Skrypt PNF.pdf

(1735 KB) Pobierz
288896106 UNPDF
Spis treści
Proprioceptive Neuromuscular Facilitation 1
Krótki zarys historii PNF 2
System szkolenia IPNFA 3
Koncepcja PNF 4
Filozofia PNF 5
Zasady główne torowania (facilitacji) w koncepcji PNF 6
Kontakt manualny 7
Kontakt werbalny 8
Kontakt wizualny (wzrokowy) 9
Opór manualny 10
Trakcja......................................................................................................... .11
Aproksymacja (kompresja)....................................................................... 12
Stretch
1 3
Mechanika ciała terapeuty
..
14
Irradiacja (promieniowanie pobudzenia)
i wzmocnienie (reinforcement)
15
Normal Timing
...16
Timing for emphasis
..........17
Sumacja bodźców
18
Wzorce ruchowe (patterns)
19
Wzorce ruchowe łopatki i miednicy
20
Kombinacje wzorców ruchowych łopatki i miednicy
21
Wzorce KG
22
Wzorce KD
26
Wzorce ruchowe głowy i szyi
30
Wzorce ruchowe dla tułowia
31
Lifting
31
Choping
32
Prioprioceptive
Neuromuscular
Facilitation A. Lizak IPNFA Instruktor
288896106.006.png 288896106.007.png 288896106.008.png 288896106.009.png 288896106.001.png 288896106.002.png
Spis treści c.d.
Praca na macie 33
Fazy kontroli motorycznej 34
Praca na macie - zmiana pozycji 35
Techniki stosowane w koncepcji PNF 36
Podział technik stosowanych w koncepcji PNF 37
Techniki 38
Ruchy bilateralne kończyn 48
Bilateralne Symetryczne(Przykłady) 49
Bilateralne Symetryczne Naprzemienne (Przykłady) 50
Bilateralne Asymetryczne Naprzemienne (Przykłady)...................51
Bilateralne Asymetryczne (Przykłady).......................................52
Analiza i nauka chodu.................................................................................. 53
Ćwiczenia przygotowujące do chodu....................................................... 56
Funkcje wegetatywne
57
Karta badania PNF
59
Proprioceptive
Neuromuscular Facilitation A. Lizak IPNFA Instruktor
288896106.003.png
Proprioceptive Neuromuscular
Facilitation
P - proprioceptywne, stymulujące receptory
ciała
N - nerwowo-mięśniowe, aktywizujące
struktury nerwowo-mięśniowe
F - facilitacja, ułatwianie, pomoc, torowanie
P
- People
N
- Need
F
- Fun
Prioprioceptive
Neuromuscular Facilitation A. Lizak IPNFA Instruktor
1
T
288896106.004.png
Krótki zarys historii PNF
Lata 40 - Siostra Kenny pracuje z chorymi na Poliomyelitis, wykorzystując
ruchy naturalne.
1946 - Dr Herman Kabat wraz z Margaret (Maggie) Knott pracują nad
rozwojem koncepcji PNF w Vallejo (Kalifornia).
1953 - Dorothy Voss dołącza do zespołu.
1956 - Pierwsza książka o koncepcji PNF.
1957 - Dr Sedgewick Mead obejmuje kierownictwo Kaiser Foundation
w Valiejo. Dalszy rozwój koncepcji w kierunku pracy z pacjentami z
innymi schorzeniami.
Lata 50 - Pierwsze trzy- i sześciomiesięczne kursy w Vallejo, gdzie
terapeuci z wielu krajów uczą się praktycznego i teoretycznego PNF.
Lata 70 - Maggie Knott daje pierwsze kursy w Europie (Bad - Ragaz
w Szwajcarii),
1978 - Maggie Knott umiera. Jej pracę przejmują Oei Hvistendahl, Marie-
Luise Hink-Mangold oraz Susan Adler.
Lata 80 - Powstaje IPNFA - międzynarodowa organizacja zrzeszająca
instruktorów PNF oraz ludzi zainteresowanych tą koncepcją
Lato 1997 - Inge Berlin - Senior Instructor prowadzi w Warszawie,
pierwszy w Polsce, licencjonowany przez IPNFA kurs podstawowy.
Czerwiec 1998 - Sue Adler - Senior Instructor prowadzi w Warszawie
drugi kurs podstawowy.
Styczeń 1999 - Marcel Grzebellus - Advanced Instructor prowadzi w
Warszawie pierwszy kurs rozwijający zakończony egzaminem i
wręczeniem pierwszych w Polsce certyfikatów IPNFA uprawniających
do pracy w koncepcji PNF z pacjentami z różnych dziedzin medycyny.
14 kwietnia 1999 - w Warszawie, odbywa się zebranie grupy
założycielskiej, w celu utworzenia organizacji zrzeszającej pierwszych
w Polsce terapeutów PNF pod nazwą"PNF w Polsce - Stowarzyszenie
na Rzecz Rehabilitacji Funkcjonalnej".
Styczeń 2002 -siedziba Stowarzyszenia zostaje przeniesiona do
Krakowa.
Prioprioceptive Neuromuscular Facilitation A. Lizak IPNFA Instuktor
2
System szkolenia IPNFA
(International PNF Association)
1. Kurs podstawowy -100 godzin lekcyjnych
półroczna przerwa na pracę z pacjentem
3A. Kurs rozwijający (3A) - 50 godzin lekcyjnych
półroczna przerwa na pracę z pacjentem
alternatywnie:
3B. Kurs rozwijający (3B) - 50 godzin lekcyjnych
półroczna przerwa na pracę z pacjentem
lub
4. Kurs kliniczny - PNF w ortopedii, neurologi (4)
50 godzin lekcyjnych
półroczna przerwa na pracę z pacjentem
5. Kurs egzaminacyjny (5) - 50 godzin lekcyjnych
dający tytuł Międzynarodowego Certyfikowanego Terapeuty PNF
(kurs w języku angielskim)
Proprioceptive
Neuromuscular Facilitation A. Lizak IPNFA Instuktor
3
288896106.005.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin