Jak wygrac w biznesie.pdf

(2435 KB) Pobierz
377224291 UNPDF
377224291.001.png
Ten darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko
i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek
zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej od-
© Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Marek Zabiciel
rok 2010
Data: 27.10.2010
Tytuł: Jak wygrać w biznesie – fragment utworu
Autor: Marek Zabiciel
Projekt okładki: Janusz Skierkowski
Redakcja: Magdalena Michalak, Sylwia Fortuna
Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej
książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowie-
dzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie
praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” nie pono-
szą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzy-
stania informacji zawartych w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
377224291.002.png
SPIS TREŚCI
Część I . ................................................................................12
I. Czego się boimy? . ..........................................................13
II. Przyczyny powstawania nowych firm . ..........................17
3. Chęć tworzenia .............................................................20
4. Udowodnię sobie . ..........................................................20
5. Chęć niesienia pomocy innym . ......................................21
6. Ucieczka od bólu ...........................................................22
7. Chęć dominacji nad innymi . ..........................................23
8. Ja wam teraz pokażę . ...................................................25
9. Zemsta ..........................................................................26
10. Robienie kasy . .............................................................26
III. Wybór profilu działalności . ...........................................29
1. Co decyduje o
pomyślności przedsięwzięcia?
wizją końca
. .......................................................................34
. ................................................35
Rób to, co kochasz . .............................................................................35
Nie kieruj się tylko chęcią zysku . .........................................................38
Dostosuj działalność do typu swojej osobowości . ...............................38
Rób to, na czym się znasz . ..................................................................39
Wykorzystaj swoje uczucia . .................................................................40
Spójrz w
.............................................................................41
Rozwijaj swoje talenty . ........................................................................42
Pisz i
. .....................................................43
3. Podejmij ostateczną decyzję . ........................................46
IV. Planowanie — założenia wstępne . ...............................48
1. Wysokość kapitału początkowego . ................................48
Jaką kwotą dysponujesz? . ...................................................................49
Jakie w
myśl, pisz i
myśl
.........................50
2. Solo czy w
. .......................................................51
...............29
Oprzyj się na solidnych fundamentach . ...............................................29
Koncentracja na wybranym sektorze . ..................................................31
Zaczynaj z
2. Jak trafić w
dziesiątkę?
myśl, pisz i
spółce?
........................51
Zalety spółek . ......................................................................................52
Kiedy spółka ma perspektywę rozwoju i
innymi?
...........................52
Zaplanuj, jak będziecie się rozchodzić . ...............................................53
Ustalcie wspólną wizję . ........................................................................54
Podzielcie się obowiązkami . ................................................................54
3. Wybór formy prawnej ....................................................55
Poznaj dokładnie wszystkie formy prawne . .........................................56
Która z
przeżycia?
działalności? . .......................................................................................56
4. Zaplanuj wielkość zatrudnienia . ....................................57
Ile osób będzie potrzebnych w
............58
Jakie kwalifikacje powinny mieć te osoby? . ........................................58
Dostosuj miejsce do profilu Twojej działalności . ..................................60
Nie zadowalaj się byle czym . ...............................................................61
V. Badanie rynku . ................................................................63
1. Analiza konkurencji . ......................................................63
Sprawdź, ile na rynku działa firm o
pierwszym roku działalności?
działalności . .........................................................................................64
Zbierz maksymalnie dużo informacji na ich temat . ..............................65
Jakie są ich silne i
podobnym do Twojego profilu
. .......................................................65
słabe punkty?
.................................................66
Sprawdź je jako klient . .........................................................................66
2. Analiza produktów i
.............68
Rozmowy środowiskowe . ....................................................................72
Rozmowy branżowe . ...........................................................................72
Przygotowanie gruntu potencjalnych odbiorców . ................................73
Analizuj każde „za” i
ofert reklamy i
marketingu
. ............................................................74
.......................................................................................75
4. Poznaj najnowsze technologie . .....................................76
Nieustannie szukaj nowych technologii . ..............................................76
Sprawdź, co się zmieniło w
Twojej branży na przestrzeni 100 lat
.......78
..78
5. Poznaj właścicieli firm . ..................................................80
VI. Wybór strategii i
jakich technik, metod i
narzędzi korzysta lider w
branży
. .........................................82
rozwiązań
Co skłania nas do tego, by zakładać spółki z
istniejących form prawnych najlepiej nadaje się do Twojej
„przeciw”
Pytaj i
Sprawdź, z
377224291.003.png
. ........................................86
Nie zmieniaj fundamentalnych założeń . ..............................................88
Szukaj, dopóki nie znajdziesz . .............................................................89
Opieraj się na faktach . .........................................................................89
4. Wykorzystaj kreatywność . .............................................89
Rysuj własne mapy procesów . ............................................................91
5. Wybierz nazwę firmy . ....................................................91
Nazwa firmy . ........................................................................................91
Logo . ....................................................................................................93
Hasło reklamowe . ................................................................................94
Kolory . .................................................................................................95
Kształty . ...............................................................................................96
Obrazy . ................................................................................................96
Łatwość identyfikacji . ...........................................................................96
Połączenie ze stroną www . .................................................................97
Szyldy . .................................................................................................98
Spójność marki . ...................................................................................98
6. Dlaczego klient Cię kupi? . .............................................99
Jakiego klienta chcesz obsługiwać? . ...................................................99
Co chcesz dać swojemu klientowi? . ..................................................100
Co spowoduje, że klient wróci? . ........................................................101
Czym szczególnym się wyróżniasz? . ................................................102
Na ile Twoja usługa ulepszy życie innych ludzi? . ..............................103
7. Dokonaj analizy finansowej .........................................104
Koszty . ...............................................................................................104
Plan rentowności . ..............................................................................106
Określenie celów finansowych . .........................................................107
Lewizna to równia pochyła . ................................................................110
8. Mała Ideologia i
gdzie braki?
Mała Misja
..........................................111
. ...........................................112
Mała Misja — po co istnieje firma? . ...................................................113
9. Dobierz odpowiednich partnerów i
......114
Biuro rachunkowe . .............................................................................115
poddostawców
Każdą grupę danych dokładnie przemyśl . ...........................................83
Gdzie musisz się dostosować? . ..........................................................84
Gdzie są punkty nasycenia, a
Mała Ideologia — co, komu i
dlaczego?
Zgłoś jeśli naruszono regulamin