GPW IV - Analiza techniczna w praktyce.pdf

(644 KB) Pobierz
404170964 UNPDF
404170964.001.png
Ten darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko
i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek
zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej od-
© Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Marcin Krzywda
rok 2010
Data: 6.10.2010
Tytuł: GPW 4 – fragment utworu
Autor: Marcin Krzywda
Projekt okładki: Janusz Skierkowski
Redakcja: Magdalena Michalak, Sylwia Fortuna
Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej
książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowie-
dzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie
praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” nie pono-
szą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzy-
stania informacji zawartych w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
404170964.002.png
Spis treści
Wstęp . ....................................................................................5
Programy do analizy technicznej . ........................................9
Analiza techniczna rynku FOREX . ....................................10
Czy to jest złota metoda? . .................................................11
Podstawy analizy technicznej . ..............................................13
Wykresy . ...........................................................................13
Trend . ................................................................................20
Linie trendu . ......................................................................23
Linie wsparcia i
................................................................44
Podwójny szczyt . ...............................................................50
Spodek . .............................................................................52
Podsumowanie . ................................................................54
Trójkąty . ............................................................................54
Flaga . ................................................................................59
Chorągiewka . ....................................................................60
Prostokąt . ..........................................................................61
Klin . ...................................................................................63
Diament .............................................................................64
Ruch mierzony . .................................................................65
Obserwacja wolumenu i
. ...........................................66
Stosowanie formacji technicznych w
LOP
...................70
Podsumowanie . ................................................................72
Średnie cenowe . ...................................................................75
Średnia krocząca ..............................................................75
Rodzaje średnich kroczących . ...........................................76
Wariant dwóch i
praktyce
trzech średnich
........................................82
. ......................................................31
Luki cenowe . .....................................................................33
Korekty cenowe (poziomy zniesień) . .................................40
Formacje cenowe . ................................................................43
Głowa i
oporu
Wstęgi Bollingera . .............................................................84
MACD . ..............................................................................86
Inne rodzaje średnich kroczących . ....................................88
Oscylatory . ............................................................................93
Koncepcja oscylatora . .......................................................93
Dywergencje . ....................................................................95
Wskaźnik impetu (momentum) . .........................................98
ROC (Rate of Change) ....................................................101
DMA (Dual Moving Average) . ..........................................102
RSI (Relative Strength Index) . .........................................104
OBV (On Balance Volume) . .............................................108
Oscylator stochastyczny (K%D) . ......................................111
Oscylator Williamsa (%R) . ...............................................113
CCI (Commodity Channel Index) .....................................114
Inne wskaźniki . ....................................................................119
itd.) . .................................................................................119
Względna siła (RS) . ........................................................127
System paraboliczny (Parabolic SAR) . ............................129
ATR (Average True Range) . ............................................131
Podsumowanie . ..................................................................135
Bibliografia . .........................................................................137
Pozycje książkowe . .........................................................137
Artykuły . ..........................................................................138
Dodatek U
..........................................................145
Sygnały . ..........................................................................148
Średnie muszą się potwierdzać . ......................................149
Obroty idą z
. ......................................................150
Trend horyzontalny . .........................................................150
Podsumowanie . ...............................................................151
Spis rysunków . ....................................................................153
. ...........139
Założenia teorii Dowa . .....................................................140
Trendy . ............................................................................142
Fazy hossy i
źródeł analizy technicznej: Teoria Dowa
bessy
trendem
Zgłoś jeśli naruszono regulamin