John Eldredge-Dzikie serce. Tesknoty męskiej duszy.pdf

(784 KB) Pobierz
13305022 UNPDF
John Eldredge
Dzikie serce
Tęsknoty męskiej duszy
Przełożyła: Justyna Grzegorczyk
Tytuł oryginału Wild at Heart
Published in Nashville, Tennessee, by Thomas Nelson, Inc.
© Copyright by John Eldredge, 2001 © Copyright for the Polish edition by
Wydawnictwo W drodze, 2003
Redaktor Lidia Kozłowska
Redaktor techniczny Justyna Nowaczyk
Projekt okładki i stron tytułowych Agnieszka Bartkowicz
Cum permissione auctoritatis ecciesiasticae
ISBN 83-7033^181-4
Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze, Poznań 2003 ul.
Kościuszki 99, 60-920 Poznań teł. i faks (061) 852 39 62 e-mail:
13305022.001.png
Dla Samuela, Blainea i Luke'a. Kocham wasze wojownicze serca. Z
pewnością macie to, co potrzeba.
Wiośnie skończyłem czytać nową książkę Johna Eldredge 'a, Dzikie serce. Jestem
głęboko poruszony jej treścią. Nie czytałem tak dobrej i inspirującej książki od co
najmniej pięciu łat. Latem planuję sięgnąć po nią ponownie, tym razem jednak
będę czytał o wiele wolniej. Eldredge dzieli się wspaniałymi pomysłami, które
przedstawia w sposób twórczy i, co ważne, bez frazesów. Jeśli czytelnik zdecyduje
się wyruszyć wraz z nim w tę cudowną wędrówkę, w jego umyśle otworzą się nowe
perspektywy. Jego poglądy, jeśli chodzi o nazwanie zranień, odważne zmierzenie się
z nimi i leczenie ich aż do skutku, okażą się z pewnością pomocne dla wielu
mężczyzn. Książkę tę powinien przeczytać każdy mężczyzna, jego żona i każda
matka mająca syna.
C HARLES R. S WINDOLL 28 czerwca 2001
Podziękowania
Proszę, aby moje podziękowania zechcieli przyjąć wszyscy ci, którzy pomogli mi
wspiąć się na ten szczyt:
Sam, Blaine, Jenny, Aaron, Morgan. Cherie, Julie, Gary, Leigh, Travis, Seaty i
Stasi. Brian i Kyle od Thomasa Nelsona. Czwartkowa grupa pokerowa. I wszyscy
ci, którzy niezależnie od tego, czy byli blisko, czy daleko, modlili się za mnie.
Brent, od którego nauczyłem się, co to znaczy być mężczyzną, oraz Craig za
podjęcie wyzwania.
Wstęp
Wiem. Prawie chcę przeprosić. „Boże — czy naprawdę potrzebu-
jemy kolejnej książki dla mężczyzn?"
Nie. Potrzebujemy czegoś innego. Potrzebujemy pozwolenia.
Pozwolenia, abyśmy byli tym, kim jesteśmy — mężczyznami stwo-
rzonymi na obraz Boga. Pozwolenia na życie z głębi serca, a nie
według listy „powinienem" i „muszę", która tak wielu z nas męczy i
nudzi.
Przeważnie przesłania skierowane specjalnie do mężczyzn nie spo-
tykają się z odzewem. Powód jest prosty: nie ma w nich tego, co jest
głębokie i prawdziwe w sercu mężczyzny —jego prawdziwych
pasji. Usiłują jedynie kształtować go według różnych form nacisku.
„Takim mężczyzną powinieneś być. Taki właśnie musi być dobry
mąż/ojciec/ chrześcijanin/wierzący' 1 . Wybierz właściwe określenie.
Mężczyzna powinien być odpowiedzialny, wrażliwy,
zdyscyplinowany, wierny, pracowity, obowiązkowy itp. Wiele z
tych cech jest pozytywnych. Nie wątpię, że ci, którzy przekazują
podobne przesłania, są pełni dobrych chęci. Jednak dobrymi
chęciami, jak pamiętamy, jest wybrukowana droga do piekła. To, że
z tych chęci nic nie wynika, wydaje się już oczywiste.
Nie, mężczyźni potrzebują czegoś innego. Potrzebują głębokiego
zrozumienia, dlaczego tęsknią za przygodami i bitwami, i Piękną —
i dlaczego Bóg ich takich stworzył. Potrzebują też głębszego
zrozumienia, dlaczego kobiety tęsknią za tym, żeby o nie walczono,
żeby porwała je przygoda i żeby być Piękną. Właśnie dlatego, że
Bóg je takie stworzył.
Przekazuję zatem tę książkę nie w formie podręcznika „siedem kro-
ków do bycia lepszym chrześcijaninem", ale jako safari w
poszukiwaniu serca będące powrotem do życia w wolności, pełne
pasji i przygód. Uważam, że pomoże ona mężczyznom — podobnie
zresztą kobietom — odzyskać serce. Co więcej, pomoże kobietom w
zrozumieniu ich mężczyzn, a im razem w prowadzeniu wspólnego
życia, jakiego oboje pragną. O co się dla was modlę.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin