Dostosowanie_pily_wzdluznej_do_wymagan_minimalnych.pdf

(725 KB) Pobierz
Microsoft PowerPoint - Prezentacja V Sympozjum P34.ppt
Radosław GONET | Okręgowy Inspektorat Pracy, Rzeszów
PawełZAHUTA | EL ‐Automatyka, Rzeszów
Dostosowanie piły wzdłużnej do
wymagańminimalnych – propozycje 
rozwiązań aplikacyjnych
114361327.004.png 114361327.005.png
1.  WSTĘP
2. WYMAGANIA MINIMALNE W 
STATYSTYCE PIP 
3. OPIS WYPADKU
4.  PRZYCZYNY WYPADKU
5. PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ
APLIKACYJNYCH
6. PODSUMOWANIE
114361327.006.png
Spełnianie przez maszyny minimalnych 
wymagań–naruszenia przepisów
źródło: Sprawozdanie GIP z działalności PIP w 2006r.
114361327.007.png
Techniczne przyczyny wypadków przy pracy 
zbadanych przez PIP
brak lub niewłaściwy dobór oraz stan osłon i urządzeń ochronnych
(zabezpieczeń m.in. przed zetknięciem ze stwarzającymi zagrożenia
ruchomymi elementami maszyn, urządzeń i narzędzi; uderzeniem przez
wyrzucane substancje, materiały i przedmioty; wybuchem, zetknięciem z
powierzchniami o skrajnych temperaturach; porażeniem prądem
elektrycznym) oraz pozostałych środków ochrony zbiorowej – 44,4% w
grupie przyczyn technicznych;
niewłaściwa stateczność urządzenia (brak zabezpieczeń przed
przewróceniem, zmianą położenia itp.) – 11,5%;
niewłaściwe układy sterowania , elementy sterownicze, a także urządzenia
sygnalizujące powstawanie zagrożeń –8,1%;
niewystarczająca wytrzymałość czynnika materialnego – 6,3%;
ukryte wady materiałowe –5,9%;
źródło: Sprawozdanie GIP z działalności PIP w 2007r.
114361327.001.png
Spełnianie minimalnych wymagań przez 
maszyny w przemyśle budowlanym
67 % maszyn nie spełniało wymagańminimalnych
Do najczęstszych uchybień ujawnionych podczas kontroli maszyn 
zaliczyć należy m.in.:
brak udokumentowanego  przeglądu i oceny maszyn pod względem 
spełniania wymagańminimalnych –stwierdzono w  60%
skontrolowanych maszyn,
brak lub niewłaściwe  urządzenia ochronne (brak lub nieprawidłowe 
osłony, brak wyłączników awaryjnych, brak zabezpieczeń stref 
niebezpiecznych) ‐ stwierdzono w  49% skontrolowanych maszyn,
brak  wstępnych kontroli eksploatowanych maszyn –stwierdzono w 
odniesieniu do  49% skontrolowanych maszyn,
brak  okresowych kontroli eksploatowanych maszyn –stwierdzono 
w odniesieniu do  43% skontrolowanych maszyn,
brak lub nieprawidłowa  ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach 
związanych z obsługąmaszyn –stwierdzono na  37% stanowisk 
pracy,
źródło: Sprawozdanie z kontroli tematycznych w roku 2008 – OIP Rzeszów.
114361327.002.png 114361327.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin