Gry_terenowe_po_Warszawie.pdf

(2529 KB) Pobierz
395544394 UNPDF
Ślady przeszłości
– gry terenowe po Warszawie
395544394.029.png 395544394.030.png 395544394.031.png 395544394.032.png 395544394.001.png 395544394.002.png 395544394.003.png 395544394.004.png 395544394.005.png 395544394.006.png 395544394.007.png 395544394.008.png 395544394.009.png 395544394.010.png 395544394.011.png 395544394.012.png 395544394.013.png 395544394.014.png 395544394.015.png 395544394.016.png 395544394.017.png 395544394.018.png 395544394.019.png 395544394.020.png 395544394.021.png 395544394.022.png
Ślady przeszłości
– gry terenowe
po Warszawie
Publikacja inansowana ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.
395544394.023.png 395544394.024.png
FUNDACJA CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ
ul. Noakowskiego 10/1
00-666 Warszawa
tel. (22) 875 85 40
faks (22) 875 85 40 wew. 102
ceo@ceo.org.pl
www.ceo.org.pl
Tekst: Maria Brodzka-Bestry, Dariusz Gałaszewski, Marianna Hajdukiewicz,
Iga Kazimierczyk, Monika Koszyńska, Marcin Mitzner
Redakcja: Marianna Hajdukiewicz, Zuzanna Naruszewicz, Zuzanna Szopowska
Korekta: Dorota Nawalany
Projekt graiczny i skład: rzeczyobrazkowe.pl
Druk: Roband
Zdjęcia: Jarosław Kąkol, Zuzanna Naruszewicz
ISBAN: 978-83-892404-2-2
Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2008
395544394.025.png 395544394.026.png
Ślady przeszłości
– uczniowie adoptują zabytki
Dzieci i młodzież, uczestniczący w programie edukacyjnym Ślady przeszłości, poszu-
kują zabytkowych obiektów w swoim regionie, poznają ich historię oraz podejmują
się opieki nad nimi. Starają się także przywrócić pamięć o tych miejscach oraz lu-
dziach i wydarzeniach z nimi związanych.
Program Ślady przeszłości – uczniowie adoptują zabytki jest realizowany od 2001
roku jako wspólne przedsięwzięcie Centrum Edukacji Obywatelskiej, Narodowego
Centrum Kultury oraz Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.
Program Ślady przeszłości został przygotowany z myślą o uczniach szkół podsta-
wowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Może być wdrażany na lekcjach
wiedzy o społeczeństwie, historii, polskiego, plastyki, a także na zajęciach pozalek-
cyjnych i kołach zainteresowań. Większość zadań uczniowie wykonują samodzielnie.
Nauczyciel jedynie dyskretnie kieruje pracami młodzieży – inspiruje, zachęca, daje
wsparcie merytoryczne, pomaga w planowaniu działań, ułatwia kontakty z władza-
mi lokalnymi.
Ślady przeszłości cieszą się coraz większą popularnością. Do tej pory w programie
wzięło udział blisko 2000 szkół, 4000 nauczycieli i ponad 20 000 młodych ludzi. Po-
mysł spodobał się zarówno pedagogom, jak i uczniom. Każdy uczestnik bez względu
na umiejętności, predyspozycje czy wiek znajdzie w programie swoje miejsce. Praca
nad projektem może obejmować różne działania: szukanie informacji w źródłach pi-
sanych, wywiady z ekspertami, przeprowadzanie ankiet wśród społeczności lokalnej,
zbieranie dokumentacji fotograicznej, porządkowanie terenu wokół zaadoptowane-
go obiektu czy oznaczenie go. Młodsi przygotowują prace plastyczne oraz występy
artystyczne, starsi ilmy czy strony internetowe. Nierzadko opieka nad adoptowa-
nym zabytkiem staje się elementem szkolnej tradycji, a podejmowane przez uczniów
działania rozbudzają poczucie obywatelskiej odpowiedzialności, budują trwałe więzy
z miejscem urodzenia i zamieszkania.
Program Ślady przeszłości to okazja, aby poznać bliżej historię swojego regionu,
rozwinąć zainteresowania, a także nabyć praktyczne umiejętności.
Więcej informacji o programie znajdą Państwo na stronie www.ceo.org.pl/slady
spis treści
ŚLADY PRZESZŁOŚCI – UCZNIOWIE ADOPTUJĄ ZABYTKI
WSTĘP
ŚLADAMI CANALETTO
Z JASZĄ MAZUREM PO ŻYDOWSKIEJ WARSZAWIE
LATA 50., CZYLI JAK BUDOWANO KU CHWALE SOCJALIZMU
W POSZUKIWANIU DUCHA PRAGI
POWSTANIE LISTOPADOWE – SZANSA, KONIECZNOŚĆ CZY BŁĄD?
JAK PRZYGOTOWAĆ GRĘ TERENOWĄ?
3
5
7
15
25
33
43
53
395544394.027.png 395544394.028.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin