jerzy domanski - immigrants english.pdf

(668 KB) Pobierz
GRAMATYKA dla poczatkujacych “Immigrants English” - Jerzy Domanski
A. WPROWADZENIE
GRAMATYKA DLA POCZATKUJACYCH
Gramatyka j. angielskiego rozni sie oczywiscie od gramatyki j.polskiego ale bazuje na tych samych
podstawowych „elementach”. Generalnie porozumiewamy sie za pomoca mowy i pisma, czyli mozemy
wyodrebnic w gramatyce : czesci mowy i czesci zdania
1.CZESCI MOWY / Parts of speech /
- Rzeczownik /NOUN/– to osoby, przedmioty, rośliny, zwierzęta i zjawiska przyrody.
Rzeczownik może być w liczbie pojedynczej lub mnogiej, może być policzalny lub niepoliczalny.
Rzeczownik mozna takze podzielic na : Rzeczowniki wlasne /imiona i nazwy wlasne/ oraz Rzeczowniki
pospolite /pozostale rzeczowniki/.
W j. angielskim rzeczownik nie odmienia się przez przypadki tak jak w języku polskim.
- Czasownik /VERB/ – generalnie oznacza czynności lub stany.
Odpowiada na pytania:
-co robi?
-co się z nim dzieje?
-w jakim jest stanie?
Może występować w rożnych czasach gramatycznych przybierając rożne formy.
- Przymiotnik /ADJECTIVE/ służy do określenia rzeczownika. Dotyczy więc osób, zwierząt,
przedmiotów i pojęć. Przymiotnik podlega stopniowaniu: stopień równy, wyższy i najwyższy.
Odpowiada na pytanie: „ jaki ” ?
- Przysłówek /ADVERB /- oznacza różne okoliczności wykonania danej czynności: miejsce, czas, sposób,
stopień. Określa czasownik. Odpowiada na pytania: jak? gdzie? kiedy? Najczęściej tworzy się go od
przymiotnika, dlatego też stopniuje się go tak samo jak przymiotnik.
- Przyimek / PREPOSITION /- nie jest samodzielną częścią mowy. Może łączyć się z rzeczownikiem,
czasownikiem oraz przymiotnikiem np. odpowiedzialny za (responsible for ), patrzeć na (look at ), dumny z
(proud of
)
2. CZESCI ZDANIA / Parts of sentence /
W j. angielskim zdanie musi mieć podmiot i orzeczenie .
Podmiot jest nadrzędna część zdania. Jest wykonawcą czynności. Odpowiada na pytania; kto? co?
Jeśli w zdaniu nie ma podmiotu, to nie jest to zdaniem tylko wyrażenie.Podmiotu nie ma z reguly w
zdaniach rozkazujących np. Do it! W pozostałych przypadkach zdania musza mieć podmiot , nawet gdy tego
podmiotu nie ma w języku polskim. Np. Pada - It is raining`.
W zdaniu wyróżniamy
- grupę podmiotu czyli podmiot i wyrazy, które go określają
:
- grupę orzeczenia czyli czasowonik i wyrazy, które je określają.
- grupe dopelnienia czyli reszta
Zdanie przeczace
W języku angielskim obowiązuje zasada jednego przeczenia w przeciwieństwie do języka polskiego np .
Nikt nie lubi dużo pracować. ( No one likes working a lot.)
1
878175481.024.png
GRAMATYKA dla poczatkujacych “Immigrants English” - Jerzy Domanski
3. SPELLING
Spelling jest to “literowanie” wyrazow.
A -ej ……….. B -bi…………. C -si ………… D -di………… E -i …………. F -ef………… G -dżi………… H -edż………
I -aj…………. J -dzej ………… K -kej………… L -el………… M -em……… N -en………... O -oł………... P -pi……………
Q -kju……….. R -ar…………. S -es…………. T -ti…………. U -ju………. V -wi……… W - dablju……… X – eks.......
Y - łaj……… Z - zi/zet .............
Przykłady
- Mum /mam/ - mama M -em, U -ju, M -em
:
-Father /faver/ - ojciec F-ef, A-ej, T-ti, H-edż, E-i, R-ar
4. SAMOGLOSKI /vowels/
Samogloski to takie dzwieki, ktorych wypowiadanie nie wymaga wkladania duzego wysilku i moga byc
swobodnie “przeciagane” przez dluzszy czas.
W j.angielskim mamy 5 samoglosek / w j.polskim jest 8 samoglosek/:
a, e, i, o, u
5. SPOLGLOSKI /
Wszystkie pozostale litery alfabetu angielskiego to spółgłoski :
consonants /
b, c, d, f, g, h, j, k, l , m , n, p, q, r, s, t, v, w, x, y, z
6. DUZA LITERA /capital letter/
W języku angielskim piszemy „Duza litera” :
*Gdy zaczynamy nowe zdanie
Przyklad
M y house is in Poland – moj dom jest w Polsce
:
*Gdy mówimy o sobie , czyli “ja”
Przyklad
I am from Poland.
:
*Dni tygodnia
Przyklad
Tomorrow is M onday - jutro jest poniedzialek
:
2
878175481.025.png
GRAMATYKA dla poczatkujacych “Immigrants English” - Jerzy Domanski
*Nazwy miesięcy
Przyklad
J une - czerwiec
:
J uly - lipiec
M ay - maj
*Nazwy świąt
Przyklad
Christmas - Boze Narodzenie
:
Easter - Wielkanoc
*Nazwy własne - imiona, miasta, państwa, kontynenty
Przyklad
G eorge - Jerzy
:
W arsaw - Warszawa
P oland - Polska
E urope - Europa
7. LICZEBNIKI
Liczebniki w j.angielskim dziela sie , podobnie jak w j.polskim, na liczbniki glowne i porzadkowe .
a. Liczebniki glowne
* Uczac sie liczebnikow najpierw należy zapamiętać pierwszych dziesięć :
1-one; 2-two; 3-three; 4-four; 5-five; 6-six; 7-seven; 8-eight; 9-nine; 10-ten
*Liczebniki 11-eleven i 12-twelve stanowia wyjatek od reguly
*Do liczebników głównych od 13 do 19
- dodajemy końcówkę „-teen”
Przyklad
13 - thirteen
:
14 - fourteen
15 - fifteen
16 - sixteen etc…
*Do liczebników głównych od 20 do 99
- dodajemy końcówkę „-ty” np. 20-twenty; 21-twenty one
Przyklad
30 - thirty - trzydziesci
:
55 - fifty five - piecdziesiat piec
*Liczebniki oznaczajace:
100 - one hundred; 1,000 – one thousand; 1,000,000 – one million; 1,000,000,000- one billion.
3
878175481.026.png
GRAMATYKA dla poczatkujacych “Immigrants English” - Jerzy Domanski
*Do liczebników powyzej 100 dostawiamy na początku liczebniki główne od 1 do 10 a nastepnie koncowa
wielkosc
Przyklad
125 - one hundred twenty five;
:
2,000 - two thousand;
7,013,250 - seven milion thirteen thousand two hundred and fifty.
b. Liczebniki porzadkowe
W języku angielskim Liczebniki Porzadkowe tworzymy przez dodanie końcówki „-th” do liczebników
głównych .
Wyjątek stanowią pierwsze trzy liczebniki porządkowe :
- first - pierwszy
- second - drugi
- third - trzeci
- fourth - czwarty
- fifth - piąty
- sixth - szósty
- seventh - siódmy
- eighth - ósmy
- ninth - dziewiąty
- tenth - dziesiąty
- eleventh - jedenasty
- twelefth - dwunasty
c. Dzialania na liczbach
Nie rozni sie niczym od działania na liczbach w języku polskim. Jedyne co musimy tu zapamiętać to nazwy
poszczególnych działań:
- adding - dodawanie
1+1=2 one plus one equals two;
- substraction - odejmowanie
6 - 4 = 2 six minus four equals two;
- multiplication – mnozenie
2 x 2 = 4 two multiply two equals four;
- division - dzielenie
8 : 8 =1 eight divided by eight equals one;
< - is less than... – jest mniejsze niz...
1 < 3 one is less than three;
> - is greater than... – jest wieksze niz...
10 > 5 ten is greater than five;
= - is egual to... – jest rowne ....
2 = 2 two is egual to two.
4
878175481.027.png
GRAMATYKA dla poczatkujacych “Immigrants English” - Jerzy Domanski
B. CZESCI MOWY
8. RZECZOWNIK
Rzeczownik jest drugą, najważniejszą po Czasowniku , częścia mowy ktora występuje w zdaniach
angielskich . Określa on miejsca, przedmioty, osoby i zjawiska .
a . Rzeczowniki policzalne – to takie, które możemy policzyć . Występują zarowno w liczbie
pojedynczej jak i mnogiej. Przed Rzeczownikami Policzalnymi mozemy uzyc Przedimka Nieokreslonego „
a” lub „ an” .
Przyklad
- a car - samochod
:
- a book - ksiazka
- an apple - jablko
Tab e la 1: „Tworzenie liczby mnogi e j – rzeczowniki policzalne”
lp
Liczba pojedyncza /wymowa
znaczenie
Liczba mnoga/wymowa
znaczenie
1
a book /buk/
ksiazka
Books /buks/
ksiazki
2
a car /kar/
samochod
Cars /kars/
samochody
3
a dog /dog/
Pies
Dogs /dogs/
Psy
4
a pen /pen/
Pioro
Pens /pens /
Piora
5
a cat /kat/
Kot
Cats /kats/
koty
*
O Rzeczowniki policzalne pytamy : How many ... ?
Pytanie dla Rzeczownika policzalnego
Przyklad
How many books do you have? – Ile masz ksiazek?
:
b. Rzeczowniki niepoliczalne – to takie, których nie da się policzyć bezposrednio, ale ich wielkosc
mozna ustalic np. poprzez wazenie czy pomiar.
Musimy uzyc jakiegos narzedzia pomiarowego /miary/, np.lyzeczke , szklanke aby ustalic ich ilosc.
Przyklad
- a glass of water – szklanka wody
:
- a cup of tea - filizanka herbaty
Uwaga
Rzeczowniki niepoliczalne nie maja liczby mnogiej.
:
Wyroznimy tutaj
- płyny takie jak woda czy napoje
:
- artykuły sypkie takie jak piasek czy cukier
- artykuły piekarnicze typu chleb
Uwaga
Nie mówi się:” two breads” tylko: “ two loaves of bread” – dwa bochenki chleba
:
- gazy- np.powietrze, tlen
- uczucia – np. nienawisc czy milosc
- wykonywane czynnosci - praca, nauka czy rezyseria
5
878175481.001.png 878175481.002.png 878175481.003.png 878175481.004.png 878175481.005.png 878175481.006.png 878175481.007.png 878175481.008.png 878175481.009.png 878175481.010.png 878175481.011.png 878175481.012.png 878175481.013.png 878175481.014.png 878175481.015.png 878175481.016.png 878175481.017.png 878175481.018.png 878175481.019.png 878175481.020.png 878175481.021.png 878175481.022.png 878175481.023.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin