Upadlosc nie jest kleska.pdf

(753 KB) Pobierz
402443857 UNPDF
402443857.001.png
Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez
Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości
publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej
odsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśl i .
© Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl
Data: 12.05.2008
Tytuł: Upadłość nie jest klęską
Autor: Jacek Jerzycki
Wydanie III
Projekt okładki: Joanna Kopik
Korekta: Sylwia Fortuna
Skład: Anna Grabka
Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
402443857.002.png
SPIS TREŚCI
WSTĘP
czyli dla kogo i o czym jest ta książka. . .........................................................5
ROZDZIAŁ 1.
Myśl o bankructwie, gdy jest jeszcze dobrze. . ..............................................8
Pierwsze sygnały – nie lekceważ ich! . .........................................................12
Brakuje Ci pieniędzy . ..............................................................................12
Masz problemy z uzyskaniem odroczonej płatności . ..............................15
Pracownicy, na których liczysz, odchodzą . .............................................16
Problemy z kluczowymi klientami . .........................................................17
Najczęstsze błędy. . ......................................................................................20
Zasilanie kasy firmy własnymi pieniędzmi . ............................................21
Szukanie finansowania za wszelką cenę . ................................................21
Gorączkowe poszukiwanie inwestora . ....................................................22
„Zadłużoną spółkę kupię...” . ...................................................................23
Wyprzedaż aktywów . ..............................................................................24
Lepsze traktowanie wybranych kontrahentów . .....................................25
Co warto zrobić zawczasu? . ........................................................................27
Zakres odpowiedzialności osobistej . ......................................................27
Zabezpieczenie majątku prywatnego . ....................................................30
Rozdzielność majątkowa . ........................................................................31
Porządek w dokumentach . ......................................................................33
Urząd Skarbowy i ZUS . ...........................................................................35
Gdy już jest za późno… . ...............................................................................37
Inwestor . .................................................................................................39
Układ . ......................................................................................................43
Upadłość . ................................................................................................44
Wniosek nieskuteczny . ............................................................................47
Twój majątek . .........................................................................................48
Spółka kapitałowa . ..............................................................................48
Spółka osobowa lub własna działalność . ............................................50
Twoje środowisko. . .....................................................................................54
Wspólnicy i pracownicy . .........................................................................54
Przyjaciele i znajomi . ..............................................................................57
Gdy upadłość stała się faktem. . ..................................................................60
Jeśli wierzyciele nie dają Ci spokoju. . ........................................................63
Życie po bankructwie. . ................................................................................66
POSŁOWIE . ................................................................................................69
UPADŁOŚĆ NIE JEST KLĘSKĄ darmowy fragment – kliknij po więcej
Jacek Jerzycki
str. 5
WSTĘP
czyli dla kogo i o czym jest ta książka.
Prowadzisz lub prowadziłeś firmę. Zakładałeś ją i z dużym wysiłkiem
budowałeś od zera. Jesteś z nią związany nie tylko finansowo, a może
nawet nie przede wszystkim finansowo. Ta firma to kawał Twojego
życia, to Twoje dziecko.
Na swoje dziecko patrzy się zawsze z dużą dozą emocji, mniej obiek-
tywnie. To normalne, ale w przypadku firmy może mieć daleko idące
konsekwencje. O ile walka o to, żeby dziecku było jak najlepiej jest
czymś normalnym i zrozumiałym, o tyle walka o egzystencję firmy za
wszelką cenę jest na ogół zabójcza zarówno dla firmy jak i dla jej wła-
ściciela.
Łatwo tak mówić z dystansu, ale gdy rzeczy się dzieją, gdy targają
człowiekiem emocje, nadzieje i obawy, gdy pojawiają się kolejne po-
mysły na uratowanie sytuacji, o racjonalne myślenie znacznie trud-
niej.
Warto wtedy posłuchać rady kogoś, kto to przeżył na własnej skórze,
kto zna z autopsji te wszystkie stany ducha. Przeżył kolejną euforię,
że wreszcie znalazł się środek na narastające problemy. Przeżył roz-
czarowanie i zwątpienie, gdy kolejna szansa okazała się mirażem.
Wie, co to apatia i odrętwienie, gdy nie widać możliwości ruchu, gdy
zewsząd dopadają Cię coraz bardziej nerwowi wierzyciele, gdy dłuż-
nicy widząc, że słabniesz, zachowują ledwie cienkie pozory przyzwo-
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Jacek Jerzycki
402443857.003.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin