Wymagania minimalne szlifierka dwutarczowa.pdf

(119 KB) Pobierz
untitled
Szli erka dwutarczowa
Szlifierka dwutarczowa przeznaczona jest do nada-
wania ksztatów przedmiotom metalowym, co odbywa
si poprzez zdejmowanie warstwy metalu metod szli-
fowania lub polerowania. Dopuszczalne jest obrabianie
innych materiaów o wasnociach skrawalnych takich
jak tworzywa sztuczne, drewno, guma, szko itd.
Mechaniczne skrawanie materiau jest moliwe dziki
ruchowi obrotowemu narzdzia i nadaniu obrabianemu
przedmiotowi dowolnych ruchów. Narzdzie mocowa-
ne jest na wirujcym wrzecionie szlifierki, a obrabiany
przedmiot najczciej trzymany jest w rku i ewentu-
alnie podparty o podpórk maszyny. Poza szlifierkami
dwutarczowymi stosowane s szlifierki: do paszczyzn,
kowe, bezkowe, do otworów itp.
Zagroenia
doni operatora ze ciernic – podczas szli-
fowania materiau;
rozerwanie si lub rozpadnicie narzdzia, wskutek
niewaciwego zamocowania lub jego nieprawido-
wej konstrukcji;
odrzut obrabianego materiau albo czci obrabiarki
– spowodowany niejednorodn struktur obrabiane-
go materiau, skrawaniem po wyczeniu obrabiarki
przy postpujcym spadku obrotów, skrawaniem
kocówk wau noowego, zbyt du gbokoci
skrawania itp.;
utrata statecznoci obrabiarki lub jej czci;
kontakt operatora z ruchomymi elementami napdu;
poraenie prdem elektrycznym;
haas, wibracja, zapylenie;
poar.
Wymaganie
Dziaania dostosowawcze
Elementy sterownicze
Elementy do uruchamiania i normalnego za-
trzymania i nastawiania wysokoci stoów po-
winny by:
Oznakowanie: umiejscowienie czytelnych napisów w jzyku pol-
skim lub zrozumiaych symboli.
widoczne, oznakowane i atwe
do zidentyfikowania,
Wprowadzenie barwnego oznakowania elementów: uruchamianie
– zielony; normalne zatrzymanie – czerwony.
Umiejscowienie elementów co najmniej 600 mm nad podog
i co najmniej 50 mm poniej miejsca obróbki.
usytuowane poza stref niebezpieczn,
zabezpieczone przed przypadkowym
zadziaaniem.
Zagbienie przycisków w obudowie lub w konierzach.
kontakt
22674157.050.png 22674157.061.png 22674157.071.png 22674157.082.png 22674157.001.png
a h k t e .
e i a h o j h a
e e w u o p u i a
t y -
e h i a , y k d a
m j -
a , y d y
y w n k , a -
y w z e j e y y j e
i -
a i y z y d k e
y o d o a e e a
a a e
i a
.
k e e h z i
a e i w n e
.
e o u y
e p y d d a .
i y e .
a .
j y u
a d o i i y
c h
e o w u
j , o o .
e u o
i e
y o a p u
i y
w e .
y
e
e e
e o e
e r
o
a e
a e
e
e
.
o y
a d o a
.
o
y
y
U
a , y t e e
o e
a a y a a w k d
a y b j
m o
a z j z i y y e
r n e o o -
o z e a e a k d -
a o j -
, z l u a n ,
y y o a o
n w h y
m y
w y b z a i .
a a y a a
w k d o a .
a a y a a
a a y a a
w i y d e
e
i w e .
z . k d o y
z y d k e
o a .
a w :
o o
i o y
.
e
z h z
.
.
j o
a z
y
-
i
m
22674157.002.png 22674157.003.png 22674157.004.png 22674157.005.png 22674157.006.png 22674157.007.png 22674157.008.png 22674157.009.png 22674157.010.png 22674157.011.png 22674157.012.png 22674157.013.png 22674157.014.png 22674157.015.png 22674157.016.png 22674157.017.png 22674157.018.png 22674157.019.png 22674157.020.png 22674157.021.png 22674157.022.png 22674157.023.png 22674157.024.png 22674157.025.png 22674157.026.png 22674157.027.png 22674157.028.png 22674157.029.png 22674157.030.png 22674157.031.png 22674157.032.png 22674157.033.png
 
e o u o , y e y o
a o i -
j , e e n e e w u a
s i e k i j p u a s n a ,
y h j h y k i . s a
a b y z
u a z . o a a s y z k o -
j o i k b , e o i t
. a i e s n -
h a h w k d y j y p d y y
o e y o
e o u o , e t a
i , z l m o t a i o , -
. t a e g a u .
a e y w e z d , j e a h -
e a e w j h o o o i
, o e e a -
m b e
U e i s h c e z -
i
u o h .
y w u
a a e
n
a e y w s y c o y
i o i a w e y
k i e s i e . s i a
z y w u a .
.
c o h i e
i a b i a i z i
i a p u
s i e o k a .
i z a
o o i a j z i
a , o , j e o a e
c i k y b i
i
e d i i o a
m
a
n e z e
e o d
i e
m m .
z i y
i e a
i e .
.
u z y
i e y
j s .
a
e
i i r y
i .
i e
a r e
a
y
U
i a b
a d o
y p e i y
a d t a
a a y a a w -
z i o j b o j -
e
a a y a e
O e
e
y
O e o y e
m e m z
i a i z i .
a d o
e y y .
e
o h o .
a e y y u
e d a
y
i e .
z e
y s i .
z
e e
s i .
.
m -
22674157.034.png 22674157.035.png 22674157.036.png 22674157.037.png 22674157.038.png 22674157.039.png 22674157.040.png 22674157.041.png 22674157.042.png 22674157.043.png 22674157.044.png 22674157.045.png 22674157.046.png 22674157.047.png 22674157.048.png 22674157.049.png 22674157.051.png 22674157.052.png 22674157.053.png 22674157.054.png 22674157.055.png 22674157.056.png 22674157.057.png 22674157.058.png 22674157.059.png 22674157.060.png 22674157.062.png 22674157.063.png 22674157.064.png
 
e h c , h i -
e d a p u i w i z a
, y a o b u -
. e z a b y a w y .
o e y y o j j e -
y k
m -
i y k a i z i b
i i o o s i h z e o -
m w u
e w j h i o , g , z e -
m i i -
e w a h w y a ,
e y h o w h n
, e z j j .
!
e a a i d e
o d m o , k i o .
m w j u m b y
o e i e o
a a e
a i .
m
j 1
m i e w a o a .
y w i u z j u e
e j o o i o j
s t e p e a j e j
h s u .
i r m y
, r , t n z j z
a
n
, o w i a
.
u .
m i m
e o y i
y y e
m .
e e z u
j 5
l
z t . e y
d e d a
j .
u
o d p
y k e
a w j y i k z h
m .
a d o e
o i o j
c
a d o a
a
y
y t p o ó h
w
k w u e o a ,
a a y a a w o
e i e z e o
e w w e m
n e y y d m
a e e i o
e y i y t p i -
i n s j h d -
w
d a p u i .
z h a i .
I ! o
e
y
a .
o u i .
m .
y i i s
A
e
i
m
l
w
w
22674157.065.png 22674157.066.png 22674157.067.png 22674157.068.png 22674157.069.png 22674157.070.png 22674157.072.png 22674157.073.png 22674157.074.png 22674157.075.png 22674157.076.png 22674157.077.png 22674157.078.png 22674157.079.png 22674157.080.png 22674157.081.png 22674157.083.png 22674157.084.png 22674157.085.png 22674157.086.png 22674157.087.png 22674157.088.png 22674157.089.png 22674157.090.png 22674157.091.png 22674157.092.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin