Część 9 Skrzyżowania i ronda .pdf

(527 KB) Pobierz
Część-9
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
Cz 9:
Skrzyowania i ronda
Cz ta opisuje poprawny sposób zbliania si oraz przejedania przez
skrzyowania i ronda.
Skrzyowania
Jeeli zobaczysz znak stopu (pokazany poniej), musisz zatrzyma si
przed znakiem lub przed lini stopu, jeeli taka jest, nawet jeeli na drodze,
na któr chcesz wjecha nie ma innych pojazdów.
Stop
Jeeli zobaczysz znak “ustp pierwszestwa” (pokazany poniej) lub lini
ustpowania pierwszestwa, musisz zwolni, ale nie musisz si cakowicie
zatrzymywa, chyba e musisz zaczeka a przejad pojazdy
nadjedajce z przeciwka.
Ustppierwszestwa
W czci 6 znajdziesz wicej informacj na temat tego znaku oraz
pozostaych znaków nakazu.
98
325842210.014.png 325842210.015.png 325842210.016.png 325842210.017.png 325842210.001.png
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
Pierwszestwo przejazdu
Pojazdy jadce prosto w którymkolwiek kierunku na drodze gównej
zawsze maj pierwszestwo przejazdu.
Jeeli jeste na skrzyowaniu dróg równorzdnych, pojazdy po Twojej
prawej stronie maj pierwszestwo przejazdu. Musisz pozwoli tym
pojazdom na przejazd zanim ruszysz z miejsca. Naley pamita, e
pierwszestwo przejazdu nie jest prawem nieograniczonym. Musisz
zawsze jecha zachowujc ostrono oraz mie wzgld na innych
uytkowników drogi.
Jeeli zbliasz si do skrzyowania w ksztacie litery T, pojazdy
znajdujce si ju na drodze, na która wjedasz maj pierwszestwo
przejazdu. Znaczy to, e wszystkie pojazdy na drodze, która koczy
si na tym skrzyowaniu, musz poczeka a przejad pozostae
pojazdy zanim skrc w lewo lub prawo.
Jeeli skrcasz w prawo na skrzyowaniu, pojazdy nadjedajce z
przeciwka, które przejedaj prosto przez skrzyowanie, maj
pierwszestwo przejazdu.
Jeeli chcesz skrci w prawo na skrzyowaniu, a pojazd z przeciwka
chce skrci w t sam drog, pierwszestwo ma pojazd skrcajcy
w lewo. Jeeli Twój pojazd skrca w prawo, musisz poczeka a
skrci drugi pojazd.
Jeeli zbliasz si do skrzyowania z drog gówn, musisz ustpi
pierwszestwa innym pojazdom. Oznacza to ustpienie
pierwszestwa lub przepuszczenie tych pojazdów przed wjazdem na
drog, do której si wczasz.
Pojazdy nie maj automatycznie pierwszestwa przejazdu na drodze.
Zasada nadrzdna mówi, aby w kadych okolicznociach jecha dalej z
zachowaniem ostronoci.
Zawsze musisz ustpi pierwszestwa:
pieszym ju przechodzcym przez ulic na skrzyowaniu,
pieszym na przejciu,
pieszym na przejciu z migajcym ótym wiatem, oraz
pieszym i pojazdom, jeeli ruszasz z miejsca (na przykad gdy
ruszasz po zatrzymaniu si przed znakiem stopu lub wyjedasz z
miejsca postoju).
99
325842210.002.png 325842210.003.png
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
Aby unikn nieporozumie oraz w interesie bezpieczestwa drogowego,
pojazd powinien zawsze ustpi pierwszestwa pieszemu. Musisz take
ustpi pierwszestwa:
pojazdom ju skrcajcym na skrzyowaniu,
pojazdom na innym pasie, jeeli zamierzasz zmieni pas, oraz
pojazdom na drogach publicznych, jezeli wyjedasz z drogi
prywatnej.
Zatrzymaj si, rozejrzyj si, nasuchuj i rozejrzyj si ponownie. To jest Twój
obowizek przed wjazdem na drog. Kierowcy powinni uwaa na
rowerzystów wjedajcych na drog, gdy koczy si cieka dla
rowerzystów oraz na motorowery i motocykle wyjedajce na
skrzyowaniu, które mog by trudno widoczne ze wzgldu na swoje mae
rozmiary. Wane jest, aby zrozumie, e pierwszestwo przejazdu nie jest
prawem nieograniczonym. Musisz jecha dalej zachowujc ostrono oraz
mie wzgld na innych uytkowników drogi.
Skrcanie w prawo z drogi gównej na drog podporzdkowan
Odpowiednio wczeniej spójrz w lusterka i sprawd martwe punkty
wypatrujc pojazdów jadcych za Tob, a nastpnie daj sygna skrtu
w prawo.
Jak tylko bdzie to bezpiczne, ustaw si bezporednio po lewej od
rodka drogi lub w miejscu przeznaczonym dla pojazdów
skrcajcych w prawo.
Jeeli to moliwe, zostaw miejsce dla innych pojazdów, aby mogy
przejecha po Twojej lewej stronie.
100
325842210.004.png 325842210.005.png 325842210.006.png
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
Nie skrcaj kierownicy dopóki nie bdziesz gotowy na wykonanie
skrtu.
Gdy utworzy si bezpieczna luka midzy nadjedajcymi z
przeciwka pojazdami, zakocz skrt w taki sposób, aby wjecha na
lew stron drogi, w któr skrcasz.
Nie cianaj zakrtu podczas skrcania. Nie wykonuj manewru o
ksztacie “abdziej szyi” – wystpuje on, gdy przejedziesz odpowiedni
punkt skrtu i musisz zawróci, aby wróci na drog, na któr chcesz
wjecha.
Skrcanie w prawo z drogi podporzdkowanej na drog gówn
Odpowiednio wczeniej spójrz w lusterka wypatrujc pojazdów
jadcych za Tob, a nastpnie daj sygna skrtu w prawo.
Jak tylko bdzie to bezpiczne, ustaw si bezporednio po lewej od
rodka drogi.
Jeeli jeste na skrzyowaniu ze znakiem stopu lub “ustp
pierwszestwa”, poczekaj z wjazdem na skrzyowanie a droga
bdzie wolna w obu kierunkach.
Jeeli to moliwe, zostaw miejsce dla innych pojazdów, aby mogy
przejecha po Twojej lewej stronie.
Gdy utworzy si bezpieczna luka midzy pojazdami nadjedajcymi
z obu kierunków, zakocz skrt w taki sposób, aby wjecha na lew
stron drogi, w któr skrcasz.
Zwracaj uwag na oznakowania dróg, które nakazuj jazd w
konkretnym kierunku.
101
325842210.007.png 325842210.008.png 325842210.009.png
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
Skrcanie w prawo na skrzyowaniach
Podczas skrtu w prawo na skrzyowaniu, gdy samochód jadcy z
przeciwka take skrca w prawo, powinnicie, jeeli to moliwe, oboje
stanc bokami do siebie, aby wykona skrt. Dziki temy Ty, a take drugi
kierowca widzi nadjedajce z przeciwka pojazdy, a pojazdy te widz
Ciebie.
Skrcaniepojazdówzwróconychdosiebiebokiem
Jeeli nie moesz tak wykona skrtu, jeeli konieczne moecie skrci po
uku mijajc si lewymi stronami pojazdów. Oznacza to rozpoczcie
skrcania podczas gdy pojazdy s jeszcze zwrócone przodem do siebie.
Skrcaniepouku
Skrcanie w prawo z ulicy jednokierunkowej
Jed jak najbliej prawej strony ulicy jednokierunkowej. Wypatruj miejsc, w
których dwa pasy pozwalaj na skrt w prawo.
102
325842210.010.png 325842210.011.png 325842210.012.png 325842210.013.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin