Część 24 Znaki informacyjne.pdf

(146 KB) Pobierz
Część-24
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
Cz 24:
Znaki informacyjne
Cz ta opisuje znaki wskazujce kierunki oraz usugi lub te inne miejsca
interesujce dla turystów.
Znakiwskazujcekierunki
Autostrada
Drogakrajowa
Drogakrajowa
Drogaregionalna
Znakiwskazujcekierunki(naskrzyowaniach)
Znakwskazujcykierunek
-autostrada
Znakiwskazujcykierunek–drogikrajowe
Znakwskazujcykierunek–
drogaregionalna
Znakwskazujcykierunek–
drogaregionalna
Znakwskazujcykierunek–
drogalokalna
Znakodlegocioddanej
miejscowoci
Znakinformacyjny–miasto
lubwie
188
325842202.033.png 325842202.034.png 325842202.035.png 325842202.036.png 325842202.001.png 325842202.002.png 325842202.003.png 325842202.004.png 325842202.005.png 325842202.006.png 325842202.007.png 325842202.008.png
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
Znakwskazujcypas
dlawolno
poruszajcegosi
ruchu
lepauliczka
Zakadprzemysowy
Zatoczkaparkingowa
dla
niepenosprawnych
Lotnisko
Prom
Alternatywnatrasadla
wysokichpojazdów
Zatoczka(za100m.) Szpital(za100m.)
Zatoczka
Szpital
Parkingz
udogodnieniamidla
niepenosprawnych
ZatoczkaSOS
Znakiinformacyjne-ograniczeniewysokoci
pojazdów
Spowolnienieruchu Spowolnienieruchu Tabliczkadodatkowa
Garby
spowalniajce
189
325842202.009.png 325842202.010.png 325842202.011.png 325842202.012.png 325842202.013.png 325842202.014.png 325842202.015.png 325842202.016.png 325842202.017.png 325842202.018.png 325842202.019.png 325842202.020.png 325842202.021.png 325842202.022.png
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
Znakiinformacyjnedlaturystów
Udogodnieniadostpnew
zatoczce
Zatoczkazinformacj
turystyczn
HostelemodzieoweÓige
Usugilokalne
Zatwierdzonainformacja
turystyczna
Znakdlaturystów
Atrakcjaturystyczna
Atrakcjaturystyczna–znak
dlapieszych
Parking–znakdlapieszych
Zatwierdzonepunktyinformacji
turystycznej
190
325842202.023.png 325842202.024.png 325842202.025.png 325842202.026.png 325842202.027.png 325842202.028.png 325842202.029.png 325842202.030.png 325842202.031.png 325842202.032.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin