Anna Kowalczewska - Okresy warunkowe są proste.pdf

(921 KB) Pobierz
110896688 UNPDF
110896688.001.png
Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez
Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości
publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej
odsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśl i .
© Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl
Data: 20.10.2006
Tytuł: Okresy warunkowe są proste! (fragment utworu)
Autor: Anna Kowalczewska
Projekt okładki: Marzena Osuchowicz
Korekta: Sylwia Fortuna
Skład: Anna Popis-Witkowska
Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli
Netina Sp. z o. o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
110896688.002.png
SPIS TREŚCI
WPROWADZENIE .............................................................................4
UWAGI OGÓLNE ...............................................................................6
ZEROWY OKRES WARUNKOWY . .....................................................7
Ćwiczenia . ...........................................................................................................17
PIERWSZY OKRES WARUNKOWY . ................................................21
Ćwiczenia . ...........................................................................................................31
DRUGI OKRES WARUNKOWY . ......................................................36
Ćwiczenia . .........................................................................................................45
TRZECI OKRES WARUNKOWY . .....................................................54
Ćwiczenia . .........................................................................................................65
OKRESY MIESZANE . .......................................................................72
Okres warunkowy mieszany 3+2 . .....................................................................73
Ćwiczenia . ..........................................................................................................82
Okres warunkowy mieszany 2+3 . .....................................................................87
Ćwiczenia . ..........................................................................................................92
NIETYPOWE PRZYPADKI . .............................................................98
Inaczej niż “if” na początku zdania podrzędnego . ............................................98
Użycie will, would, should w zdaniu warunkowym . ......................................100
Inwersja w okresach warunkowych . ...............................................................103
Pierwszy okres warunkowy ........................................................................103
Drugi okres warunkowy .............................................................................104
Trzeci okres warunkowy ............................................................................106
Real conditionals . ............................................................................................107
ĆWICZENIA PRZEKROJOWE . .......................................................109
Tłumaczenie zdań na język angielski . .............................................................110
Wstawianie czasowników w odpowiednich formach . .....................................111
Parafraza zdań . .................................................................................................113
Odpowiedzi . .....................................................................................................114
Tłumaczenie zdań na język angielski .........................................................114
Wstawianie czasowników w odpowiednich formach . ................................116
Parafraza zdań . .............................................................................................119
ZAKOŃCZENIE . .............................................................................123
OKRESY WARUNKOWE SĄ PROSTE! - darmowy fragment - kliknij po więcej
Anna Kowalczewska
● str. 4
Wprowadzenie
Ośmielona dobrym przyjęciem mojego pierwszego e-booka, “Mowa
zależna jest prosta!”, postanowiłam zabrać się za inne działy
angielskiej gramatyki. Po konsultacji z wydawnictwem oraz
zasięgnięciu opinii potencjalnych odbiorców takich książek,
zdecydowałam się opisać zagadnienie okresów warunkowych –
jedno z najtrudniejszych dla Polaka uczącego się angielskiego.
Zdania podrzędne warunkowe, potocznie mówiąc - okresy
warunkowe, to jeden z działów angielskiej gramatyki, który sprawia
uczącym się najwięcej problemów. Wynika to najprawdopodobniej
z opanowywania tego materiału jedynie pamięciowo, bez choćby
próby zrozumienia. Wiem też z doświadczenia, że niewielu
nauczycieli potrafi wytłumaczyć to zagadnienie przystępnie
i skutecznie. Udaje się to najlepiej w przypadku struktur dotyczących
przyszłości lub teraźniejszości – problem pojawia się z przeszłością,
a tzw. “okresy mieszane” (Mixed Conditionals) to już dla wielu
adeptów języka angielskiego prawdziwe przekleństwo...
W tym e-booku wyjaśnię Ci wszystkie zawiłości dotyczące zdań
warunkowych – od prostszych poprzez trudniejsze, do najbardziej
skomplikowanych. Początkowe rozdziały poświęcę okresom typu 0,
1, 2 i 3, następnie omówię okresy mieszane 3+2 i 2+3, na koniec zaś
zajmę się przykładami nietypowymi, takimi, które niekoniecznie
będą rozpoczynać się klasycznym “if”. Ponadto zwrócę uwagę na
Copyright by Złote Myśli & Anna Kowalczewska
 
OKRESY WARUNKOWE SĄ PROSTE! - darmowy fragment - kliknij po więcej
Anna Kowalczewska
● str. 5
wyjątkowe zastosowanie “will”, “would” i “should” w zdaniu
podrzędnym w okresach 1 i 2, oraz inwersją stylistyczną zdań
warunkowych typu 1, 2 i 3. Po każdym rozdziale dotyczącym węższej
partii materiału będziesz mieć możliwość przetestowania nabytej
wiedzy w ćwiczeniach, a pod koniec książki znajdziesz rozdział
poświęcony przekrojowym ćwiczeniom, gdzie sprawdzisz swoje
umiejętności w różnych typach zadań.
Moja nadzieja, że materiał dotyczący okresów warunkowych potrafię
przekazać przystępnie i skutecznie, opiera się na tym, że w taki
sposób nauczyłam go już wielu swoich uczniów. Tak, okresy
warunkowe naprawdę mogą być proste! Przekonaj się sam.
Copyright by Złote Myśli & Anna Kowalczewska
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin