz�!
{23564}{23635}Chcesz, �eby�my tu zostali i pozwolili,|�eby to nas ze�ar�o na obiad?
{23637}{23724}Zbierz razem wszystkich, co zostali.
{23727}{23828}Przyprowad� ich pod piec hutniczy...
{23831}{23882}Dobra.
{23959}{23976}Gdzie ona posz�a?
{24648}{24740}Pom�c ci?
{24742}{24837}Nie chcia�em ci� wystraszy�.
{24839}{24894}Nie powinna� si� sama kr�ci�.
{24897}{24972}Wy�wiadcz mi przys�ug�|i zajmij si� klawiatur�, co?
{25021}{25081}Dobra.
{25308}{25360}- Co mam robi�?|- Naci�nij B lub C.
{25363}{25403}A co jest C?
{25405}{25474}- "Poka� bio-funkcje"?|- W�a�nie to.
{25537}{25601}Dobra, jeste�my. Co dalej?
{25604}{25665}Niech przeleci ca�y cykl.
{25668}{25718}S�abo wida�.
{25721}{25794}Naci�nij wyostrzenie.
{26237}{26282}Patrz na to.
{26457}{26503}Nie mam poj�cia, jak to odczytywa�.
{26505}{26588}Krwotok poka�e si� jako ciemna plama.
{26725}{26787}Szukaj...
{26789}{26858}cieniutkich|prze�ama� u... podstawy czaszki.
{26861}{26911}Cieniutkie bia�e linie.
{27109}{27155}Co to jest?
{27211}{27266}Chyba masz jednego w sobie.
{27291}{27358}To niemo�liwe!
{27425}{27482}Jak to wygl�da?
{27592}{27687}- Okropne.|- Musz� to zobaczy�.
{27749}{27794}- Zatrzymaj!|- Lepiej na to nie patrz.
{27797}{27842}Zatrzymaj to!
{28453}{28499}Przykro mi.
{28602}{28709}W porz�dku. Pieprzone co� jest na wolno�ci.|To tam jest.
{28712}{28783}Oddzia� ratunkowy jest w drodze|z broni� i innym g�wnem.
{28785}{28845}W chwili obecnej|nie ma tutaj bezpiecznego miejsca.
{28880}{28926}Ale zostajemy tutaj,|w holu monta�owym.
{28929}{29013}To miejsce nigdy nie mia�o|�adnej klimatyzacji.
{29016}{29057}Je�eli to si� tu pojawi,|musi przej�� przez jedne z tych drzwi.
{29060}{29128}ustawimy stra�e,|�eby�my wiedzieli kiedy to si� b�dzie zbli�a�.
{29131}{29256}W mi�dzyczasie,le�cie p�asko |i b�d�cie gotowi...
{29258}{29314}w razie gdyby wybi�a wasza godzina.
{29317}{29440}Dlaczego nie przestaniesz pieprzy�, Dillon.
{29443}{29490}Bedziemy tutaj uwi�zieni|jak szczury.
{29493}{29582}Masz bro�? Masz n�?|To wyjmi...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin