Część 23 Znaki ostrzegawcze podczas robót drogowych.pdf

(184 KB) Pobierz
Część-23
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
Cz 23:
Znaki ostrzegawcze – roboty drogowe
Cz ta opisuje znaki ostrzegawcze dotyczce robót drogowych. Jak inne
znaki ostrzegawcze, znaki te s w ksztacie rombu lub prostokta z czarnym
obramowaniem i czarnymi symbolami lub tekstem. S one pomaraczowe,
a nie óte tak jak pozostae znaki ostrzegawcze.
Robotydrogowe
Punktprzecinania
ruchuprzezinne
pojazdynajednym
pasie
Punktprzecinania
ruchuprzezinne
pojazdynajednym
pasie
Zjednalewo(jeden
pas)
Zjednaprawo(jeden
pas)
Zjednalewo(dwa
pasy)
Zjednaprawo(dwa
pasy)
Przeszkodamidzy
pasami
Koniecprzeszkody
midzypasami
Pocztekwysepkilub
przeszkodyporodku
Koniecwysepkilub
przeszkodyporodku
Pasyrozjedajsi
naprzeciciu
Pasyzjedajsipo
przeciciu
Punktprzecinania
ruchuprzezinne
pojazdynadwóch
pasach
Punktprzecinania
ruchuprzezinne
pojazdynadwóch
pasach
Pojedynczypas(ruch
wahadowy)
Ruchdwukierunkowy
Drogazwasiz
lewejstrony
Drogazwasiz
prawejstrony
Drogazwasiz
obustron
185
325842201.024.png 325842201.025.png 325842201.026.png 325842201.027.png 325842201.001.png 325842201.002.png
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
Prawypas(zdwóch)
zamknity
Lewypas(zdwóch)
zamknity
Prawypas(ztrzech)
zamknity
Lewypas(ztrzech)
zamknity
Dwaprawepasy(z
trzech)zamknite
Dwalewepasy(ztrzech)zamknite.Dwa
róneformatytegosamegoznaku.
Prawypas(z
czterech)zamknity
Lewypas(zczterech)
zamknity
Dwaprawepasy(z
czterech)zamknite
Dwalewepasy(z
czterech)zamknite
Drogabocznapo
lewejstronie
Drogabocznapo
prawejstronie
Wjazdnabudowpo
lewejstronie
Wjazdnabudowpo
prawejstronie
Tymczasowa
sygnalizacjawietlna
Sygnalista
Moliwezatory
Wybrzuszenielub
garb
Nierówna
powierzchnia
liskadroga
wirnadrodze
Piesiprzechodzpo
lewejstronie
Piesiprzechodzpo
prawejstronie
Napowietrznekable
elektryczne
186
325842201.003.png 325842201.004.png 325842201.005.png 325842201.006.png 325842201.007.png 325842201.008.png 325842201.009.png
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
Objazd
Objazdwlewo
Objazdwprawo Drogazamknita
Objazdwlewo
Objazd
Objazd
Objazd
Koniecobjazdu
Miejscedocelowe
objazdu
Tabliceinformacyjne–robotydrogowe
Odlego
Dugo
Kierunek
Kierunekiodlego
Koniec
Prdko
ostrzegawcza
Zwolnij
Ukrytywjazd
Rodzajrobót
Korzystajzpobocza
Poboczezamknite
Nieskoczona
nawierzchniadrogi
Barierki
Tablicawtzw.
“jodek”
Ograniczenie
prdkoci
Znakiobsugiwanerczniepodczasrobótdrogowych
Sygnalista
Stop
Znak“jed”moebyuytywpostaciGolubTéigh
187
325842201.010.png 325842201.011.png 325842201.012.png 325842201.013.png 325842201.014.png 325842201.015.png 325842201.016.png 325842201.017.png 325842201.018.png 325842201.019.png 325842201.020.png 325842201.021.png 325842201.022.png 325842201.023.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin