Aktualne normy z Rysunku Technicznego.pdf

(151 KB) Pobierz
Microsoft Word - Spis aktualnie obowiązujących norm z zakresu Rysunku.doc
Spis aktualnie obowiązujących norm z zakresu Rysunku
Technicznego
(stan na dzień 15.12.08)
1. PN-EN ISO 5456-1:2002
Rysunek techniczny -- Metody rzutowania -- Część 1: Postanowienia ogólne
2. PN-EN ISO 5456-2:2002
Rysunek techniczny -- Metody rzutowania -- Część 2: Przedstawianie
prostokątne
3. PN-EN ISO 5456-3:2002
Rysunek techniczny -- Metody rzutowania -- Część 3: Przedstawianie
aksonometryczne
4. PN-EN ISO 5456-4:2006
Rysunek techniczny -- Metody rzutowania -- Część 4: Rzutowanie środkowe
5. PN-EN ISO 5455:1998
Rysunek techniczny -- Podziałki
6. PN-ISO 128-1:2006
Rysunek techniczny -- Zasady ogólne przedstawiania -- Część 1:
Wprowadzenie i indeks
7. PN-EN ISO 128-20:2002
Rysunek techniczny -- Zasady ogólne przedstawiania -- Część 20:
Wymagania podstawowe dotyczące linii
8. PN-EN ISO 128-21:2006
Rysunek techniczny -- Zasady ogólne przedstawiania -- Część 21: Linie w
systemach CAD
9. PN-ISO 128-22:2003
Rysunek techniczny -- Zasady ogólne przedstawiania -- Część 22:
Wymagania podstawowe i zastosowanie linii wskazujących i linii odniesienia
10. PN-ISO 128-23:2002
Rysunek techniczny -- Ogólne zasady przedstawiania -- Część 23: Linie na
rysunkach budowlanych
11. PN-ISO 128-30:2006
Rysunek techniczny -- Zasady ogólne przedstawiania -- Część 30:
Wymagania podstawowe dotyczące rzutów
12. PN-ISO 128-40:2006
Rysunek techniczny -- Zasady ogólne przedstawiania -- Część 40:
Wymagania podstawowe dotyczące przekrojów i kładów
13. PN-EN ISO 5457:2002
Rysunek techniczny ~ Forma graficzna arkusza
14. PN-EN ISO 5457:2002
Rysunek techniczny -- Formaty arkuszy
15. PN-N-01603:1986
Rysunek techniczny -- Składanie rysunków
16. PN-EN ISO 7200:2005
Rysunek techniczny -- Tabliczki tytułowe
17. PN-EN ISO 10209-2:2001
Rysunek techniczny -- Wykonywanie rysunków -- Terminologia
18. PN-EN ISO 3098-0:2002
Rysunek techniczny – Pismo
19. PN-EN ISO 128-20:2002
Rysunek techniczny -- Linie rysunkowe
20. PN-ISO 129/Ak:1996, PN-ISO 129:1996
Rysunek techniczny -- Wymiarowanie -- Zasady ogólne
21. PN-N-01607:1988
Rysunek techniczny -- Oznaczenia graficzne materiałów
22. PN-EN ISO 7519:1999
Rysunek techniczny -- Rysunki budowlane -- Ogólne zasady przedstawiania
na rysunkach zestawieniowych
23. PN-ISO 129:1996
Rysunek techniczny -- Wymiarowanie -- Zasady ogólne -- Definicje -- Metody
wykonania i oznaczenia specjalne
24. PN-EN ISO 5261:2002
Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych
25. PN-B-01042:1999
Rysunek konstrukcyjny budowlany -- Konstrukcje drewniane
26. PN-EN ISO 3766:2005
Rysunek konstrukcyjny budowlany -- Symboliczne przedstawianie zbrojenia
betonu
27. PN-EN ISO 3766:2006
Rysunek budowlany -- Uproszczony sposób przedstawiania zbrojenia betonu
28. PN-EN ISO 3766:2006
Rysunek budowlany -- Wykaz prętów do zbrojenia betonu
29. PN-ISO 7437:1994/Apl:l 999
Rysunek techniczny -- Rysunki budowlane -- Ogólne zasady wykonywania
rysunków roboczych prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych
30. PN-ISO 7518:1998
Rysunek techniczny -- Rysunki budowlane -- Uproszczone przedstawianie
rozbiórki i przebudowy
31. PN-ISO 8560:1994/Apl:l 999
Rysunek techniczny -- Rysunki budowlane -- Przedstawianie modularnych
wymiarów, linii i siatek
32. PN-EN ISO 4157-1:2001
Rysunek budowlany -- Systemy oznaczeń -- Część 1: Budynki i części
budynków
33. PN-EN ISO 4157-2:2001
Rysunek budowlany -- Systemy oznaczeń -- Część 2: Nazwy i numery
pomieszczeń
34. PN-EN ISO 4157-3:2001
Rysunek budowlany -- Systemy oznaczeń -- Część 3: Identyfikatory
pomieszczeń
35. PN-EN ISO 11091:2001
Rysunek budowlany — Projekty zagospodarowania terenu
36. PN-EN ISO 4157-1:2001, PN-B-01025:2004
Projekty budowlane -- Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-
budowlanych
37. PN-B-01027:1971, PN-B-01027:2002
Projekty zagospodarowania i ukształtowania terenów zieleni -- Oznaczenia
graficzne na rysunkach
38. PN-B-PN-B-01029:2000
Projekty architektoniczno-budowlane -- Wymiarowanie na rysunkach
39. PN-ISO 4069:1999, PN-B-01030:2000
Projekty budowlane -- Oznaczenia graficzne materiałów budowlanych
40. PN-EN 22553:1997
Rysunek techniczny -- Połączenia spawane, zgrzewane i lutowane --
Umowne przedstawianie na rysunkach
41. PN-EN ISO 5261:2002
Rysunek techniczny -- Przedstawianie uproszczone prętów i kształtowników
42. PN-EN ISO 15785:2006
Rysunek techniczny -- Przedstawianie uproszczone i oznaczenia połączeń
klejonych, zawijanych i tłoczonych
43. PN-EN ISO 5261:2002
Rysunek techniczny -- Oznaczenia prętów, rur, bednarki, taśmy i
kształtowników
44. PN-B-01410:1989
Wentylacja i klimatyzacja -- Rysunek techniczny -- Zasady wykonywania i
oznaczenia
Opracowała: dr inż. Aleksandra Repelewicz
Zgłoś jeśli naruszono regulamin